Suomeksi
 
 
Publications in Sociology 2012
Peer-reviewed journal articles
 • Erola, Jani; Härkönen, Juho & Dronkers, Jaap: More careful or less marriageable? Parental divorce, spouse selection, and entry into marriage. Social Forces  90:4, 1323-1345.
 • Härkönen, Juho; Kaymakcalan, Hande; Mäki, Pirjo & Taanila, Anja: Prenatal health, educational attainment, and intergenerational inequality: The Northern Finland Birth Cohort 1966 Study. Demography 49:2, 525-552.
 • Keskinen, Suvi: Limits to Speech? The Racialised Politics of Gendered Violence in Denmark and Finland.  Journal of Intercultural Studies 33:3, 261-274.
 • Naumanen, Päivi; Perista, Pedro & Ruonavaara, Hannu: Homes as Old Age Security? Households' Perceptions of Housing and Elderly Care in Finland and Portugal. International Journal of Housing Policy 12:1, 47-68.
 • Niemelä, Mikko & Saarinen, Arttu: The Role of Ideas and the Institutional Change in Finnish Public-Sector Reform. Policy and Politics 40:2, 171-191.
 • Nurmi, Johanna: Making Sense of School Shootings: Comparing Local Narratives of Solidarity and Conflict in Finland. Traumatology 18:3, 16-28.
 • Nurmi, Johanna; Räsänen, Pekka & Oksanen, Atte: The Norm of Solidarity: Experiencing Negative Aspects of Community Life after a School Shooting Tragedy. Journal of Social Work 12:3, 300-319.
 • Pyyhtinen, Olli: Life, Death and Individuation: Simmel on the Problem of Life Itself. Theory, Culture & Society 29:7-8, 78-100.
 • Pyyhtinen, Olli: Kollektiivinen luovuus ja taiteen tuotanto näyttelyinstituutiossa. Tiede & edistys 37:2, 96-116.
 • Ruonavaara, Hannu: Deconstructing Explanation by Mechanism. Sociological Research Online 17:2.
 • Saarinen, Arttu; Blomberg, Helena & Kroll, Christian: Liikaa vaadittu?  Sosiaalityöntekijöiden kokemukset työnsä kuormittavuudesta ja ristiriitaisuudesta Pohjoismaissa. Yhteiskuntapolitiikka 77:4, 403-418.
 • Vuorinen, Jukka & Tetri, Pekka: The Order Machine - the Ontology of Information Security. Journal of the Association for Information Systems 13:9, 695-713.
Book chapters
 • Haverinen, Risto & Heinonen, Hilkka: Ympäristölliset naapuruuskiistat ja kuntien ympäristöviranomaisten rooli. Teoksessa Määttä, Tapio (toim.): Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja VI 2012. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu.
 • Kangas, Risto: Contingency theoretical functionalism and the problem of functional differentiation. In Erasga, Dennis (ed.): Sociological Landscape - Theories, Realities and Trends. Intech, Croatia.
 • Keskinen, Suvi: Transnational Influences, Gender Equality and Violence in Muslim Families. Teoksessa Kristin Loftsdottír & Lars Jensen (toim.): Whiteness and Postcolonialism in the Nordic Region. Exceptionalism, Migrant Others and National Identities. Ashgate, Farnham.
 • Keskinen, Suvi: Kulttuurilla merkityt toiset ja universaalin kohtelun paradoksi väkivaltatyössä. Teoksessa Keskinen, Suvi;  Vuori, Jaana & Hirsiaho, Anu (toim.): Monikulttuurisuuden sukupuoli. Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Tampere University Press, Tampere.
 • Keskinen, Suvi & Vuori, Jaana: Erot, kuuluminen ja osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa. Teoksessa Keskinen, Suvi;  Vuori, Jaana & Hirsiaho, Anu (toim.): Monikulttuurisuuden sukupuoli. Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Tampere University Press, Tampere.
 • Ruonavaara, Hannu: Home Ownership and Nordic Housing Policies in 'Retrenchment'. Teoksessa Ronald, Richard & Elsing, Marja (toim.): Beyond Home Ownership. Housing, Welfare and Society. Routledge, London & New York.
 • Ruonavaara, Hannu: Tenure as Institution. Teoksessa Smith, Susan J. (toim.): International Encyclopedia of Housing and Home. Elsevier, Amsterdam.
 • Ruonavaara, Hannu: Tenant Cooperatives, Shareholders' Housing Companies. Teoksessa Smith, Susan J. (toim.): International Encyclopedia of Housing and Home. Elsevier, Amsterdam
 • Räsänen, Pekka; Oksanen, Atte & Nurmi, Johanna: Jokela and Kauhajoki: Experiencing School Shootings in a Nordic Welfare Society. Teoksessa Schwester, Richard W. (ed.): Handbook of critical incident analysis. M.E. Sharpe, New York.

Non-peer reviewed journal articles

 • Jonker-Hoffrén, Paul: Aspers, P. (2011) Markets. Boekbespreking. Kirja-arvio. Tijdschrift voor Sociologie 33:1, 74-80.
 • Kantola, Ismo: Prosessifilosofiaa sosiologeille. Kirja-arvio. Sosiologia 49:4, 359-360.
 • Keskinen, Suvi: Sananvapauden vaatimuksia ja rodullistavaa puhetta - tanskalaisen ja suomalaisen maahanmuuttokeskustelun risteyskohtia. Oikeus 41:2, 287-294.

Book chapters

 • Bergholm, Tapio & Jonker-Hoffrén, Paul: Farewell to the communist strike hypothesis - the diversity of striking in Finland between 1971 and 1990. Teoksessa Simões do Paco, António; Varela, Raquel & van den Velde Sjaak (eds.): Strikes and Social Conflicts. Towards a Global History. International Association Strikes and Social Conflict, Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal.
 • Kantola, Ismo & Lempinen, Marianne: Posiva: the organization of nuclear waste management in Finland. Teoksessa Autio, Veli Matti (toim.): Contemporary Corporate Culture unider Globalization. JTO School of Management.
 • Ruonavaara, Hannu & Pusila, Juha: The Social Structure of a Lost City. Finnish Vyborg in a Comparative Perspective. Teoksessa Autio, Veli Matti (toim.): Contemporary Corporate Culture unider Globalization. JTO School of Management.
 • Vuori, Miika; Oksanen, Atte; Räsänen, Pekka & Nurmi, Johanna: Assessing the Relationship between Fear of Crime and Social Solidarity. Teoksessa Räsänen, Pekka & Sarpila, Outi (toim.): Working Papers in Economic Sociology: Well-being in Consumer Society? Turun yliopisto, Turku.

Other publications

 • Keskinen, Suvi; Vuori, Jaana & Hirsiaho, Anu (toim.): Monikulttuurisuuden sukupuoli. Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Tampere University Press, Tampere.
 • Haverinen, Risto & Heinonen, Hilkka: Naapuruuskiistat kuntien ympäristöviranomaisten työssä. Ympäristö ja terveys 43/2012, 46-50.
 • Erola, Jani: Yhteiskuntaluokat ja yhteiskunnan muutos Suomessa. Teoksessa Aalto, Tiina & Syrjänen, Päivi (toim.): Mitä Missä Milloin 2013. Tammi, Helsinki. 250-255.
 • Keskinen, Suvi: Maahanmuutto ja erilaisuus suomalaisen yhteiskunnan hankauskohteina. Sarjassa Tutkimuskatsauksia. Kaupunkitutkimus- ja tietoyksikön julkaisuja. 2/2012. Turun kaupunki, Turku.
 • Keskinen, Suvi: Kunniaväkivalta, kulttuuri ja rasismi. Etmu-blogi.
 • Saarinen, Arttu: Turkulaisten onnellisuutta pystytään parantamaan päätöksenteon avoimuutta lisäämällä. Aliokirjoitus. Turun Sanomat 15.12.2012.
Keywords:
Tags: