Suomeksi 
 
 
Tundra in Media

Dálkkádatrievdan duottarguovllus - mo boazodoallu vuogáiduvvá?, Yle 27.10.2015 (SAMI)

Tundra dutkanprošeavtta professor Jukka Käyhkö oaidná boazodolliid gievrodahkan vuoigáiduvvama máhtu, erenomažit dálkkadaga rievdama oktavuođas. Gullat eanet professora jurdagiid Tundra dutkanprošeavtta birra. Doaimmaheaddji: MInna Näkkäläjärvi.

http://areena.yle.fi/1-3114247


Tundra dutkanprošeavtta loahpahanbargobajis bohte ovdan olluge ođđa dieđut, Yle 22.10.2015 (SAMI)

Tundra-dutkanprošeakta lei bovden Davvikalohta boazodolliid ja boazodoalu hálddahusbealli olbmuid dutkanprošeavtta loahpahanbargobadjái Roavvenjárgii dál golggotmánu 15. ja 16. beaivve. Maid Eanan- ja mechedoalloministeriija ossodathoavda Pentti Lähteenoja lei mielde dan bargobajis ja beasai gullat miellagiddeváš áššiid boazodolliin, muhto maid Tundra dutkanprošeavtta bohtosiid birra. Doaimmaheaddjin Minna Näkkäläjärvi.

http://areena.yle.fi/1-3107098


Hallamittarin (Operophtera brumata) uusi joukkoesiintymä todennäköinen Lapissa, Yle 14.7.2015 (FI)

Kevon tutkimusaseman johtajan, Otso Suomisen, mukaan koivujen lehtiä syövän hallamittarin uusi massaesiintymä Suomessa on todennäköinen. Esimerkiksi Utsjoella aiheutui vuosina 2006-2008 jopa 400 neliökilometrin laajuiset tuhot, kun hallamittarit söivät koivujen lehdet. Samassa artikkelissa haastatellun Turun yliopiston yliopistolehtori Tero Klemolan mukaan yhtenä syynä hallamittarin yleistymiselle on ilmastonmuutos - leudot talvet hyödyttävät mittareita, sillä niiden munat kuolevat vasta 36 asteen pakkasessa.

Lue Yle:n artikkeli kokonaisuudessaan täältä: http://yle.fi/uutiset/tutkija_hallamittarin_uusi_joukkoesiintyma_todennakoinen_lapissa/8152365.

 

Porojen kesälaidunnus estää hallamittarin syömien koivikkojen toipumisen, Yle 14.7.2015 (FI)

Turun yliopiston ja Norjan arktisen yliopiston tutkijat mittasivat hallamittarin tuhoamia koivikkoja molemmin puolin Suomen ja Norjan rajaa. Tutkimustulosten perusteella porojen kesälaidunnus estää koivikkojen elpymistä. Porot syövät uudet lehdet ja versot, jos porot saavat laiduntaa hallamittareiden tuhoamilla koivikkoalueilla. 

Lue Yle:n artikkeli kokonaisuudessaan täältä: http://yle.fi/uutiset/tutkija_porojen_kesalaidunnus_estaa_hallamittarin_syomien_koivikkojen_toipumisen/8152626Näkkälä Bálgosa boazodoallit smihttet ovttas dutkkiiguin dálkkádatrievdadeamiid váikkuhusaid guohtuneatnamiidda, Yle 19.3.2015 (SAMI)

NCoE Tundra has arranged workshops with reindeer herders to understand their perception of change in the tree line and how this change affects the reindeer grazing grounds. You can hear (in Sami) about the summary of the workshop in YleAreena: http://areena.yle.fi/radio/2717853

 

Nordic Top-level Research Initative presents its findings on climate change, energy and the environment (ENG)


The Top-level Research Initiative (TRI) is the largest joint Nordic research and innovation initiative to date. The initiative aims to involve the very best agencies and institutions in the Nordic region, and promote research and innovation of the highest level, in order to make a Nordic contribution towards solving the global climate crisis. Watch the movie about the Top-level Research Initiative (approx. 20 mins.):

http://www.toppforskningsinitiativet.org/en/om-toppforskningsinitiativet/video


Poroja on laitumilla liikaa – tuntureiden jäkäliköt kuluvat, HS 24.11.2014 (FI)

Helsingin Sanomien haastattelussa tutkimuspäällikkö Mauri Nieminen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (Rktl) Kaamasen porotutkimusasemalta Inarista sekä maantieteen professori Jukka Käyhkö Turun yliopistosta kertovat porotalouteen liittyvistä haasteista. Mauri Niemisen mukaan "poromäärä on liian suuri laidunten kantokykyyn nähden".

Jukka Käyhkön mielestä jäkälälaitumet Suomessa kuluvat, koska nykyinen paliskuntajako ei mahdollista kunnollista laidunkiertoa vuodenaikojen mukaan. Poroja kannattaisi hänen mielestään siirtää erityyppisille laitumille – kesällä reheville laitumille Jäämeren rantaan, talvella tunturiin tai luppojäkälää kasvaviin havumetsiin.

Lue koko artikkeli ja katso video HS:n osoitteesta: http://www.hs.fi/kotimaa/a1416715302847

 

Prof. Lauri Oksanen: Paluu jutaamiseen säästäisi jäkäliköt, Yle 21.10.2014 (FI/SAMI)

Voisiko porojen laiduntamisen palauttaa ikiaikaiseen jutaamiseen? Jutaamisessa porot pääsisivät vapaasti liikkumaan yli valtakuntien rajojen. Näin radikaaleja ajatuksia esittää Turun ja Tromssan yliopistojen ekologian professori Lauri Oksanen. Haastattelijana Johanna Sarjas.

http://areena.yle.fi/radio/2428136 

Lauri Oksasen haastattelu on kuunneltavissa myös saameksi:

http://areena.yle.fi/radio/2434056

 

Kevon kokeellisten tutkimusten tulos näkyy jo paljain silmin, Aurora 3/2014 (FI)

Lapin tutkimusasema Kevon pitkäaikaisseurannat ovat nyt arvossaan. Kiinnostus arktisen alueen luonnonvaroihin ja laivaväyliin kasvaa ilmaston lämmetessä. Muun muassa Tundra-hankkeen tutkijat etsivät kuumeisesti tietoa ja arvioivat ekosysteemin kestävyyttä ennen kuin luontoa muuttavat hankkeet toden teolla vyöryvät alueelle. Kevolla dataa riittää.

Aurora-lehden artikkelissa (s. 26-28) haastatellaan mm. NCoE Tundra -hankkeen johtajaa, professori Jukka Käyhköä, sekä Kevon asemanjohtajaa Otso Suomista.

https://apps.utu.fi/media/nakoislehdet/aurora/3_2014/flash/index.html

 

Poro torjuu ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia, Yle Luonto 13.2.2014 (FI)

Porot ja muut kasvinsyöjät voivat torjua ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia, kertoo tuore tohtorinväitöstutkimus. Suomalainen ekologi Elina Kaarlejärvi väittelee Uumajan yliopistossa tutkimuksella, jonka mukaan porot, myyrät ja jänikset syövät pois sellaiset kasvit, jotka yrittävät valloittaa uusia asuinalueita ilmaston lämmetessä.

http://yle.fi/uutiset/poro_torjuu_ilmastonmuutoksen_haittavaikutuksia/7087058

 

Reindeer slow global warming, Yle 3.6.2013 (ENG)

According to Professor Lauri Oksanen of the University of Turku, grazing by reindeer keep arctic vegetation in check, thus reducing the solar heat absorption that leads to a self-reinforcing cycle of climate change.

http://yle.fi/uutiset/reindeer_slow_global_warming/6671465


Poronhoito on positiivinen ympäristöteko, Poromies 3/2013 (FI)

Tiesitkö, että lumen sulaminen vaikuttaa maan pinnan heijastuvuuteen eli albedoon? Tiesitkö, että maan pinnan albedo puolestaan vaikuttaa maapallon energiatasapainoon?

http://www.paliskunnat.fi/PoroNet2/attachments/332_Paakirjoitus%203_2013.pdf

Hvordan bevare tundraet i et varmere klima?, Reindriftsnytt 1/2013 (p 24-27) (NO)

Hvordan bevare tundraet i et varmere klima? Dette er spørsmålet Lauri Oksanen og et stort team av nordiske forskere stiller. De ønsker med seg reindrifta for å finne svarene.

http://www.reindrift.no/asset/6488/1/6488_1.pdf

Runsas kasvillisuus nopeuttaa lumen sulamista tundra-alueilla, Helsingin Sanomat, 3.4.2012 (FI)

Ilmastonmuutos on lisännyt kasvillisuutta pohjoisilla tundra-alueilla. Tuoreen tutkimuksen mukaan kasvillisuuden lisääntyminen tundra-alueilla voi nopeuttaa ilmaston lämpenemistä entisestään.

http://www.hs.fi/kotimaa/a1305559193532
 

Ravintoketjujen näpelöinti vaikuttaa ilmastoonkin, Yle 6.9.2011 (FI) 

Ihmisen vaikutus ravintoketjuihin säteilee koko ekosysteemiin aiemmin uskottua laajemmin. Metsästämällä petoja ja kasvinsyöjiä ihminen on vaikuttanut myös maapallon ilmastoon aina jääkaudelta asti. Turkulaistutkijat hakevat Norjan Lapista uusia tutkimussuuntia vaikutusten selvittämiseen.

http://yle.fi/uutiset/ravintoketjujen_napelointi_vaikuttaa_ilmastoonkin/5418600

Keywords:
Tags:

20014 Turun yliopisto, Finland
Tel. +358 29 450 5000

People search

Follow us: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
© University of Turku