Suomeksi
 
 
Presentations

Conference proceedings OPTUKE2018_conferenceproceedings.pdfOPTUKE2018_conferenceproceedings.pdf

​Pre-session
Juha Kauppinen: Koulukärppätoiminta palotarkastusten tukena (FI) Kauppinen 2018_Koulukärppä-Palotarkastus.pdfKauppinen 2018_Koulukärppä-Palotarkastus.pdf

Welcoming speeches
Eila Lindfors, OPTUKE 2018 (EN) Lindfors 2018_Avaussanat OPTUKE.pdfLindfors 2018_Avaussanat OPTUKE.pdf
Pekka Iivonen, Finnish National Agency for Education (FI) Iivonen 2018_Tervehdyssanat konferenssiin.pdfIivonen 2018_Tervehdyssanat konferenssiin.pdf

Safety Info
Mikko Puolitaival, Satakunnan pelastuslaitos (EN, FI) Puolitaival 2018_Safety Info Optuke.pdfPuolitaival 2018_Safety Info Optuke.pdf

Keynote I
Sirpa Virta: Security, preparedness and resilience in schools and universities (EN) Virta 2018_Security Preparedness and Resilience in Schools and Universities.pdfVirta 2018_Security Preparedness and Resilience in Schools and Universities.pdf

Keynote II
Sami Julin: Rauhallisen ja turvallisen oppimisympäristön arviointi perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksessa (FI, Evaluation of a peaceful and safe learning environment in basic and upper secondary education) Julin 2018_Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.pdfJulin 2018_Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.pdf

Keynote III
Sabine Distl: Development and implementation of Safe Schools in Austria (EN) Distl 2018_Safe Kids Austria_presentation.pdfDistl 2018_Safe Kids Austria_presentation.pdf

Keynote V
Mike Hagen: Anti-Social Fire Behaviour by Young People – Who’s Problem? (EN) Hagen 2018_Youth Strategy.pdfHagen 2018_Youth Strategy.pdf

Workshop I
Tarmo Puolokainen: EVAPREM - Developing an Evaluation Model to Assess Prevention Measures (EN) Puolokainen 2018_EVAPREM.pdfPuolokainen 2018_EVAPREM.pdf

Workshop II
Aino Harinen: Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää: mobiilipelien soveltuvuus alakouluikäisten turvallisuustietoisuuden lisäämiseen (FI) Harinen 2018_Mobiilipelihanke_esitys.pdfHarinen 2018_Mobiilipelihanke_esitys.pdf
Sari Tappura: Prosessialan opiskelijoiden turvallisuusosaamisen kehittäminen (FI) Tappura 2018_Prosessialan opiskelijoiden turvallisuusosaaminen_esitys.pdfTappura 2018_Prosessialan opiskelijoiden turvallisuusosaaminen_esitys.pdf
Tarja Ojala: Turvallisuus opetusalalla, elinikäinen oppiminen, informaali ja non-formaali oppiminen (FI) Ojala 2018_OTE-kouluturvallisuus.pdfOjala 2018_OTE-kouluturvallisuus.pdf
Sari Välimaa, Pekka Kuru: Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä (FI) Välimaa 2018_Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä.pdfVälimaa 2018_Päiväkoti ja koulu hyvinvointiyhteisönä.pdf Välimaa 2018_LUOTSIt koulussa ja päivähoidossa.pdfVälimaa 2018_LUOTSIt koulussa ja päivähoidossa.pdf

Activity I
Matti Waitinen: Safety Walk in Schools (EN) Waitinen 2018_Safer Schools Safety Walks.pdfWaitinen 2018_Safer Schools Safety Walks.pdf

Workshop III
Anna-Maria Teperi: EduSafe - Menetelmiä turvallisuuden hallintaan (FI) Teperi 2018_EduSafe_Menetelmiä turvallisuuden hallintaan.pdfTeperi 2018_EduSafe_Menetelmiä turvallisuuden hallintaan.pdf

Workshop IV
Juha Hassila: NouHätä! Emergency skills campaign (EN) Hassila 2018_NouHätä.pdfHassila 2018_NouHätä.pdf

Workshop V
Kari Sormunen: Turvallisuusosaaminen opettajan pedagogisissa opinnoissa sekä opiskelijoiden ohjauksessa Itä-Suomen yliopistossa (FI) Sormunen 2018_Turvallisuusosaaminen opettajan pedagogisissa opinnoissa.pdfSormunen 2018_Turvallisuusosaaminen opettajan pedagogisissa opinnoissa.pdf
Jani Nevalainen et al: Turvallisuusosaaminen opettajaopiskelijoiden ohjauksessa ja toiminnoissa Itä-Suomen yliopistossa (FI) Nevalainen et al 2018_Turvallisuusosaaminen opettajaopiskelijoiden ohjauksessa.pdfNevalainen et al 2018_Turvallisuusosaaminen opettajaopiskelijoiden ohjauksessa.pdf
Miika Leino et al.: Turvallisuuden hallinta muuttuvassa aineenopettajaksi opiskelevan oppimisympäristössä (FI) Leino et al 2018_Turvallisuuden hallinta muuttuvassa käsityön aineenopettajaksi.pdfLeino et al 2018_Turvallisuuden hallinta muuttuvassa käsityön aineenopettajaksi.pdf
Eila Lindfors et al.: Turvakävely pedagogisena menetelmänä (FI) Lindfors et al 2018_Turvakävely pedagogisena menetelmänä.pdfLindfors et al 2018_Turvakävely pedagogisena menetelmänä.pdf

Workshop VI
Anna-Leena Kurki et al.: From idividual practices to collective management of Safety (EN)Kurki et al 2018_From individual practices to collective management of safety.pdfKurki et al 2018_From individual practices to collective management of safety.pdf
Eila Lindfors et al.: Injuries in workshops in comprehensive education in Finland 2005-2012 (EN) Lindfors et al.: Injuries in workshops in comprehensive education in Finland 2005-2012 (EN) Lindfors et al 2018_Incidents in workshops.pdfLindfors et al 2018_Incidents in workshops.pdf
Anna-Maria Teperi et al.: Recovery from incidents at schools – need and effects of peerbased early intervention method (mental first aid) at the city organization (EN) Teperi et al 2018_Recovery from incidents.pdfTeperi et al 2018_Recovery from incidents.pdf


Workshop VII
Mikko Helasvuo et al.: Alueelliset kasvu- ja oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostot (FI) Helasvuo et al 2018_aluelliset kasvujaoppimisyhteisöjen turvallisuusverkostot.pdfHelasvuo et al 2018_aluelliset kasvujaoppimisyhteisöjen turvallisuusverkostot.pdf
Sari Tappura: Turvallisuuden johtaminen ammatillisissa oppilaitoksissa (FI) Tappura 2018_Turvallisuuden johtaminen ammatillisissa oppilaitoksissa.pdfTappura 2018_Turvallisuuden johtaminen ammatillisissa oppilaitoksissa.pdf

Keywords:
Tags: