Suomeksi
 
 
Sivuaineen pääsykoe ja erillisopinnot

Erillisopintoihin hakevat täyttävät edelleen paperisen lomakkeen. Lomakkeita voi noutaa mm. tiedekunnan kansliasta tai tulostaa täältä.

Erillis- ja täydennysopiskelijoilla on oma yhteinen kiintiönsä: kolme sivuainekokeessa parhaiten suoriutunutta hakijaa valitaan. Tullakseen hyväksytyksi erillis- tai täydennysopiskelijan tulee kuitenkin saada kokeesta vähintään sama pistemäärä kuin matalimmalla pistemäärällä sivuaineopiskelijaksi hyväksytty perustutkinto-opiskelija. 

 

Englannin kielen sivuainekoe

(kiintiö 26)
 
Maanantaina 27.8.2018, 9:00-15.00, Pharmacityn auditorio
 
Yhteinen koeosio klo 9.00–11.00 Pharmacityn auditorio
(Englannin kieli, pohjoismaiset kielet, saksan kieli, venäjän kieli)
 
Kielikohtaiset osiot klo 12.00-15.00 Pharmacityn auditorio
(Englannin kieli, pohjoismaiset kielet, saksan kieli, venäjän kieli)
 
Sivuaineopiskelijoiden kiintiö on 26 opiskelijaa. Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesän pääainevalintakokeessa hyväksytyt uudet opiskelijat, jotka viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ovat ilmoittaneet humanistisen tiedekunnan kansliaan jonkin muun aineen pääaineekseen ja englannin kielen sivuaineekseen. Sivuaineoikeutta voi hakea osallistumalla sivuaineen valintakokeeseen.
 
Jos olet tulossa suorittamaan englannin oppiaineeseen erillisopintoja, sinun tulee joka tapauksessa osallistua sivuaineen pääsykokeeseen. Erillisopiskelijat eivät sisälly sivuaineopiskelijoiden kiintiöön. Erillisopiskelijalta vaaditaan kokeessa kuitenkin samat vähimmäispisteet kuin sivuaineopiskelijoilta (katso sivuainekokeen pisteytys alla). 

Valintakoekirjat

1. Yhteisen koeosion valintakoekirja
 
Krista Ojutkangas – Meri Larjavaara – Matti Miestamo – Jussi Ylikoski:
Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki. 
 

2. Valikoima novelleja:

 
Sivuaineopiskelijoiden valintaan vaikuttavat vain valintakokeesta saadut pisteet.
 

Sivuainekokeen pisteytys (enimmäispisteet 50)

Valintakoe on kaksiosainen ja koostuu kieli- ja käännöstieteiden laitoksen hakukohteiden yhteisestä osiosta ja oppiaineen kielikohtaisesta osiosta.
 
Valintakoepisteet muodostuvat laskemalla yhteen yhteisestä koeosiosta ja kielikohtaisesta osiosta saadut pisteet.
 
A. Yhteinen osio (enimmäispisteet 25)
 
Kokeessa vastataan 25 erillistä kohtaa sisältävään monivalintatehtävään. Jokaisessa kohdassa on neljä vaihtoehtoa, joista yksi on oikea. Jokaisesta
oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste. Koko monivalintatehtävästä on mahdollista saada maksimissaan 25 pistettä. Hyväksytyksi tullakseen on
hakijan saatava monivalintatehtävästä vähintään 12 pistettä.
 
Ks. lisätietoja tiedekunnan valintaoppaasta!
 
B. Kielikohtainen koeosio koostuu kahdesta osasta, jotka ovat
 
    kielioppi ja sanasto (enimmäispisteet 12,5)
    kirjallisuus (novellit) (enimmäispisteet 12,5)
 
Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa hakijan on saatava vähintään 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä koeosiosta ja vähintään 12 pistettä kielikohtaisesta koeosiosta. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan, että hakija saa kielikohtaisen koeosion kummastakin osasta pisteitä.
 
Kielikohtainen osio on englanninkielinen. Kielioppi- ja sanasto-osa mittaa sekä englannin sanaston että kieliopin ja kieliopillisten käsitteiden hallintaa (esim. sanaluokat ja lauseenjäsenet). Mahdolliset tehtävätyypit: aukkotehtävä (cloze), täydennystehtävä, monivalintatehtävä, aineistotehtävä. Kirjallisuusosassa kokelas kirjoittaa lyhyitä englanninkielisiä tekstejä lukemansa novellivalikoiman ja annettujen väittämien pohjalta.
 
Englannin kielen sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan sähköisellä Webropol-lomakkeella 23.8.2018 klo 16.00 mennessä.

 
Sivuaineen opinto-oikeuden saaneen tulee suorittaa vähintään 4 opintopistettä ensimmäisen lukuvuoden aikana, jotta opinto-oikeus säilyy.
Keywords:
Tags:
 

 Important Links