Suomeksi 
 
 
Kansainväliset työpajat tutkijaliikkuvuudesta ja tutkimusyhteistyöstä

Molemmissa työpajoissa kerättiin yhteen kansallisten työpajojen tai haastatteluiden tuloksia. Lisäksi työpajoissa oli asiantuntijoita luomassa laajempaa perspektiiviä asiaan.

 

Liikkuvuuden haasteet Itämeren alueella

Liikkuvuuden haasteita on selvittänyt MOSTA Liettuasta. Tietoa on kerätty kansallisesti järjestetyissä työpajoissa tai haastatteluissa, kansainvälisessä kokoavassa työpajassa sekä survey-kyselyn avulla. Näiden pohjalta kootaan työpaperi liikkuvuuden haasteista Itämeren alueella.

Työpaja Vilnassa koostui kolmesta osasta. Ensimmäisessä esiteltiin erilaisia mahdollisuuksia tutkijaliikkuvuuteen, puhujat olivat Euroopan Komissiosta sekä DAADista. Toisessa osuudessa tarkasteltiin Itämeren alueen liikkuvuuden nykytilannetta sekä haasteita. Tom Schumacher Kielin yliopistosta teki Baltic Science Networkille tutkimuksen tutkijaliikkuvuudesta Itämeren alueella, ja hän esitteli tuloksia työpajassa. Kansallisten työpajojen tulosten esittämisen lisäksi Tadas Juknevicius MOSTAsta esitteli yhteenvedon tuloksista. Kolmannessa osassa esiteltiin hyviä käytänteitä Itämeren alueen yhteistyössä tai tutkijaliikkuvuudessa.

Yhteisiä haasteita Itämeren alueen tutkijaliikkuvuudessa ovat perhesyyt ja liikkuvuuteen liittyvät käytännön ongelmat. Itämeren alueen haasteena on myös alueen houkuttelevuus, sillä tärkeimmät ja tutkimuksen kannalta olennaisimmat yhteistyökumppanit eivät välttämättä löydy Itämeren alueelta. Toisaalta esimerkiksi Suomella on pitkä kokemus yhteistyöstä Itämeren alueen maiden kanssa, ja yhteistyö on kokemuksen myötä muuttunut melko helpoksi. Työpajan osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että liikkuvuuden taustalla on oltava akateeminen intressi, vaikka liikkuvuudella ja ihmisten kohtaamisella on myös tärkeä merkitys.

 

Tutkimusyhteistyö Itämeren alueella

Tutkimusyhteistyön haasteita hankkeessa selvittiDanish Agency for Higher Education (DASHE). Kansainvälisten yhteisjulkaisujen määrä kasvaa koko ajan, ja monessa yhteydessä on todettu että kansainväliset yhteisjulkaisut ovat vaikuttavampia kuin kansalliset julkaisut. Tutkimusyhteistyötä Itämeren alueella on paljon, ja erityisen aktiivista yhteistyö on pohjoismaissa. Itämeren alueella on myös paljon huipputason tutkimusinfrastruktuuria. Pohja Itämeren alueen tiedeyhteistyöhän on siis vahva.

Kansallisten työpajojen tuloksissa kommentoitiin muun muassa sitä, että rakenteita ja ohjelmia on jo aika paljon, tarvittaisiin paremmin koordinoitua käyttöä sekä ohjelmien muokkausta joustavammiksi ja vähemmän byrokraattisiksi.

Itämeren alueella on yhdessä riittävästi kriittistä massaa kilpailukykyisen kansainvälisen tutkimusympäristön rakentamiseksi, totesi Julia Gottwald projektin pääkoordinaatiotiimistä.

 

 

Keywords:
Tags:
Published date 2/23/2017 8:55 AM ,  Modified date 2/23/2017 9:02 AM

20014 Turun yliopisto, Finland
Tel. +358 29 450 5000

People search

Follow us: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
© University of Turku