Suomeksi
 
 
Studia Generalia Kevät 2017
  • ​  26.01 Neurologian professori Risto O. Roine, klo  17 – 18

Mitä uutta aivoinfarktin hoidossa?

Mitkä ovat aivoinfarktin oireet ja kuinka toimia niiden ilmaantuessa? 

Suomi ja Suomen Turku ovat maailman kärjessä, kun puhutaan aivovaltimotukoksen hoidon nopeudesta ja tuloksista. Esityksessä kerrotaan aivoinfarktin diagnostiikasta, ultranopeasta hoitoketjusta, liuotushoidosta, valtimonsisäisestä tukoksen poistosta, ennaltaehkäisystä ja kuntoutumisesta. Vaikeastakin aivoinfarktista voi toipua, jos kaikki onnistuu. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa liuotushoidon saaneista potilaista yli puolet toipuu täysin. Myös vähintään kahdeksan kymmenestä uusiutuvasta aivoinfarktista pystytään estämään hyödyntämällä kaikkia ennaltaehkäisyn menetelmiä ja moderneja lääkehoitoja.

Toimivan hoitoketjun tärkein lenkki on kansalainen itse, jolla on vastuu myös lähimmäisestään.

 
  • 22.02  dosentti Minna Lehtonen, Psykologian laitos, Åbo Akademi, klo 17.00-18.00

Kaksikielisyys, kielen oppiminen ja aivot

Vieraiden kielten osaaminen on nykymaailmassa keskeinen taito.Tutkimus on selvittänyt, miten kahta tai useampaa kieltä käsitellään aivoissa ja onko kielten oppimisella ja aktiivisella käytöllä jotain yleisempiä vaikutuksia - esimerkiksi hyötyjä tai haittoja - aivoihinja kognitiivisiin toimintoihin. Esityksessä käsitellään ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä ja -löydöksiä.

 

  • 26.04 Professori Heikki Hämäläinen, Psykologian laitos, TY, klo 17.00-18.00

"Ajokyky, huomiokyky, ikä ja väsymys: apua virtuaalitodellisuudesta"

Esityksessä kerrotaan viimeaikaisista mahdollisuuksista hyödyntää virtuaali- ja peliteknologiaa ajokyvyn ja ajonaikaisen huomiokyvyn määrittämisessä, ja myös mahdollisuuksista käyttää näitä teknologioita ajamisen, huomiokyvyn ja liikenteessä toimimisen turvalliseen harjoitteluun. Näiden teknologioiden avulla on tehty Turun yliopistossa tutkimuksia iän ja väsymyksen vaikutuksista ajokäyttäytymiseen, ja näitä mielenkiintoisia tuloksia tullaan myös esittelemään.
 
  • 24.05 Neurologian erikoislääkäri Valtteri Kaasinen, klo 17.00-18.00 

"Parkinsonin taudin hoito nyt ja tulevaisuudessa"

James Parkinson kuvasi Parkinsonin taudiksi myöhemmin nimetyn taudin 200 vuotta sitten. Taudin keskeisin lääkehoito on ollut levodopa 1970-luvulta lähtien, mutta viime vuosina on lääkehoidon rinnalle tullut uusia ns. laiteavusteisia hoitoja kuten aivojen syvästimulaatiohoito sekä lääkepumppuhoitoja. Tässä esityksessä käydään läpi Parkinsonin taudin nykyhoito, uudet laitehoidot sekä luodaan katsaus mahdollisiin hoidollisiin läpimurtoihin lähivuosina.

 
 
 
Keywords:
Tags: