Suomeksi
 
 
TBMC hakee erikoistutkijaa!
Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Turku Brain and Mind Center (TBMC) hakee
erikoistutkijaa määräaikaiseen työsopimussuhteiseen tehtävään 31.12.2017 asti.
Tehtävä voi mahdollisesti jatkua tämän jälkeen. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin mahdollisimman pian.
Erikoistutkijan tehtäviin TBMC:ssä kuuluu:
1. Ihmisillä tehtävän kognitiivisen aivokuvantamisen ja neurofysiologisten mittausten koeasetelmien ja tulosanalyysien suorittaminen ja kehittäminen yhdessä tutkimusryhmien, PET-keskuksen ja Turun yliopiston Tilastotieteen keskuksen kanssa, sekä näihin liittyvät perus- ja jatkotutkintojen opetustehtävät, ja
2.  TBMC:n toiminnan koordinointi yhteistyössä johtoryhmän kanssa, ja erityisesti perusteilla olevan kansainvälisen "Human Neuroscience"-maisteriohjelman koordinaatio ja suunnittelu. Em. koordinaatiotehtävät voivat kattaa enintään 50 % erikoistutkijan tehtävänkuvasta.
Lisäksi tehtäviin on mahdollista sisällyttää oman tutkimuksen tekemistä.
Erikoistutkijan tehtävään otettavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön. Lisäksi tehtävään otettavalta edellytetään näyttöä tieteellisestä tutkimustyöstä sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Eduksi katsotaan erityisesti tohtorin tutkinto joltakin "Human Neuroscience" -alueelta, ja kokemus tutkimuksesta, jossa on sovellettu ja mahdollisesti metodologisesti kehitetty aivokuvantamisen ja neurofysiologisia (esim. EEG, MEG, TMS) menetelmiä. Arvostamme lisäksi verkottuneisuutta ja kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä.
Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 5–7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 865,30 – 3 851,33 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
Hakemukset tulee jättää viimeistään 18.4.2017 yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista. Hakemukseen tulee liittää CV, julkaisuluettelo, akateeminen portfolio ja muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen.
Lisätietoja tehtävästä antaa koordinaattori Justyna Zdrojewska, justyna.zdrojewska@utu.fi, puh. 02 333 6917 (yhteydenotot englanniksi). Hakua koskeviin tiedusteluihin vastaa hallintosihteeri Anne Saarenpää, ansaare@utu.fi, puh. 050 313 6771.
Keywords:
Tags:
Published date 4/11/2017 12:45 AM ,  Modified date 4/11/2017 1:14 PM