Valtimokovettumatautia sairastavien tupakoinnin lopettaminen ensiarvoisen tärkeää

Kohtalokas sairaus

Ateroskleroosi eli valtimokovettumatauti on lääketieteen nopeasta kehityksestä huolimatta edelleen merkittävä kuolinsyy länsimaissa. Pitkälle kehittynyt ateroskleroosi aiheuttaa valtimotukoksia, jotka voivat johtaa aivo-, sydän- tai raajainfarktiin. Sydän- ja aivoinfarkteja vähemmälle huomiolle ovat jääneet raajojen kuolion esiasteet ja kuoliot. Hoitamattomana raajan kriittinen verenkiertohäiriö johtaa usein jalan menetykseen.

– Vaikka monet tutkimukset osoittavatkin, että kriittistä raajan verenkiertohäiriötä sairastavien kuolleisuus on merkittävästi kohonnut, ei taudin laadukas hoito ole saanut ansaitsemaansa huomiota ja arvostusta. Jalan ja siten omatoimisuuden menetys on yksilötasolla useimmille laadukkaan, toimintakykyisen elämän loppu ja yhteiskunnalle uuden kalliin laitoshoidon alku, ylilääkäri Harri Hakovirta verisuonikirurgian yksiköstä muistuttaa.

​Valtimokovettumatautia eli ateroskleroosia on tutkittu pääosin sepelvaltimotaudista kärsivillä potilailla. Vaikka valtimokovettumataudissa on eri kohde-elimissä paljon samankaltaisuuksia, eroavat taudin piirteet eri kohdissa elimistöä.

Turun yliopiston Medicity-tutkimuslaboratorion ja Turun yliopistollisen keskussairaalan verisuonikirurgian yksikön yhteistyönä on nyt tehty uraauurtavaa tutkimusta alaraajojen valtimokovettumataudin solutason kemiallisista mekanismeista, jotka säätelevät verisuonten sisäkalvon toimintaa.

– Tutkimus on oiva esimerkki kliinisen ja perustutkimuksen yhteistyöstä ja sen tärkeydestä varsinkin nyt, kun kliinisen tutkimuksen tekeminen Suomessa on yhä vaikeampaa, akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen Turun yliopistosta sanoo.

Laajassa tutkimushankkeessa on selvitetty valtimonseinämän terveyteen ja veren hyytymisominaisuuksiin vaikuttavan puriiniaineenvaihdunnan merkkiaineiden toimintaa terveillä ja valtimokovettumatautia sairastavilla potilailla.

Ensimmäistä kertaa maailmassa laajassa valtimokovettumatautia sairastavassa potilasjoukossa todettiin puriiniaineenvaihdunnan olevan ateroskleroosia sairastavilla potilailla merkittävästi häiriintynyt.

– Saamiemme tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että ateroskleroosin tyypilliset riskitekijät kuten verenpainetauti, diabetes ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, mutta erityisesti tupakointi vaikuttavat epäsuotuisasti valtimonterveydelle tärkeään puriiniaineenvaihduntaan, koska ne lisäävät veren hyytymisominaisuuksia. Myös yksilön puriiniaineenvaihdunnan kyky poistaa tupakoinnin aiheuttamia haitallisia ominaisuuksia vaikuttaa osaltaan asteroskleroosin nopeaan etenemiseen valtimokovettumataudissa.

Tulokset tarjoavat uusia lääkekehitysmahdollisuuksia

Nyt tehdyn tutkimuksen tulokset avaavat aivan uusia näkökulmia koko valtimokovettumataudin syntymekanismeista.

– Tulosten avulla voidaan olemassa olevia lääkkeitä oikein kohdentaen maksimoida tupakoivien potilaiden valtimokovettumataudin hoidosta saama apu. Toisaalta tutkimus osoittaa, että valtimokovettumatautia sairastavien tupakoinnin lopettaminen on ehdottoman tärkeää.

Tulevaisuudessa tutkimustulokset voivat johtaa uusien lääkkeiden kehittämiseen. Lääkkeiden avulla voitaisiin hidastaa valtimokovettumataudin etenemistä ja jopa estää haitallisten verenkiertoa ahtauttavien valtimomuutosten muodostuminen.

PURE ASO – Endoteelisolun puriiniaineenvaihdunnan merkitys asteroskleroosin synnyssä -hankkeen tutkimustulokset julkaistiin arvostetussa Circulation Research -julkaisusarjassa.

 

JM
Kuva:  Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 10.2.2015 10:20 ,  Päivitetty 10.2.2015 10:47

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto