Suomeksi
 
 
Englannin kielen valintakoe

Englannin kielen valintakoe

(kiintiö 60)
 
Englannin kielen opiskeluoikeutta haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.opintopolku.fi. Paperisia lomakkeita ei ole enää saatavilla yliopistoista. Jos hakija haluaa hakea paperisella lomakkeella, tulee se tilata opetushallituksesta.
 
Erillisopiskelijoiksi hakevat täyttävät edelleen paperisen lomakkeen. Lomakkeita saa tiedekunnan kansliasta tai täältä.

Valintakoe

Keskiviikkona 9.5.2018
 
Yhteinen koeosio klo 9.00-11.00
luentosalit IX, X (Natura) ja XXI, XXII (Agora)

Kielikohtaiset koeosiot klo 12.00-18.00
luentosalit IX, X (Natura) ja XXI, XXII (Agora)
 

Valintakoekirjat

1. Yhteisen koeosion valintakoekirja

Krista Ojutkangas – Meri Larjavaara – Matti Miestamo – Jussi Ylikoski:
Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki. 

2. Valikoima novelleja: 

 

Pisteytys

A. Taustapisteet: enimmäispisteet

B. Kielikohtainen koeosio
Kielikohtainen koeosio koostuu kahdesta osasta, jotka ovat

  • kielioppi ja sanasto, maksimipisteet 12,5
  • kirjallisuus (novellit), maksimipisteet 12,5

Englanninkielinen kielioppi- ja sanasto-osa mittaa sekä englannin sanaston että kieliopin ja kieliopillisten käsitteiden hallintaa (esim. sanaluokat ja lauseenjäsenet). Mahdolliset tehtävätyypit: aukkotehtävä (cloze), täydennystehtävä, monivalintatehtävä,
aineistotehtävä. Kirjallisuusosassa kokelas kirjoittaa lyhyitä englanninkielisiä tekstejä lukemansa novellivalikoiman ja annettujen väittämien pohjalta.

Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa hakijan on saatava vähintään 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä koeosiosta (ks. edellä Kieli- ja käännöstieteiden oppiaineet)ja vähintään 12 pistettä kielikohtaisesta koeosiosta. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan, että hakija saa kielikohtaisen koeosion kummastakin osasta pisteitä.

Keywords:
Tags:
 

 Shortcuts

 
 

 Important Links