Turun yliopisto promovoi 12 kunniatohtoria
​Turun yliopisto järjestää 28.–30.5 tohtoripromootion, jossa vihitään viimeisen kahden vuoden aikana tohtoriksi valmistuneiden rinnalla 12 kunniatohtoria. Jokainen yliopiston seitsemästä tiedekunnasta on valinnut tiedekuntansa kunniatohtoreiksi vihittävät.
 
Kolmipäiväisen promootion näkyvin osa on perjantainen akateeminen kulkue, johon osallistuvat yliopiston rehtorit, professorikunta, promoottorit, vihityt kunniatohtorit ja tohtorit. Kulkue lähtee Turun konserttitalolta perjantaina 29.5. noin kello 15 ja kulkee Aninkaistenkatua pitkin kohti tuomiokirkkoa.

Humanistit kunnioittavat romantiikan filosofian tutkijaa

Humanistinen tiedekunnan kunniatohtori on arvostetuimpiin romantiikan ajan filosofian tutkijoihin lukeutuva, saksalaisen Tübingenin yliopiston professori emeritus Manfred Frank. Frankin tutkimuksissa yhdistyvät filosofian historian, nykyfilosofian ja kaunokirjallisuuden tarkastelu. Yhteistyö Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen kanssa on jatkunut kauan Frankin toimiessa muun muassa Kirjallisuus ja aika –akatemiaprojektin yhteistyötahona 2010–2013.

Kasvatustieteet vihkivät suomalaisen pitkän linjan tutkijan ja nuorten tutkijoiden tukijan

Kasvatustieteiden tiedekunta vihkii kaksi kunniatohtoria, suomalaisen kasvatushistorian merkittävimpiin tutkijoihin lukeutuvan professori emerita Sirkka Ahosen sekä oppimistutkimuksen ja asiantuntijuuden rakentumista tutkivan Regensburgin yliopiston professorin Johann Gruberin.
Pitkän yliopistouransa jälkeenkin professori emerita Sirkka Ahonen jatkaa työtään kasvatuksen kehittämisen parissa. Hän toimii parhaillaan opetusministeri Krista Kiurun asettaman laajan Tulevaisuuden peruskoulu -komitean Koulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -alaryhmän vetäjänä.  Hän on myös tehnyt tiivistä yhteistyötä turkulaisten kasvatushistorian ja koulutuspolitiikan tutkijoiden kanssa sekä toiminut vastaväittäjänä ja esitarkastajana lukuisissa turkulaisissa väitöskirjoissa.
Professori Johann Gruberin tutkimus rakentuu ammattien eettisten kysymysten, vuorovaikutteisen oppimisen, kuvantamismetodien, simulaatioiden, sosiaalisten verkostojen ja taidealalla tapahtuvan oppimisen ympärille. Useissa yliopistoissa uransa aikana vieraillut Gruber on työskennellyt useita jaksoja myös Turun yliopistossa.  Viime vuosien aikana hän on erityisesti pyrkinyt edistämään nuorten tutkijoiden asemaa muun muassa järjestämällä tohtoriopiskelijoille kansainvälisiä seminaareja.

Kauppakorkeakoulun kunniatohtoreiksi vararehtori ja kenraali

Turun kauppakorkeakoulu nimesi kunniatohtoreiksi Münsterin yliopiston vararehtorin Jörg Beckerin sekä puolustusvoimain komentajan, kenraali Jarmo Lindbergin.
 
Tietojärjestelmätieteen professorin Jörg Beckerin vastuualueena vararehtorina on nykyisin Münsterin yliopiston strateginen suunnittelu ja laadunvarmistus. Hän on myös johtanut maailmanlaajuista organisaatiota European Research Center for Information Systems (ERCIS) sen alusta, vuodesta 2004 lähtien. Heti alussa hän piti tärkeänä, että Turun kauppakorkeakoulu tulee mukaan keskuksen toimintaan perustajajäsenenä. Professori Becker on vieraillut usein kertoja Turussa, ja vastavuoroisesti turkulaiset tutkijat Münsterin yliopistossa erittäin vilkkaasti.
 
Kenraali Jarmo Lindbergille kunniatohtorin arvo myönnetään hänen työstään sotatalouspäällikkönä, jolloin hän oli johtamassa erittäin merkittävää puolustusvoimien uudelleenorganisointia, jonka tuloksena syntyi tämän vuoden alussa toimintansa aloittanut Logistiikkalaitos (PVLOGL). Se on käytännössä puolustushaarojen (maa-, meri- ja ilmavoimat) tasoinen osa puolustusvoimia. Puolustusvoimilla ja sen piirissä tehtävällä sekä sitä palvelevalla tutkimuksella on lukuisia yhtymäkohtia Turun yliopistoon muun muassa Toimitusketjujen johtamisen oppiaineen kautta. 

Lääketieteessä lastentautiopin pioneeri ja PET-kuvantamisen yhteistyökumppani

Lääketieteellinen tiedekunta kutsuu kunniatohtoreiksi yhdysvaltalaisen lastentautiopin professorin W. Allan Walkerin sekä italialaisen sisätautiopin professorin Ele Ferranninin.
 
Harvardin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, Harvard Medical Schoolissa sekä Massachusetts General Hospital -sairaalassa työskentelevä Allan Walker on yksi keskeisimmistä lasten gastroenterologian tutkimuksen ja opetuksen perusteiden luojista. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt suoliston puolustusvasteisiin, sairaan lapsen suoliston kehittymiseen ja sen selittämiseen, miten ravitsemus edistää elimistömme tärkeimpien puolustusvasteiden kypsymistä. Hänelle on myönnetty useita kansainvälisiä palkintoja ja tunnustuksia merkittävästä tutkimustyöstä ja opetuksesta. Vuosien varrella hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä useiden Turun yliopiston tutkijoiden kanssa, ja yhteistyö jatkuu yhä tiiviinä.
 
Pisan lääketieteellisen yliopiston sisätautiopin professori Ele Ferrannini on eurooppalaisen tyypin 2 diabeteksen tutkimuksen uranuurtajia ja vaikuttajia. Yhteistyö Turun yliopiston kanssa käynnistyi 1990-luvulla, ja PET-kuvantamisen mahdollisuuksista innostunut Ferrannini kannusti nuorta italialaista lääkäriä Turkuun tekemään väitöstutkimusta. Yhteistyössä turkulaiset ja pisalaiset selvittivät sen jälkeen PET-tekniikkaa apuna käyttäen maksan ja rasvakudoksen merkitystä diabeteksen synnyssä. Yhteistyö jatkuu edelleen vilkkaana

Matemattis-luonnontietellisen kunniatohtoreiksi rakennebiologi ja biokemisti 

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kunniatohtoreiksi vihitään Tokion yliopiston kemian emeritusprofessori, nykyisin Tskuban yliopiston professori Makoto Komiyama sekä Ruotsissa Karolinisessa inistituutissa työskentelevä professori Gunter Schneider.
 
Professori Makoto Komiyama on keskittynyt bio-orgaaniseen ja -epäorgaaniseen kemiaan. Hänen työnsä tuloksien avulla on voitu ymmärtää yksityiskohtaisemmin entsyymireaktioiden mekanismeja sekä voitu hyödyntää olennaista tietoa käytännön menetelmissä. Yksi Komiyaman merkittävimmistä saavutuksista ollut valmistaa kemiallisia työkaluja uuden bioteknologian kehittämiseen. Komiyaman työn tuloksena on voitu kehittää uusia geenimanipulaatiotekniikoita.
 
Professori Gunter Schneider on laajalti tunnettu saksalainen rakennebiologi, jonka erityisenä kiinnostuksen kohteena on ollut entsyymien toimintaperiaatteiden selvittäminen proteiinikristallografian avulla. Schneiderin ja Turun yliopiston biokemian laitoksella toimivan ABE-tutkimusryhmän (Antibiotic Biosynthesis Enzymes) yhteistyö on jatkunut yli kymmenen vuotta. Ryhmä on keskittynyt selvittämään, kuinka maaperässä elävät Streptomyces-bakteerit pystyvät tuottamaan monimutkaisia luonnonyhdisteitä, joita käytetään muun muassa antibiootteina sekä syövän hoidossa. Erityisenä tutkimuskohteena on ollut solusalpaajina käytettävien antrasykliinimolekyylien muodostumisen molekulaarinen perusta. Asian yksityiskohtainen ymmärtäminen on mahdollistanut useiden uusien bioaktiivisten yhdisteiden tuottamisen geenitekniikan keinoin.

Oikeustiede kunnioittaa korkeimman oikeuden presidenttiä

Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo on kutsuttu kunniatohtoriksi oikeusyhteisöön ja koko suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvien ansioidensa vuoksi. Hän on myös tukenut pitkäjänteisesti Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan toimintaa. Hän on osallistunut aktiivisesti sekä opetukseen että jatkokoulutus- ja tutkimushankkeisiin. Koskelo on ollut tiedekunnan ja sen henkilöstön keskeisiä yhteistyökumppaneita.

Yhteiskuntatieteellisestä vihittäviksi psykologi ja kansainvälisen politiikan tuntija

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunnan kunniatohtoreiksi vihitään emeritusprofessori Marinus Voetanin sekä professori Ole Wæverin.
 
Emeritus professori Marinus Voetan on nostanut merkittävästi psykologian metodologisen tietämyksen tasoa erityisesti tilastollisen monitasomallintamisen saralla. Hän on julkaissut lukuisia tieteellisiä tutkimuksia yhteistyössä turkulaistutkijoiden kanssa aiheinaan koulukiusaaminen, lasten varhaiskehitys sekä liikennepsykologia. Hän on myös työskennellyt viimeisen 15 vuoden aikana vuosittain pidempiä ajanjaksoja Turun yliopiston psykologian oppiaineessa tutkimustyötä tehden.
 
Kööpenhaminan yliopiston professori Ole Wæver lukeutuu maailman johtaviin kansainvälisen politiikan tutkijoihin ja hänet tunnetaan erityisesti turvallistamisteorian kehittäjänä. Lähestymistapa on ollut kansainvälisen politiikan opinnäytteiden suosituin tapa viimeisen kahden vuosikymmen aikana. Turkulaisten kanssa hän on tehnyt yhteistyötä muun muassa väitöskirjojen tarkastajana.
 
Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuva: Hanna Oksanen
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 22.1.2015 10:00 ,  Päivitetty 22.1.2015 11:27

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto