Suomeksi
 
 
Old news

Väitös (hoitotiede) 28.6.2013: TtM Elina Kontio

Innokylä twiittasi Ikitik-konsortion toiminnasta Terveydenhuollon Atk-päivien 2013 yhteydessä: ”Ikitik-konsortio ei pelkää yhteistyötä yritysten kanssa”

Kirsi Aantaa får Svenska litteratursällskapets pro gradu-pris i språkvetenskap

Kirsi Aantaa valittiin vuoden 2012 humanistimaisteriksi

Suomen hahmontunnistuksen seura ry:n väitöskirjapalkinto TkT Antti Airolalle

Suomen hahmontunnistustutkimuksen seura ry
(http://www.hatutus.org/ ) on palkinnut Ikitik-tutkija TkT Antti Airolan
(Turun yliopisto, informaatioteknologian laitos) väitöskirjan
"Kernel-Based Ranking - Methods for Learning and Performance Estimation"
( http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-2674-8 ) parhaana suomalaisena
väitöskirjana hahmontunnistuksen alalla vuosina 2010-2011.
Väitöskirjatutkimuksessa kehitettyjä koneoppimismenetelmiä on sovellettu
Ikitikin tutkimusprojekteissa.

Väitös (hoitotiede) 27.3.2013: TtM Heljä Lundgrén-Laine

Hoitoisuuden ennustaminen yksi ratkaisu resurssipulaan

Monitori 2013, 6.3.: Teknologian ja terveydenhuollon rajapinnoilla syntyy Turussa merkittäviä innovaatioita.

Lingsoft osti Suomen Puheentunnistuksen liiketoiminnan

Lingsoft on ostanut Suomen Puheentunnistuksen liiketoiminnan 15.2.2013 tehdyllä kaupalla. Samassa yhteydessä Suomen Puheentunnistuksen työntekijät siirtyvät Lingsoftin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Suomen Puheentunnistuksen asiakkuuksiin kaupalla ei ole vaikutusta.
”Olen hyvin tyytyväinen tehtyyn kauppaan. Asiakastyytyväisyytemme on ollut aina hyvä, ja uskon, että Lingsoftin resurssit auttavat parantamaan sitä vielä entisestään”, sanoo Jari Nieminen, Suomen Puheentunnistuksen projektipäällikkö.
”Suomen Puheentunnistuksen asiakaskunta ja teknologiat sopivat erinomaisesti yhteen Lingsoftin kanssa. Uskon, että Suomen Puheentunnistuksen asiakkaat tulevat hyötymään Lingsoftin laajasta kieliteknologiaratkaisujen tarjonnasta”, sanoo Juhani Reiman, Lingsoft Oy:n toimitusjohtaja.
 
Lisätietoja:
Juhani Reiman
toimitusjohtaja
puh. 045 670 6770

Lingsoft Oy

Lingsoft on kansainvälinen täyden palvelun kielitalo. Se toimittaa asiakkailleen palveluita ja ratkaisuja, esimerkiksi käännöksiä ja sanastoja, kirjoittajan ja lukijan työkaluja, hakupalveluita, tekstinlouhintaa, opetussovelluksia ja puheohjattuja palveluita sekä e-kirjoja. Mm. Microsoft Office -tuoteperheen seitsemän kielen tarkistimet tulevat Lingsoftilta. Lingsoftin tuotteet toimivat kaikissa yleisissä käyttöympäristöissä ja ohjelmistoissa. Ratkaisut perustuvat Lingsoftin itse kehittämään, maailmalla jo standardin aseman saavuttaneeseen kielen rakenneanalyysiin.

NeRo Conference: Future Scenarios in Welfare Technology

22nd-24th April 2012, Sokos Hotel Hambureger Börs, Turku, Finland.

Lingsoftille Euroopan parlamentin suomen ja ruotsin käännökset

Lingsoft-konserniin kuuluva PasaNet Oy on tammikuussa 2012 solminut kolme merkittävää käännössopimusta Euroopan parlamentin kanssa. Lingsoft voitti Euroopan parlamentin keväällä 2011 järjestämät tarjouskilpailut suomen ja ruotsin käännöspalveluista ja solmi varallaolosopimuksen saksan kielen käännöksistä.
Uusien sopimusten myötä Lingsoft toimittaa asiakirjojen käännöksiä kaikista Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen ja ruotsiin. Lingsoft on Euroopan parlamentin ainoa suomen ja ruotsin kielen käännöstoimittaja ja yrityksen asema merkittävänä EU-toimijana vahvistuu entisestään. Nelivuotiset sopimukset astuivat voimaan 1.1.2012 ja niiden arvo on yhteensä useita miljoonia euroja.
”Olemme iloisia menestyksestämme. Uusien sopimusten myötä meistä tulee aidosti monikielinen EU-tekstien käännöstoimittaja ja pystymme kehittämään EU-tekstien kirjoittamisessa ja kääntämisessä käytettäviä työvälineitä, kuten EU-kielentarkistimia, myös ruotsin kielelle”, sanoo Lingsoftin toimitusjohtaja Juhani Reiman.
Keväällä 2011 järjestetyn kilpailutuksen perusteella Lingsoft toimittaa suomen ja ruotsin käännöksiä Euroopan parlamentin lisäksi myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, Alueiden komitealle sekä Euroopan Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle. Lisäksi Lingsoftilla on käännöspalvelusopimukset Euroopan komission, unionin elinten käännöskeskuksen ja Eurofoundin kanssa.

Lingsoft Oy

Lingsoft on kansainvälinen täyden palvelun kielitalo. Se toimittaa asiakkailleen palveluita ja ratkaisuja, joihin kuuluu esimerkiksi käännöksiä ja sanastoja, kirjoittajan ja lukijan työkaluja, hakupalveluita, tekstinlouhintaa, opetussovelluksia ja puheohjattuja palveluita sekä e-kirjoja. Lingsoftin tuotteet toimivat kaikissa yleisissä käyttöympäristöissä ja ohjelmistoissa. Lingsoft toimittaa mm. Microsoft Office -tuoteperheen tarkistimet seitsemän kielen osalta. Lingsoftin ratkaisut perustuvat sen kehittämään, maailmalla standardin aseman saavuttaneeseen kielen rakenneanalyysiin.

Lingsoft mukana IKITIKin palkitussa vuoden ICT-teossa

Turun kauppakamarin ICT-valiokunta ja Uuden Teknologian Säätiö ovat myöntäneet vuoden ICT-teko -palkinnon Informaatio- ja kieliteknologiaa terveystiedon ja -kommunikaation tueksi -konsortiolle. Tämän IKITIK-konsortion tavoitteena on kehittää loppukäyttäjälähtöisiä huippututkimukseen perustuvia kliinisiä informaatio- ja kieliteknologiaratkaisuja.
Vuoden ICT-teko -palkinnon myöntänyt raati perusteli valintaansa näin: Erilaisten tietojen hallinta on keskeinen osa terveydenhuollon toimintaa. Vain pieni osa toiminnassa tarvittavista tiedoista voidaan tallentaa ja käyttää rakenteellisessa muodossa. Rakenteettoman, usein tekstimuotoisen tiedon, hallinta on keskeistä terveydenhuollon toiminnan tehokkuudelle ja laadulle. Rakenteettoman tiedon hallinnassa on kuitenkin monia erityisongelmia. IKITIK-konsortio on tarttunut tähän ongelmaan ansiokkaasti, ja se on pystynyt erinomaisella tavalla yhdistämään usean eri alan osaamista kokonaisuudeksi, joka on tuottanut näkyviä tuloksia sekä perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen, käytännön toiminnan tukemisen, tuotteistamisen että asian julkistamisen ja kansantajuistamisen rintamilla.
IKITIKin jäseninä on niin terveyspalvelujen tuottajia, potilasasiakirjojen ja kliinisen päätöksenteon asiantuntijoita kuin informaatio- ja kommunikaatioteknologian tutkijoita ja ratkaisutoimittajia. IKITIKin osapuolia ovat Lingsoft Oy, Acentra Oy, Turun yliopiston hoitotieteen laitos, Turun yliopiston informaatioteknologian laitos ja TUCS, bioinformatiikan laboratorio, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Kites ry ja Turku Science Park Oy.
IKITIKissä Lingsoftin erityisosaamisalaa ovat tarkistin- ja analyysiteknologia. Terveydenhuollon ja sairaanhoidon aloille Lingsoft on tuotteistanut Lingsoft Proofreader for Clinical and Health Language -kielentarkistimen, jolla voidaan parantaa alalla kirjoitetettavien tekstien yhdenmukaisuutta ja hallittavuutta. Tämän terveydenhuollon ja lääketieteen kielelle toteutetun erityistarkistimen moduulit on mahdollista integroida terveyden- ja sairaanhoidon järjestelmiin. Lingsoftin tuotekehitystyön tämän hetken painopisteisiin kuuluu lääkärien sanelemien potilaskertomusten automaattinen muuttaminen tekstiksi puheentunnistuksella ilman sanelunpurkajien mekaanista työpanosta.
Lyhyen ajan sisällä Lingsoft on jo toista kertaa mukana palkitussa ICT-hankkeessa. Suomen suurimpien yritysten tietohallintopäättäjien 600Minutes Executive IT -tilaisuudessa maaliskuussa Vuoden ICT-hankkeeksi valittiin Itellalle toteutettu puheentunnistusratkaisu. Ratkaisun on tuottanut Itellalle Enfo Oyj, ja siinä on käytetty Lingsoft Oy:n suomen puheentunnistinta.

