Suomeksi
 
 
Publications

Refereed scientific publications

Somerkoski, B. (2018). Chasing Professional Phronesis in Safety and Well-being: Teacher Education Curriculum as a Case. In: H. Li, R. Suomi, Y. Amelina, Á. Pálsdóttir & R. Till. (Eds.) Fighting Inequalities. Communications in Computer and Information Science, col 907. Springer, Cham.  Conference proceedings. 7th International Conference on Well-being in the Information Society,  27 - 29 Aug 2018, Turku, Finland. 
 
Lindfors, E. (2018). What happens in lessons? Risks and incidents at schools. In H. Li, R. Suomi, Y. Amelina, Á. Pálsdóttir & R. Till (eds.) Fight Inequalities. WIS 2018 Proceedings. Springer, 91-102.
 
Lindfors E., & Teperi A-M. (2019) Incidents in Schools - Incident Analysis in Developing Safety Management. In: Nazir S., Teperi A-M., Polak-Sopińska A. (eds) Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences. AHFE 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 785. Springer, Cham, pp 462-471. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93882-0_44

 

Lindfors, E. , Somerkoski, B. , Kärki, T. & Kokki, E. Perusopetuksen oppilaiden turvallisuusosaamisesta. Teoksessa M. Kallio, R. Juvonen ja A. Kaasinen (Toim.), Ainedidaktisia tutkimuksia 12. Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa. Ainedidaktinen tutkimusseura. Helsinki: Helsingin yliopisto. 109 - 125

Somerkoski, B. Green Cross: Application for analyzing School injuries. (2017). Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 9, (4), 2017, 322–329. https://doi.org/10.23996/fjhw.65178

Somerkoski, B. (2017). Green Cross: Collecting injury data at schools Somerkoski, B. Proceedings of the 1st International GamiFIN Conference. Teoksessa P. Tuomi ja A. Perttula (Toim.) CEUR- Workshop Proceedings, 1827. GamiFIN2017, 9 - 10th of May, Pori Finland. http://ceur-ws.org/Vol-1857/

Somerkoski, B. (2016). Safety at School context: making Injuries and Non-events Visible with a Digital Application. Communications in Computer and Information Science 636. Building Sustainable Health Ecosystems. 6th International conference on Well-Being in the Information Society, WIS 2016, Tampere, Finland, 114–125.

Somerkoski, B. (2015). Injuries at school: Digital application as a safety audition tool. IMSCI´15 Proceedings. The 9th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, Orlando, FL, USA, 50–53.

Non-refereed publications

Somerkoski, B., Waitinen, M. & Lindfors, E. (2017). Omatoimisen varautumisen auditointi oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin kehittäjänä. Palotutkimuksen päivät. Palotutkimusraati. Espoo 29.- 30.8.2017, 91–95.

Keywords:
Tags: