Suomeksi 
 
 
digiy.png

 
 
 
 

DigiYouth. Enhancing youth entrepreneurship with cross-border startups and digital technologies

http://www.digiyouth.eu/
https://www.facebook.com/DigiYouthStudentStartups/ 

DigiYouth -hankkeen tavoitteena on kehittää Viron, Suomen, Latvian ja Ruotsin 14–19 -vuotiaiden nuorten yrittäjyyttä ja maiden rajat ylittävää yhteistyöosaamista. Hankkeessa tuetaan digitaalisiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin keskittyvien start-up –tyyppisten opiskelijayritysten perustamista ja toimintaa.
  

Lukuvuosien 2018 - 2019 ja 2019 - 2020 aikana toteutetaan digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen yrittäjyysmallinnusta, jossa kehitetään koko tuotekehitysketjua ideasta kaupalliseen hyödyntämiseen. Hankkeeseen osallistuu jokaisesta maasta 2 - 5 yleissivistävää koulua ja opettajaryhmää sekä mentoriverkostoa.

Hankkeen tulokset:

  • Perustetaan 40 opiskelijoiden start-up -yritystä, joissa toimitaan yhteistyössä eri maiden opiskelijoiden kanssa.

  • 220 opiskelijaa neljässä maassa saa kokemusta yhteistoiminnallisesta, maiden rajat ylittävästä start-up –toiminnasta.

  • Valmennetaan 45 opettajaa ja mentoria.

  • Kehitetään oppilaitoksille 1,5 vuotta kestävä digitaalisen yrittäjyyden koulutusohjelma.

 

Hankekoordinaattori: Tarton yliopisto, Viro

 

Hankekumppanit: Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman kampus, Suomi; Ventspilsin kaupunki, Ventspils Youth House, Latvia; Uppsalan yliopisto, Gotlannin kampus, Department of Game Design, Ruotsi

 

Hankebudjetti: 1 596 337 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusosuus on 1 252 097 euroa.

 

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2018 - 30.4.2021.
Hankkeelle on myönnetty osarahoitus Euroopan aluekehitysrahastosta (INTERREG Central Baltic –ohjelma).

Yhteystiedot: projektin johtaja Jaana Lepistö +358 40 505 8252, jatele[a]utu.fi
projektipäällikkö Marja-Leena Rönkkö, +358 50 572 1490, malepe[a]utu.fi

 

 

 

 

 


 
 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 20014 Turun yliopisto, Finland
Tel. +358 29 450 5000

People search

Follow us: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
© University of Turku