Suomeksi
 
 
Other Publications

2013

Alhosalo, M. & Karppinen,  A.  2013. Kaasua Satakunta. Selvitys nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintamahdollisuuksista Satakunnassa. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön julkaisusarja A. Nro A43. 93s. [D4]
 
Alhosalo, M. 2013: Preparation of manufacturers of engines and emission abatement devices for forthcoming regulations, Clean Shipping Currents Vol 2, No 4 (2013). [D4] http://cleanshippingcurrents.eu/ojs/index.php/CSCurr/issue/view/15
 
Alhosalo, M. 2013: Activities and intentions of shipping companies to comply with emission regulations, Clean Shipping Currents Vol 2, No 4 (2013). [D4] http://cleanshippingcurrents.eu/ojs/index.php/CSCurr/issue/view/15
 
Breitzmann, K-H., Wenske, C., Vainio, J. & Storgård, J. 2013. Experiences in Establishing Port-related Industries in Rostock, Wismar (Germany) and Hamina (Finland). Centre for Maritime Studies, University of Turku. [luottamuksellinen]
 
Breitzmann, K-H., Wenske, C., Vainio, J. & Storgård, J. 2013. Kokemuksia satamasidonnaisten teollisuusyritysten sijoittumisesta Rostockin ja Wismarin satamiin Saksassa sekä Haminan satamaan Suomessa. Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. [luottamuksellinen]
 
Brunila, O-P. & Anttila, A. 2013. Green co-operation in the eastern Gulf of Finland. Expert article 1271. Baltic RIM Economies. Quartely Review 3/2013. pp.23.
Haram H.K., Pöntynen, R., Alhosalo, M. SECA report (2013). ESN (European Shortsea Network) – The Way  Forward –hankkeen raportti. [D4]
http://www.shortsea.info/openatrium-6.x-1.4/sites/default/files/esn-seca-report-2013_0.pdf
 
Häkkinen, J., Posti, A. & Rytkönen, J. (2013)  The Preliminary Assessment of Risks of Chemical Spills for the Water In-Take of the Nuclear Power Plant in Finland. Finnish Environmental Institute, Helsinki 2013. 69 pp.
 
Kalli, J. 2013: Cost Efficiency Estimations of Abatement Techniques, Clean Shipping Currents Vol 2, No 7 (2013). [D4]
 
Kalli, J. 2013: Cost Efficiency Estimations of In Force and Forthcoming International Regulations (Marpol Annex IV) Clean Shipping Currents Vol 2, No 7 (2013). [D4]
Kalli, J. 2013: Baltic maritime transport on rough sea. Baltic Rim Economies, Quarterly Review. Issue No.3, 23 May 2013. [D4]
 
Karvonen T. ja Heikkilä A. 2013. Maritime Clusters in the Baltic Sea Region. Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Poland and Sweden. 26 s. [D4]
 
Keltaniemi A., Karvonen T., Lappalainen A., Gustafsson J., Heikkilä A. ja Hillgren E. 2013: Eurooppalaisen meriteollisuuden rakennemuutoksen haasteet ja hyvät käytännöt. 80 s. [D4]
download
 
Keltaniemi A., Karvonen T., Lappalainen A., Gustafsson J., Heikkilä A. ja Hillgren E. 2013: The Challenges and Best Practices of Structural Change in the European Maritime Industry. 74 s. [D4]
download
 
Kuitunen M. & Ijäs A. 2013: RIAM -menetelmän (Rapid Impact Assessment Matrix) käyttö ympäristövaikutusten arvioinnissa ja vaikutusten merkittävyyden hallinnassa. Selvitysraportti osana EU Life –rahoitteista IMPERIA-hanketta [D4].
 
Lappalainen, A. 2013: Strong demand for ro-ro ports in the Central Baltic region – Resilient to challenges. Baltic Transport Journal 2/2013. pp. 28-29. [D1]
Naski, V. 2013. Management of Shipping. Centre for Maritime Studies, University of Turku.
 
Nyroos, S. 2013: SmartComp – Finnish Perspective through National Consultation Days. Baltic Rim Economies 6/2013, p.16.
 
Posti, A., Häkkinen, J. & Mylläri, M.(2013). Dangerous diversity. Baltic Transport Journal 4/2013
 
Posti, A., Häkkinen, J.,  Storgård, J.,  Brunila, O-P., Kunnaala, V. & Lappalainen, J. (2013). Tutkimustarveselvitys. Tilaajana Kotkan kaupunki/Merikotka ry. Turun yliopisto MKK, Kotka. 39 pp.
 
Pöntynen, R.  Merenkulkuala valmistautuu vuoteen 2015. Centrum Balticum –keskuksen Pulloposti [E1].
 
Pöntynen, R. Älyliikennettä maalle, merelle ja solmupisteisiin. Navigator 3/2013. [E1]
 
Pöntynen, R., Alhosalo, M. & Telaranta, J. 2013: Kuljetukset ja ympäristö 2013.  [D4]
 
Pöntynen, R., Alhosalo, M. & Telaranta, J. 2013: Transport and the Environment 2013. [D4]
 
Rytkönen J., Häkkinen J & Posti A. 2013. Assessment of Risks of Chemical Spills for the Water In-Take of a Nuclear Power Plant in Finland. Finnish Environment Institute, October 2013, Helsinki.
 
Saarni J., Saurama A., Karvonen T., Heikkilä A. ja Holma E. 2013. Meriteollisuuden talouden ja suhdanteiden kehitys 2006–2020. 35 s. [D4]
 
Seppänen, J., Lappalainen, J., Salokorpi, M. & Leppälä, T. 2013. Tärkeintä on turvallisuus! Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja A 46.
 
Wahlström, I. & Kajander, S. 2013: Baltic Port Barometer 2013 - Baltic ports´ outlook for the year 2014. [D4]
 
Wahlström, I. (ed.) 2013: Baltic Port Insight 2013 - Recent market situation development of the Baltic Sea countries and ports. [D4]
 
Wahlström, I., Kajander, S. & Söderholm, P. 2013: LAIVA 2025 – Development and Change Factors of Finnish Maritime Dry Cargo Transport. 68 p.[D4]
 
Wahlström, I., Kajander, S. & Söderholm, P. 2013: The Ship 2025 project – Go and seek. Baltic Transport Journal 4/2013. pp. 24-25 [D1]
 
Wahlström, I., Mikkilä, E. & Heikkilä, A. 2013: Baltic Port List 2013 - Market review of cargo development in the Baltic Sea ports. [D4]
 

2012

Backer, H., Bergström, U., Fredricsson, C., Fredriksson, R., Frias, M., Hämäläinen, J., Jerdenius, S., Karlsson, P., Kaskela, A., Laihonen, P., Lehto., S., Mostert, M., Nurmi, M., Pekkarinen, A., Rasi, M., Repka, S., Roto, J., Savola, A., Tihlman, T. & Zillén Snowball, L. 2012: Planning the Bothnian Sea – key findings of the Plan Bothnia project. Finepress Turku. ISBN 978-952-67207-4-8. [B2]

Brunila, O-P. & Storgård, J. 2012: Oil transportation development in the Gulf of Finland. Publications from the Centre for Maritime Studies University of Turku, A 61. [d4]

Brunila, O-P. 2012: Development of oil transportation in the Gulf of Finland. Expert article 1071. Baltic RIM Economies. Quartely Review 4/2012. pp. 16. [D1]
Holma, E. 2012: Baltic Sea cargo volumes at their highest in 2011. Baltic Rim Economies Special Issue on the Future of the Maritime Sector in the Baltic Sea Region (5): 12–13. [b1]

Holma, E. 2012: Baltic Sea port market reviews by CMS. Brightest outlook among the Eastern Baltic ports. Baltic Transport Journal (6): 36–37. [D1]
Holma, E. & Kajander, S. 2012: Baltic Port Barometer 2012. Views of the Baltic ports for the year 2013. Centre for Maritime Studies at the University of Turku. [c1]

Holma, E., Arat, L. & Helminen, R. 2012: Baltic Port List 2012. Market review of cargo development in the Baltic Sea ports. Centre for Maritime Studies at the University of Turku. [c1]

Holma, E. & Wahlström, I. (toim.) 2012: Baltic Port Insight 2012. Overview of current market situation in the Baltic Sea countries and ports in 2012. [c2]

Holma, E. & Kunnaala, V. 2012: Kuljetusvahingon taustalla usein inhimillinen virhe. Kuljetus ja logistiikka (4): 12–13. [d1]

Holma, E. & Kunnaala, V. 2012: Kuljetusvahingot minimiin motivaatiolla ja yhteistyöllä. Logistiikka (6): 16–17. [d1]

Holma, E. & Karvonen, T. 2012: Pienten säiliöalusten luotsinkäyttövelvollisuus. Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, B 190. Turku: Painosalama. [d4]

Holma, E., Kunnaala, V. & Sundberg, P. 2012: Kuljetusvahingot tilastoissa ja asenteet niiden takana. Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 191. Kouvola: Kopijyvä.  [d4]

Honkanen, M., Häkkinen, J. & Posti, A. 2012: Tank cleaning in the Baltic Sea – Assessment of the ecotoxicity of tank cleaning effluents. Publications from the Centre for Maritime Studies University of Turku, A 63. [d4]

Jalkanen, J-P., Kalli, J. & Stipa, T. 2012: Confronting future reality. Baltic Transport Journal 2/2012 p. 14–17. [D1]

Kalli, J. 2012: Pelastaako laivojen rikkipesuri suomalaisten työpaikat? Väylät ja Liikenne 2012. [d1]

Kalli, J. 2012: Päivitys: Laivapolttoaineen rikkipitoisuus vuonna 2015. Liikenne- ja viestintäministeriön asiakirjat ja muut julkaisut, s. 1–32. [d4]

Katila, J. & Pöntynen, R. 2012: Varustamobarometri/Rederibarometern 2012. Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, B 192. Turku: Painosalama.  [c1]

Lappalainen A., Helminen R. & Yliskylä-Peuralahti J. 2012: Drivers of demand in cargo and passenger traffic between Penta ports. Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja A 62 [d4]

Leppänen, L. 2012: Logistinen palvelutarjonta Suomessa - logistiikkasektorin asiakasnäkökulma. ELLO-hankkeen raportti. Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja, B 187. Turku: Painosalama, 57s. [d4]

Leppänen, L., Holma, E. & Kajander, S. 2012: Etelä-Suomen logistiikkabarometri 1/2012. Logistiikka-alan suhdannetilanne ja näkymät. ELLO-hankkeen raportti. [d4]

Mustonen M. & Yliskylä-Peuralahti J. 2012: Hushing the docklands. Noise as an environmental challenge for ports. Baltic Transport Journal 2012/6, 42–43. [D1]

Pekkarinen, A. 2012: Maritime transport in the Gulf of Bothnia 2010–2030: Future scenarios for Maritime Spatial Planning purposes. Master’s thesis University of Akureyri, Faculty of Business and Science, University Centre of the Westfjords. [G2]

Posti, A. (ed.) 2012: E-PORT – Improving efficiency of Finnish port community by intelligent systems. Final report of the Mobile Port project. Publications from the Centre for Maritime Studies University of Turku, A 58. [d4]

Posti, A. & Häkkinen, J. 2012: Joka neljäs alus Itämerellä kuljettaa riskialtista lastia. Logistiikka-lehti 5/2012. s. 34–35. [d1]

Posti, A. & Häkkinen, J. 2012: Handlings of liquid bulk chemicals in the BSR – The Baltic painting. Baltic Transport Journal 3/2012. p. 18. [D1]

Posti, A. & Häkkinen, J. 2012: Survey of transportation of liquid bulk chemicals in the Baltic Sea. Publications from the Centre for Maritime Studies University of Turku, A 60. [d4]

Posti, A., Häkkinen, J., Brunila, O-P. & Tapaninen, U. 2012: Port Community Systems and their suitability for the Finnish port  environment. In Posti (ed.) (2012), E-Port; improving the efficiency of Finnish port community by intelligent systems. Final report of the Mobile Port project. Publications from the Centre of Maritime Studies, University of Turku. pp. 15–37. [d4]

Pöntynen, R. 2012: Kustannusten kasvu jatkuu. Navigator 3/2012. [d1]

Pöntynen, R. & Alhosalo, M. 2012: Kuljetukset ja ympäristö 2012. [d4]

Pöntynen, R. & Alhosalo, M. 2012: Transport and the Environment 2012. [D4]

Rasi, M. & Storgård, J. 2012: Corporate Social Responsibility in the Baltic Sea shipping companies, WCTRS Conference “Key Developments in Port and Maritime Sector” 21.–22.5.2012 Antwerpen. [B3]

Reunamo, A. 2012: Selkämeren vedenalaisen luonnon kartoitukset. Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja. B 188. [c1]

Storgård, J., Viljanen, K.-M., Reunamo, A., Haavisto, F. & Ehrnsten, E. 2012: Satamat ja vedenalainen luonto. Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja B 189. [c1]

Storgård, J. 2012: The concept of safety culture and its applications in the analysis of maritime safety culture. NOFOMA 2012 Conference 7.–8.6.2012 Naantali. Extended abstract. [B3]

Storgård, J. & Wahlström, I. 2012: Kolme skenaariota Itämerelle. Logistiikka 8/2012. [D1]

Storgård, J., Erdogan, I. & Tapaninen, U. 2012: Incident reporting in shipping: experiences and best practices for the Baltic Sea. Publications from the Centre for Maritime Studies University of Turku A 59/2012. [D4]

Storgård, J., Lappalainen, J., Wahlström, I. & Kajander, S. 2012: Scenarios for the development of maritime safety and security in the Baltic sea region,  University of Turku Centre for Maritime Studies & The international Steering Committee for the Priority Area on Maritime Safety and Security in the EU Strategy for the Baltic Sea Region. [D4]

Söderholm, P. & Kajander, S. 2012: Esiselvitys merenkulkualan koulutus- ja tutkimustoiminnan aloittamisesta Oulussa. [d4]

Tapaninen, U., Posti, A. & Sundberg, P. 2012: Booming short sea traffic between Helsinki and Tallinn – Business opportunities & challenges to city development. Baltic Transport Journal 1/2012. pp. 28–29. [D1]

Tapaninen, U. & Posti, A. 2012: Cargo flow study on the Helsinki-Tallinn route. In: Tapaninen, U. (ed.): Helsinki and Tallinn on the move. Final report of H-TTransplan project. pp. 36–42. [d4]

Yliskylä-Peuralahti J. 2012: Critical industries and a port strike: a lesson for preparedness. The CIP report, 10(116), 4-5 & 12 [D1]

Yliskylä-Peuralahti J. & Tapaninen U. 2012: Security of supply, case Finnish ports. 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012 (PSAM11 ESREL 2012) Proceedings of a meeting held 25–29 June 2012, Helsinki, Finland. Paper 1751179, 6673-6682. Curran Associates Inc., Red Hook, NY USA. ISBN: 978-1-62276-436-5.

2011

Holma E., Kajander S. & Viertola J. 2011. Baltic Port Barometer 2011. Port development in the Baltic Sea Region. Views of the Baltic ports for the year 2012. Centre for Maritime Studies, University of Turku. [c1]

Holma E., Heikkilä A., Helminen R. & Kajander S. 2011. Baltic Port List 2011. Market review of cargo development in the Baltic Sea ports. Centre for Maritime Studies, University of Turku. [c1]

Holma E., Kajander S. & Yliskylä-Peuralahti J. 2011. (eds.) Baltic Port Insight 2011. Overview of current market situation in the Baltic Sea countries and ports in 2011. Centre for Maritime Studies, University of Turku. [c2]

Petersen, M.S., McDaniel, J., Cardebring, P., Saurama, A., Kajander, S., Stigaard, H.C., Räsänen, J. Strategic Network Methodology. Baltic Transport Outlook 2030 ­report. 107 p. [D4]

Petersen, M.S.,  Kyster-Hansen, H. , McDaniel, J., Cardebring, P., Meyer-Rühle, O., Sirén, J., Räsänen, J., Nyberg, J., Kajander, S., Saurama, A., Wolek, M. 2011. Baltic Transport Outlook 2030. Executive Report. 37 p. [D4]

Särkijärvi, J., Kajander, S. 2011: Etelä-Suomen logistiikkabarometri 1/2011. ELLO-hanke. Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, 40 s.

2010

Holma, E., Kajander, S. 2010: Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä ? sijoittumistekijöitä ja tapaustutkimuksia Etelä-Suomessa. ELLO-hanke. Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, 55s.

Kalli, J.; Repka, S. & Karvonen, T. 2010: Baltic NECA - economic impacts. A study report from the Centre for Maritime Studies.

Karvonen, T., Kalli J. & Holma, E. 2010. Laivojen typenoksidipäästöjen rajoittaminen. Selvitys MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen Tier III -määräysten aiheuttamista kustannusvaikutuksista Suomen kauppamerenkululle. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 42/2010. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 49 s.

Karvonen, T. 2010. Investoinnit Suomen satamiin 2006?2015. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 36/2010. Helsinki: Liikennevirasto. 27 sivua ja 2 liitettä.

Kuronen J. 2010: Meriturvallisuus ja yhteiskunnalliset ohjauskeinot. Opetusnauhoite. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.

Lipasti, R. (toim.); Korhonen, O; Seppälä, K; Tuusvuori, O. 2010 : Lissabonin sopimus tunnissa ? opas avoimempaan Eurooppaan (Mobiilisanakirja). Lingsoft Oy, (http://extra.ellibs.com/freeload/ohwlissabon).

Nyroos, S.&  Suominen, A.E. (toim.) 2010: MarEngPlus. Web-based Maritime English Learning Tool. New Applications. CD-ROM. Lifelong Learning Programme. http://mareng.utu.fi/.

Petersen, M.S., McDaniel, J., Cardebring, P., Saurama, A., Kajander, S., Stigaard, H.C., Räsänen, J. 2010: Baltic Transport Outlook 2030 ? Core network methodology. BTO 2030 project report (BTO_R1TP_002), 86 p.

Seppälä, K. 2010: Lounais-Suomen logistiikkasektorin suhdannebarometri 2010, Satalogis-hanke, Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.

Särkijärvi, J., Kajander, S. 2010: Etelä-Suomen logistiikkabarometri 1/2010. ELLO-hanke. Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, 29 s.

Särkijärvi, J., Kajander, S. 2010: Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010. ELLO-hanke. Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, 36 s.

Särkijärvi, J.; Terhokoski, P.; Saurama, A.; Helminen, R. & Holma, E. 2010: Baltic Port List 2009. Market review of cargo development in the Baltic Sea ports. Centre for Maritime Studies, University of Turku. 178 s.

Särkijärvi, J.; Kajander, S. & Saurama A. 2010: Baltic Port Barometer 2010. Port development in the Baltic Sea Region. Views of the Baltic ports for the year 2011. Centre for Maritime Studies, University of Turku. 19 s.

 

2009

Andrésen, A., Holma, E., Karvonen, T., Saurama, A. & Westerholm, T. 2009: Paketti kuntoon ja maailmalle - Varsinais-Suomen meriteollisuusyritysten kansainvälistyminen. Meriklusteriohjelman selvitys. Turku. 66 s.

Eriksson, G., Gullne U., Lindvall, J., Karvonen, T., Saurama, A., Göthe-Lundgren, M., Mellin, A., Lindberg, G., 2009: Allocation of infrastructure cost in the maritime sector. CATRIN (Cost Allocation of TRansport INfrastructure cost), Deliverable D 10, Funded by Sixth Framework Programme. VTI, Stockholm, March 2009

Inkinen, T., Ruutikainen, P. &  Tapaninen, U. 2009: Development and future prospects of Finnish transit to Russia. In:  O-P. Hilmola & E. Korovyakovsky (Eds.) North-European Logistics In The Era Of Global Economic Turmoil. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Teknillistaloudellinen tiedekunta tutkimusraportti 213. 7-18

Kalli, J., Karvonen T. & Makkonen, T. 2009: Laivapolttoaineen rikkipitoisuus vuonna 2015. Selvitys IMO:n uusien määräysten vaikutuksesta kuljetuskustannuksiin. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 20/2009. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. 56 s.

Kalli, J., Karvonen, T. & Makkonen, T. 2009: Sulphur content in ships bunker fuel in 2015. A study on the impacts of the new IMO regulations and transportation costs. ­ Publications of the Ministry of Transport and Communications, 31/2009

Karvonen, T. & Makkonen, T. 2009: Aluskustannukset 2009: Merenkulkulaitoksen julkaisuja 3/2009. Helsinki: Merenkulkulaitos. 50 s.

Lumijärvi, T. & Tapaninen, U. 2009: Import of Vital Industries to the Finnish Ports in the Gulf of Finland. Teoksessa: Tapaninen U., Hilmola, O.-P., & Hunt, T. (toim.) 2009: Study of Cargo Flows in the Gulf of Finland in Emergency Situations, Proceedings of Estonian Maritime Academy, 9, 36-47

Posti, A. 2009: Transitoliikenteen lisäarvopalvelut. Diplomityö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 210 s.

Särkijärvi, J., Stenberg J., Tuomarmäki H., Saurama A. 2009: Baltic Port List 2008. Annual cargo statistics of ports in the Baltic Sea Region. Turku: Painosalama,  158 s.

Särkijärvi, J., Kajander S. & A. Saurama 2009: Baltic Port Barometer 2009. Port development in the Baltic Sea Region. Views of the Baltic ports for the year 2010. Centre for Maritime Studies, University of Turku. 16 s.

Tapaninen, U., Hilmola, O.-P., & Hunt, T. (toim.) 2009: Study of Cargo Flows in the Gulf of Finland in Emergency Situations, Proceedings of Estonian Maritime Academy, 9.

 

2008

Karvonen, T., Vaiste J. & Hernesniemi, H. 2008: Suomen meriklusteri 2008. Tekesin katsaus 226/2008. Helsinki: Libris Oy.

Keltaniemi, A. 2008: Esiselvitys merenkulkuun liittyvästä koulutuksesta, julkaistu Merenkulkulaitoksen sisäisenä raporttina. 38 s.

Latva-Pukkila, A-L., A. Saurama ja J. Meyer 2008: Requirements of market players and promotion concepts for additional logistics value added services in the Baltic Sea Region. 47 s. Julkaistu Interreg III B -ohjelmaan kuuluneen LogVAS-hankkeen sähköisenä raporttina.

Ruutikainen, P., Inkinen T. & Tapaninen, U. 2008: Transit of High-Value Goods via Finland to Russia. Teoksessa:  O-P. Hilmola (toim.): Forth Research Meeting Held at Kouvola - Co-operation among Transportation Modes in Northern Europe. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Teknillistaloudellinen tiedekunta tutkimusraportti 200: 89-105.

Saurama, A., Holma, E. & Tammi, K. 2008: Baltic Port List 2006 - Annual cargo statistics of ports in the Baltic Sea Region. Turku: Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, 118 s.

Saurama, A. & Kajander, S. 2008: Baltic Port Barometer. Port development in the Baltic Sea region ? views of the Baltic ports for the year 2009, 11 s.

Saurama, A., Särkijärvi J., Helminen, R., Holma, E., Hytti, M., Tarkki, V. & Haapakangas, E-L. 2008: Baltic Port List 2007 - Annual cargo statistics of ports in the Baltic Sea Region, Turku. Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, 140 s.

 

2007

Erkkilä, A. 2007: Selkämeri kesästä kesään - Selkämeren teemavuosi 2008-2009. Julkaisussa Selkämeren kansallispuisto - suunnitelmat laiksi. Rauman kaupunki. 35 s.

Hunt, T., Jõgisuu, M. & Ruutikainen, P. 2007: Transshipment Efficiencies of Oil and Oil products in Finnish Ports and Muuga Harbour. In: Terk, E., Tapaninen, U., Hilmola, O.-P. & Hunt, T. (eds.): Oil Transit In Estonia and Finland ? Current Status, Future Demand, and Implications on Infrastructure Investments in Transportation Chain. Proceedings of Estonian Maritime Academy, 4, pp. 40-46.

Karvonen, T. 2007: Investoinnit Suomen satamiin 2001-2010. Merenkulkulaitoksen julkaisuja 2/2007.

Nokelainen, A. & Ruutikainen, P. 2007: Vyöhyketerminaali, VTT Working papers 84, 41s.

Pulli, H., Kajander, S. & Tapaninen, U. 2007: Benefits of Supply Chain Visibility for Production Planning of Logistics Service Providers. In: Kersten, W., Blecker, T. & Herstatt, C. (eds.): Innovative Logistics Management. Competitive Advantages through new Processes and Services. Operations and Technology Management, vol 4. Berlin: Erich Schmidt Verlag, pp. 105-116.

Pöntynen, R. (ed.) 2007: Pre-feasibility Study on Extending the Scope of Shortsea Promotion Centres into Intermodality. Maritime Transport Coordination Platform. 87 p.

Pöntynen, R. 2007: Finland provides added value services for Russian transit cargo. Maritime Finland. Navigator yearbook 2/2007: 44-45.

Stipa, T., Jalkanen, J-P., Hongisto, M., Kalli, J. & Brink, A. 2007: Emissions of NOx from Baltic shipping and first estimates of their effects on air quality and eutrophication of the Baltic Sea. 33p.

Sundberg, P. 2007: The Finnish Forest Industry; its´ location and factors behind location decisions. In: Dobrowolski, K. & Zurek, J. (eds.): The Reality and Dilemmas of Global¬isation. Gdansk: The Foundation for the Development of Gdansk University, pp. 65-73.

Tapaninen, U., Inkinen, T. & Ruutikainen, P. 2007: Business Expectations and Bottlenecks of Finnish-Russian Transport. In: Hilmola, O-P. (ed.): Third Research Meeting Held at Kouvola - Value Adding Role of Logistics in Northern Europe. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Teknillistaloudellinen tiedekunta, tutkimusraportti 183: 5-15.

Terk, E., Tapaninen, U., Hilmola, O.-P. & Hunt, T. (eds.) 2007: Oil Transit In Estonia and Finland ? Current Status, Future Demand, and Implications on Infrastructure Investments in Transportation Chain, Proceedings of Estonian Maritime Academy, 4, 120 p. 2006

Helminen, R., Benzen, K.& Cerneckyte, V. (2006): Competence Centre for Logistics Centres in the Baltic Sea Region. Turku InLoC project publication, 71 s.

Helminen R. &  Moilanen M.: Sähköinen tietokanta lautta- ja lossirantojen laituriralueista 2006. Tilaaja Tiehallinto.

Karvonen, T., Solakivi, T. & Vaiste J. (2006). Aluskustannukset 2006. Merenkulkulaitoksen julkaisuja 1/2006. Helsinki, 53 s.

Karvonen, T., Heikkilä, L., Leppänen, L. Saurama A & Vähämaa O. (2006). Meri yhdistää osaamisen - Lounaisen Suomen meriklusterin perusselvitys. Turku, 83 s.

Karvonen, T., Keltaniemi A., Sundberg, P., Honka, H., Nyman T., Porthin, M., Sonninen  S. & Tikkanen, H. (2006). Merenkulun turvallisuuden hallinta. Merenkulkulaitoksen julkaisuja 6/2006. Helsinki, 123 s.

Karvonen, T. (2006). Meri yhdistää osaamisen. Meriklusteri Suomessa. Seatec 2007.

2006

Mäkinen, Johanna (2006): Luotsausmaksut ja niiden perusteet. Saaristomeren alueen näkökulma ja parannusehdotuksia. Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.

Mäkinen, Johanna & Sundberg, Pekka (2006): Nordic Triangle Sea Motorway. Feasibility Study. Centre for Maritime Studies. University of Turku, 150 s.

Saurama, A, Karvonen, T. Keltaniemi, A, Suominen, M.*Nilsson, L. *Wilén, B, *Kranz, A., *Cardebring, P. W., & *Leder, P. (2006): Baltic Maritime Outlook 2006. Goods flows and maritime infrastructure in the Baltic Sea region. Uddevilla: Risbergs Information och Media AB, 112 s.

Saurama, A., Leppänen, L. & Moilanen, M. (2006): Turun seudun aluekuvaus ja logistiikkajärjestelmä

Sundberg, P. Varustamobarometri, marraskuu 2006. Rederibarometern, joulukuu 2006. Moniste.

Sundberg, P. (2006): The Work Done in the Satakunta Region. Contribution to MARED Flow-report D7. Activation and Use of Knowledge Maps. AMRIE

 

2005

Aittonen, L. & Saurama, A. (2005). Turun seudun aluekuvaus ja logistiikkajärjestelmä.

Aittonen, L., Burchacz, M., Kabashkin, I., Kapetanovic, E., Kondratowicz, L., Kowalczyk, U., Luczak, B. & Szwankowska, B. (2005): Case Study on Spatial Planning and Logistics Centres (2005). - Work Package 2 Report. Turku 133 p.

Bentzen, K., Bentzen, L., Heikkilä, L. & Kapetanovic, E. (2005). InLoC ? Case Study on Strategic Business and Commercial Aspects of the Networks of Ports, Logistics Centres and Other Operators. Centre for Maritime Studies, University of Turku, Finland. 92 p.

Karvonen, T. & Rantala, J. & Mäkelä, T.(2005). Ulkomaankaupan suuryksikkökuljetusten liikenneyhteydet. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 52/2005.

Lahti, S. (toim.) 2005: The Supply of the Logistics Education in the BSR. www.inloc.info/documents_reports.php 12.12.2005.

 

2004

Aittonen, L. & Karvonen, T. (2004): Selvitys lauttaliikenteen kilpailuttamisedellytyksistä. Tiehallinnon Turun tiepiirin sisäisiä julkaisuja. 58 s.

Aittonen, L. & Karvonen, T. (2004): Lauttaliikenteen kilpailuttamisohjelma 2005?2008. Tiehallinnon Turun tiepiirin sisäisiä julkaisuja. 27 s.

Fiedler, R., Cardebring, Peter W., Lundin, M., Öhman J., Leder, P. Poersch, R., Backman, H., Bäckström, S., Kajander, S., Saurama, A. & Heikkilä, L. (2004): Capacity 2015. WP7 & Final Report. BMT Transport Solutions GmbH, Hamburg. 73 p.

Karkama, M. & Helminen, R. & Lukka, E. & Tuusvuori, T. & Vaiste, J. (2004): Varsinais-Suomen logistiikka-alan koulutustarjonta ja yritysten koulutustarpeet. Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 2 / 2004.

Karvonen, T. & Tikkala, H. (2004): Satamatoimintojen kehittäminen ja satamia koskevan lainsäädännön uudistaminen. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 65/2004. 112 s.

Laitio, K. & Perälä, H. (ed.) (2004): NeLoC - Summary of Activities and Results of the NeLoC Project. Turku, 23 p.

Laitio, K. & Perälä, H. (ed.) (2004): NeLoC - Summary of Activities and Results of the NeLoC Project. Tedim publications. Helsinki, 18 p.

Saurama, A. & Aittonen, L. & Perälä, H. (2004): Turun seudun aluekuvaus ja logistiikkajärjestelmä.

Vainio, J. (2004): Networking Logistics Centres in the Baltic Sea Region. Perspektywy funkejonowania I rozwoju polskich przedsiebiorstw w siece centrow logistycznych w regionie Morza Battyckiego. Institut Morski w Gdansku and Institut Logistyki magazynowania Poznan. Gdansk. pp 12 - 17.

Vainio, J. (2004): Sieciowanie centrow logistycznych w rejonie morza Baltyckiego. Logistics 2004. Polski Kongres Logistyczny. Poznan 19.-21.5.2004; Poznan. pp 103-108.

Vainio, J. & Kajander, S. (2004): The Finnish Maritime Strategy. Development of Maritime Trade, Transport and Tourism 21st Century. Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade, University of Gdansk. Sopot, 2004. pp 27-38.

Viitanen, M. (2004): The Finnish Maritime Cluster. Development of Maritime Trade, Transport and Tourism 21st Century. Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade, University of Gdansk. Sopot, 2004. pp 39-45.

 

2003

Vainio, Juhani (2003). Networking Logistics Centres in the Baltic Sea Region. In: NeLoC Report of <2Logistics Centre Planning and Development" Conference. Department of Scientific Publications of the Maritime Institute in Gdansk. pp. 5 - 7.

Viitanen, Mikko (2003). Lausunto Ahvenanmaan merenkulkutyöryhmän mietinnöstä. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 35/2003.

Viitanen, Mikko & Karvonen, Tapio & Vaiste, Johanna & Hernesniemi, Hannu (2003). Suomen meriklusteri. Teknologiakatsaus 140/2003. Tekes.

Viitanen, Mikko & Karvonen, Tapio & Vaiste, Johanna & Hernesniemi, Hannu (2003). The Finnish Maritime Cluster. Technology Review 145/2003. Tekes.

 

2002

Aaltonen, Terhi & Perälä, Hanna & Riipinen, Mari & Saurama, Antti (2002). Turun seudun aluekuvaus ja logistiikkajärjestelmä. Portfolio, osat 1 - 6. Turun kaupunki.

Kajander, Sakari & Karvonen, Tapio (2002). Investoinnit Suomen satamiin vuosina 1996-2000 sekä suunnitellut investoinnit vuosille 2001?2005. Merenkulkulaitoksen julkaisuja 1/2002.

Kajander, Sakari & Karvonen, Tapio (2002). Investments in Finnish ports 1996?2000 and planned investments 2001?2005. Merenkulkulaitoksen julkaisuja 2/2002.

Karvonen, Tapio & Mäkynen, Tiina & Niinistö, Johanna & Perälä, Hanna & Kohonen, Tuula & Vahteri, Petri & Virtasalo, Joonas (2002). Örön väylän ympäristövaikutusten arviointiselostus. Merenkulkulaitos, Saaristomeren merenkulkupiiri.

Karvonen, Tapio & Mäkynen, Tiina & Niinistö, Johanna & Perälä, Hanna & Kohonen, Tuula & Vahteri, Petri & Virtasalo, Joonas (2002). Örö farled. Miljökonsekvensernas bedömningsrapport. Merenkulkulaitos, Saaristomeren merenkulkupiiri.

Vainio, Juhani & Kajander, Sakari (2002). Suomen merenkulun strategia. Ehdotus 2003 ? 2012. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 46/2002, 106 s. 2001

Kajander, Sakari ja Karvonen, Tapio (2001). Maanteiltä vesiteille. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 47/2001.

Mäkynen, Tiina & Kohonen, Tuula & Vahteri, Petri (2001). Örön väylä. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Merenkulkulaitos, Saaristomeren merenkulkupiiri.

Vainio, Juhani (2001). Maritime Research in the Baltic Sea Region and EU-financed Projects at the Centre for Maritime Studies, University of Turku. In Joint Publication of Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade, University of Gdansk and Centre for Maritime Studies, University of Turku, 53-66 p., 2001. Sopot.

Vainio, Juhani (2001). Maantieteilijöiden vaikutus merenkulkualan korkeimpaan opetukseen ja tutkimukseen Suomessa. Summary: Geographers - impact on higher maritime education and research in Finland. Turun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja ? Publicationes Instituti Geographici Universitetis Turkuensis. 164:207 - 216.

 

2001

Venäläinen, Pirjo & Karvonen, Tapio & Kondratowicz, Ludwik (2001). Logistics Centres in the Baltic Sea Region 2001. TEDIM Publications.

Venäläinen, Pirjo (2000). Development corridors in The Baltic Palette area. Teoksessa: Infrastructure Connecting the Urban System. Baltic Palette Action Group Reports, s. 3-33. Stockholm Mälardalsrådet, Tukholma.

 

2000

Saurama, Antti (2000). Analysis and comparison of ports? employment effects ? Observations and a Finnish case study. University of Gdansk, Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade.

Valovirta, Osmo & Elonheimo, Mikko (2000). Selvitys saariston yhteysalusliikenteen yhtiöittämisen poliittisesta mahdollisuudesta. Merenkulkulaitos 7/2000.

Keywords:
Tags: