Suomeksi
 
 
Safety culture and safety education in learning and working environments

Recent publications 

Lindfors E., Teperi AM. (2019) Incidents in Schools - Incident Analysis in Developing Safety Management. In: Nazir S., Teperi AM., Polak-Sopińska A. (eds.) Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences. AHFE 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 785. Springer, Cham, pp 462-471. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93882-0_44  Refereed conference proceeding.
Lindfors, E. & Somerkoski, B. (2018). Turvallisuuden edistäminen oppimisympäristössä. Teoksessa M. Hiltunen & P. Granö (toim.) Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina. Rovaniemi:Lapland University Press, 291305.
Teperi, A-M., Lindfors, E.,  Kurki, A-L., Somerkoski, B., Ratilainen, H., Tiikkaja, M., Uusitalo, H., Lantto, E. & Pajala, R. (2018) Turvallisuuden edistäminen opetusalalla, Edusafe-projektin loppuraportti. Työterveyslaitos: Helsinki https://www.ttl.fi/tutkimushanke/turvallisuuden-edistaminen-opetusalalla-safety-promotion-at-education-edusafe/
Lindfors, E. (2018). What happens in lessons? Risks and incidents at schools. In H. Li, R. Suomi, Y. Amelina, Á. Pálsdóttir & R. Till (eds.) Fight Inequalities. WIS 2018 Proceedings. Springer, 91-102.

Lindfors, E., Somerkoski, B., Kärki, T. & Kokki, E. (2017). Perusopetuksen oppilaiden turvallisuusosaamisesta [Pupils’ Safety Competence in Comprehensive Education]. In M. Kallio, R. Juvonen & A. Kaasinen (eds.) Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa [Continuity and Transition in Teacher Education]. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia [Subject Didactical research serie], 12, 109-126.

Lindfors, E. & Somerkoski, B. (2016). Turvallisuusosaaminen luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmassa [Safety competence in the curriculum of primary teacher education]. In H.-M. Pakula, E. Kouki, H. Silfverberg & E. Yli-Panula (eds.) Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka [The reforming subject didactics]. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia, 328 – 343.

Somerkoski, B (2016). Safety at school context: making injuries and non-events visible with a digital application. Communications in Computer and Information Science. Volume 0636, 114–125.  

Somerkoski, B. (2015). Injuries at school: Digital application Green Cross as a safety audition tool. The 9th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2015. Conference Proceedings. July 12–15 2015, Orlando, Florida. 50–55.

Kallio, M. (2014). Riskivastuullisuus turvallisuuskasvatuksen kulttuurissa. Oppilaiden vastuullisuus, turvallisuustaju ja tuottamistoiminnan riskiraja peruskoulun käsityön opetuksessa. [Risk-Responsibility in Safety Education Culture] University of Turku. Annales Universistatis Turkuensis. Sarja - ser. C osa - tom. 382.

Somerkoski, B. & Lillsunde, P. (2014). Safe Community designation as quality assurance in local security planning. Communications in Computer and Information Science. Volume 0450, 194–202.

Lindfors, E. (2013). Yleissivistävän turvallisuuskasvatuksen haasteet. [The challenges of comprehensive safety education]  In J.  Mäkinen (ed.) Asevelvollisuuden tulevaisuus. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 2, No. 9 [National Defence University. The Department of Leadership and Military Pedagogy. Publication Series 2, No. 9], 144–159.

Somerkoski, B. (2013). Turvallisuus yläkoululaisen kokemana. [Safety as experienced by secondary education students] In J.  Mäkinen (ed.) Asevelvollisuuden tulevaisuus. Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 2, No. 9 [National Defence University. The Department of Leadership and Military Pedagogy. Publication Series 2, No. 9], 133–143.

Lindfors E. (2012). Käsityön työturvallisuus työtilojen arvioinnin perusteella. [Occupational safety in design and technology workspaces] In E. Lindfors (ed.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita. [Towards the safer learning institution! Safety and safety education as research and development challenges]  OPTUKE-verkoston I tutkimus- ja kehittämissymposium Hämeenlinnassa 8.−9.02.2011. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. [The first OPTUKE research and development symposium, University of Tampere. School of Education], 90–99. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8789-7

Somerkoski, B. (2012). Lasten ja nuorten luvaton sytyttely. [Juvenile firesetting] In E. Lindfors (ed.) Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita. [Towards the safer learning institution! Safety and safety education as research and development challenges]  OPTUKE-verkoston I tutkimus- ja kehittämissymposium Hämeenlinnassa 8.–9.2.2011. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. [The first OPTUKE research and development symposium, University of Tampere. School of Education], 169–176. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8789-7

Somerkoski, B. (2012). Turvallisuus ja liikenne. [Safety and traffic] In E. Niemi (ed.) Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi 2010. [The evaluation of learning outcomes in cross-curricular themes] Opetushallitus. Koulutuksen seurantaraportit [The Finnish National Board of Education. Reports], 184–204. http://www.oph.fi/download/140129_Aihekokonaisuuksien_tavoitteiden_toteutumisen_seuranta-arviointi_2010.pdf

Keywords:
Tags:
 

 Research team

 
  • ​​Dr. Eila Lindfors
  • Dr. Brita Somerkoski
  • Dr. Matti Waitinen
  • Dr. Tomi Kärki

Doctoral Candidates

  • Mikko Puolitaival - research theme: Phenomenon based safety education in comprehensive education
  • Tiina Ranta – research theme: Safety management as an everyday action in an educational organization