Lingsoft Oy

Lingsoft on kansainvälinen täyden palvelun kielitalo. Se toimittaa asiakkailleen palveluita ja ratkaisuja, esimerkiksi käännöksiä ja sanastoja, kirjoittajan ja lukijan työkaluja, hakupalveluita, tekstinlouhintaa, opetussovelluksia ja puheohjattuja palveluita sekä e-kirjoja. Mm. Microsoft Office -tuoteperheen seitsemän kielen tarkistimet tulevat Lingsoftilta. Lingsoftin tuotteet toimivat kaikissa yleisissä käyttöympäristöissä ja ohjelmistoissa. Ratkaisut perustuvat Lingsoftin itse kehittämään, maailmalla jo standardin aseman saavuttaneeseen kielen rakenneanalyysiin.
www.lingsoft.fi

 

Kiitos IKITIK-teemapäivän osallistujille ja rahoittajille!

Teemapäivä herätti runsasta mielenkiintoa ja siihen ilmoittautui lähes sata osallistujaa. Lue lisää teemapäivästä Turku Science Parkin artikkelista, Turun yliopiston verkkolehdestä ja päivän esityskalvoista:
Päivän avaus: tutkija, koordinaattori Hanna Suominen (TY)
Terveystieto – ihmisen voimavara: toimialajohtaja Timo Haikonen (Sitra)
Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää: dosentti Heikki Korvenranta (VSSHP) ja professori Sanna Salanterä (TY)
Terveystiedon tuottaminen, jakelu ja käyttö: tutkija, suunnittelija Heljä Lundgrén-Laine (TY, VSSHP)
Ymmärtämisen teknologiat terveydenhuollossa: puheenjohtaja Klaus Oesch (Kites ry)
Ymmärrettävän tuottaminen ja tuotetun ymmärtäminen – teknologia kielen ja kommunikaation tukena: toimitusjohtaja Juhani Reiman (Lingsoft) (esitys) ja toimitusjohtaja Mika Willberg (Acentra) (esitys)
Voiko teknologia parantaa terveystiedon ja -kommunikaation ymmärrettävyyttä? tutkija, koordinaattori Hanna Suominen (TY), professori, varajohtaja Tapio Salakoski (TY), lehtori Filip Ginter (TY)

 

IKITIK-teemapäivä Turussa 16.9.2009

Tapahtuma on maksuton ja sisältää kahvi- ja lounastarjoilun.

Yhteistyössä Kites ry, Turku Science Park, TUCS, Turun yliopiston hoitotieteen ja informaatioteknologian laitokset sekä muut IKITIK-partnerit.

Tervetuloa!

 

Kuva: Turun yliopiston viestintä
Kohde: Turun yliopistollinen keskussairaala, osasto 215

Paikka

ICT-talo (Joukahaisenkatu 3–5, Turku), luentosali Beta
TYKSin ja Kupittaan rautatieaseman läheisyydessä

Ohjelma

09:15–09:55 Rekisteröityminen ja kahvi
09:55–10:00 Päivän avaus: tutkija, koordinaattori Hanna Suominen (TY)
10:00–10:30 Terveystieto – ihmisen voimavara: toimialajohtaja Timo Haikonen (Sitra)
10:30–11:00 Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää: dosentti Heikki Korvenranta (VSSHP) ja professori Sanna Salanterä (TY)
11:00–11:30 Terveystiedon tuottaminen, jakelu ja käyttö: tutkimusprofessori Niilo Saranummi (VTT)
11:30–12:30 Lounas
12:30–13:00 Ymmärtämisen teknologiat terveydenhuollossa: puheenjohtaja Klaus Oesch (Kites ry)
13:00–13:30 Ymmärrettävän tuottaminen ja tuotetun ymmärtäminen – teknologia kielen ja kommunikaation tukena: toimitusjohtaja Juhani Reiman (Lingsoft) ja toimitusjohtaja Mika Willberg (Acentra)
13:30–14:00 Kahvi ja posterinäyttely
14:00–14:45 Voiko teknologia parantaa terveystiedon ja -kommunikaation ymmärrettävyyttä? lehtori Filip Ginter (TY), professori, varajohtaja Tapio Salakoski (TY) ja tutkija, koordinaattori Hanna Suominen (TY)
14:45–15:15 Tiivistelmä päivästä: tutkimus- ja kehityspäällikkö Janne Lahtiranta (Turku Science Park)

Ilmoittautuminen

1.9.2009 mennessä sähköpostitse esh, tutkimusassistentti Riitta Danielsson-Ojalalle.
Tarvitsemme seuraavat tiedot:
 • Etunimi:
 • Sukunimi:
 • Organisaatio:
 • Sähköpostiosoite:
 • Mahdollinen erityisruokavalio:

Lisätietoja

Koordinaattori ja tutkija Hanna Suominen, puh. (02) 333 8979
 

IKITIK kehittää parempaa terveyttä ja elämänhallintaa ymmärrettävällä ja laadukkaalla kielellä

Informaatio- ja kieliteknologian sovelluksilla voidaan parantaa terveystiedon ja -asiakirjojen ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä sekä edistää terveyttä ja hoidon laatua. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on otettu ensiaskeleita näiden uusien sovellutusten käytössä. Monialainen IKITIK-toimijakonsortio on toteuttanut kliinisen suomen kielen työkalupaketin. Työkalupaketti on osoittautunut käyttökelpoiseksi aidossa sairaalaympäristössä.

Parempaa terveyttä ja elämänhallintaa

 • Huomattava osa terveystiedosta ja -kommunikaatiosta on tekstiä
 • Haasteena on ymmärrettävyyden paraneminen ja viestin välittyminen
 • Informaatio- ja kieliteknologiasta saadaan apua nykytilanteeseen

Kielityökaluja alan toimijoiden IKITIK-yhteistyöllä

 • Terveyspalvelujen tuottajat, teknologiatoimittajat sekä terveysalan ja kieliteknologian tutkijat ovat ryhmittyneet IKITIK-konsortioksi, joka toimii yhteistyössä kieliteknologiayhdistys Kitesin sekä aluekehitysorganisaatio Turku Science Parkin kanssa
 • Tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön tieteellisen ja tuotannollisen huipputason saavuttavia, innovatiivisia terveysteknologiaratkaisuja
 • Uusien osapuolten mukaantulo on mahdollista

Jo käytössä

 • Työkalupaketin koekäytöstä saatiin rohkaisevia tuloksia lastenklinikalla syksyllä 2008
 • Suomen kieliklusterin Monikielityöpöytä-hankkeen tulokset on sovellettu terveydenhuoltoon IKITIK-yhteistyönä
 

IKITIK kehittää parempaa hoitoa ja elämänhallintaa ymmärrettävällä ja laadukkaalla kielellä

LEHDISTÖTIEDOTE
26.3.2009, Turku
Informaatio- ja kieliteknologian sovelluksilla voidaan parantaa terveystiedon ja -asiakirjojen ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä sekä näin edistää terveyttä ja hoidon laatua. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (TYKS) on otettu ensi askeleita näiden uusien sovellusten käytössä. Kliinisen suomen työkalupaketti, jota on ollut toteuttamassa IKITIK-niminen monialainen toimijakonsortio, on osoittautunut käyttökelpoiseksi sairaalaympäristössä.

Ymmärrettävällä ja laadukkaalla kielellä parempaa hoitoa ja elämänhallintaa

Huomattava osa terveystietojärjestelmien kirjauksista perustuu puhuttuun tai kirjoitettuun tekstisisältöön. Tallennettu tieto ei ole aina sisällöltään ymmärrettävää edes kaikille sitä tarvitseville ja käyttäville ammattilaisille, terveyspalveluja käyttävistä asiakkaista puhumattakaan. Tekstikirjauksiin sisältyvät mahdollisuudet jäävät siksi suurelta osin hyödyntämättä niin yksilön hoidossa kuin yleisesti terveyteen ja sairauksiin liittyvien ilmiöiden tutkimuksessa.
Informaatio- ja kieliteknologia tarjoavat apuvälineitä tekstin tuottamiseen, muokkaamiseen, ymmärrettävyyden parantamiseen ja sisällön välittymiseen. Automaattisten tarkistimien avulla tekstiä voidaan tuottaa entistä nopeammin ja virheettömämmin. Tekstiin sisältyvä tieto on ymmärrettävämpää ja käytettävämpää, kun kielityökalut yhdenmukaistavat kieltä mahdollistaen hakutoiminnot ja syvällisemmätkin analyysit. Käännöstoimintojen avulla voidaan tukea omakielistä ymmärrettävyyttä kääntäen sekä kielestä toiseen että ammattilaisten kieleltä kansalaisen kielelle. Nykyisellään kielityökalut ovat parhaimmillaankin vain yksittäisiin sovelluksiin rajattuja eikä niitä ole saatavissa pienille kielialueille, kuten suomelle. Erikoistuneiden sanastojen ja muiden kielisisältöjen puute heikentää ohjelmien sovellettavuutta.

Kielityökaluja alan toimijoiden IKITIK-yhteistyöllä

Kielityökaluja luotaessa pitää kehitystyössä lähteä asiakastarpeesta ja taata yhteensopivuus käytettävien tietojärjestelmien kanssa. Laadukkuuden takaamiseksi on kieliteknologiaratkaisutoimittajien, kielisisältöjen tuottajien sekä terveystiedon kirjaamisen ja päätöksenteon asiantuntijoiden yhdistettävä voimansa. Tämän arvoketjun mukaisesti IKITIK (Informaatio- ja kieliteknologiaa terveystiedon ja -kommunikaation tueksi) -osapuolet ovat ryhmittyneet konsortioksi, jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön innovatiivisia, johtavaan tieteiden väliseen tutkimukseen perustuvia, tuotannollisen ohjelmistotason saavuttavia tietotekniikkaratkaisuja suomenkieliselle terveysdokumentaatiolle. IKITIKin toimijat ovat Acentra Oy, Lingsoft Oy, TUCS, Turun yliopiston hoitotieteen laitos, Turun yliopiston informaatioteknologian laitos ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Kites ry ja Turku Science Park Oy. Konsortio on avoin neuvottelemaan uusien osapuolten mukaantulosta.

Jo käytäntöön

IKITIK-arvoketjun mukaisella yhteistyöllä on toteutettu ensimmäinen aidossa kliinisessä ympäristössä koekäytetty kielityökalupaketti. Syksyllä 2008 TYKSin lastenklinikalla saadut tulokset rohkaisevat laajempaan koekäyttöön ja menetelmäkehitykseen. Hyödyllisiksi koettiin esimerkiksi paketin sanakirja- ja terminologiahaut suoraan tekstistä tietokoneen hiiren avulla sekä mahdollisuudet muodostaa toimialakohtaisia termistöjä. Kielityökalupaketti soveltaa Suomen kieliklusterin Monikielityöpöytä-hankkeen tuloksia terveydenhuollossa hyödyntäen IKITIK-yhteistyön tietotaitoa. IKITIK-yhteistyö kehittää kielityökaluja monipuolisen käyttäjäpalautteen avulla. Uusien kielityökalujen avulla halutaan parantaa myös TYKSin laajenevan T-sairaalan tavoitteiden mukaista asiakkaiden ja potilaiden palvelun tehostamista. Laadukas dokumentaatio parantaa hoidon laatua ja lisää tekstitiedon hyödyntämistä. Ymmärrettävä terveyteen ja sairauksiin liittyvä tieto auttaa kansalaisia osallistumaan vaihtuvissa elämäntilanteissaan yhä paremmin terveytensä edistämiseen ja sairauksiin liittyvään elämänhallintaan. T-sairaalan laajennus otetaan käyttöön vuonna 2012.

Keywords:
Tags: