Organizing committee
Lotta Lehti (chair)
Judith Anso Ros
Päivi Laine
Pekka Lintunen
Mari Mäkilä
Maarit Mutta
Jenny Paananen
Pauliina Peltonen
Sanna Pelttari
Sara Routarinne
Sirkku Ruokkeinen
Veijo Vaakanainen
Outi Veivo
Ville Virsu
Eeva Herrala (conference assistant)
Keywords:
Tags:

 

 Important dates