Suomeksi
 
 
Work place learning and expertise

​Publications

Weber, S. & Lehtinen, E. (2014). Transition from School-to-Work and its challenges. Unterrichtwissenschaft. 42 (3), 194-205.

Gartmeier, M., Lehtinen, E., Gruber, H. & Heid, H. (2011). Negative Expertise: Comparing Differently Tenured Elder Care Nurses’ Negative Knowledge. European Journal of Psychology of Education. 26(2), 273-300.

Hakkarainen, K., Palonen, T. & Paavola, S. (2002). Kolme näkökulmaa asiantuntijuuteen. Psykologia 37, 448-464.

Hakkarainen, K., Palonen, T. & Paavola, S. (2002). Three perspectives on studying expertise. In P. Bell, R. Stevens, & T. Satwicz (Eds.) Keeping Learning Complex: The Proceedings of the Fifth Conference of the Learning Sciences (ICLS) (pp. 131-138). Mahwah, NJ:Erlbaum.

Palonen, T. & Gruber, H. (2010) Satunnainen, rutiininomainen ja tietoinen osaaminen. Teoksessa K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen & P. Tynjälä (toim.) 2010. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus – Koulutuksen ja työelämän näkökulmia. Helsinki: WSOYpro.

Lehtinen, E. & Palonen, T. (2011) Asiantuntijaosaamisen luonne ja osaamisen tunnistamisen haasteet. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 13(4), 24-42.

Keywords:
Tags: