Vanhemmuuden tukeminen parantaa lapsen käytösongelmia

​Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen Voimaperheet-ohjelma paransi huomattavasti nelivuotiaiden lasten käytösongelmia ja heidän vanhempiensa kykyä toimia vanhempina. Kyseessä on suurin Suomessa koskaan toteutettu mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn tähtäävä ja lapsiperheille suunnattu tutkimushanke. Hankkeen johtaja, lastenpsykiatrian professori Andre Sourander, esitteli ensimmäisiä tutkimustuloksia American Academy of Child and Adolescent Psychiatry -järjestön vuosikokouksessa San Diegossa lokakuussa.

– Tämä on merkittävä tulos, sillä ongelmat ovat yleensä olleet pysyviä. Lasten käytösongelmat, ADHD-oireet, tunne-elämään liittyvät ongelmat, empatiakyky ja unioireet paranivat ohjelmaan osallistuneilla perheillä selvästi enemmän kuin vertailuperheillä, Sourander toteaa.

Usein lasten käytösongelmilla on todettu olevan seurauksia, jotka jatkuvat aikuiseksi saakka. Lapsuuden käytösongelmista saattaa seurata aikuisiällä esimerkiksi mielenterveysongelmia, rikollisuutta ja syrjäytymistä.

Tutkimukseen osallistui lähes 500 perhettä

Varsinais-Suomen ja Satakunnan neuvoloiden nelivuotistarkastuksissa yli 4 600 perhettä vastasi lapsen vahvuuksia ja vaikeuksia kartoittavan kyselyyn.  Tutkimukseen valittiin näiden perheiden joukosta 464 perhettä, jotka olivat kertoneet lapsen arkea kuormittavista käytösongelmista.

Tutkimus toteutettiin satunnaistettuna kontrolloituna tutkimuksena, eli Voimaperheet-ohjelmaan osallistui puolet tutkimukseen valikoiduista perheistä. He saivat viikoittaista tukea puhelimitse omalta perhevalmentajalta ja samalla opiskelivat myönteisen vanhemmuuden taitoja internet-sivustolla. Vertailuperheet saivat vanhemmuuden taitoja tukevan tietopaketin ja yhden puhelun perhevalmentajalta. 

– Haluaisimme kehittää ohjelmasta koko väestöä koskevan hyvinvointimallin. Pelkkä tieto ei riitä vanhemmuuden taitojen tukemiseen vaan keskeistä on perhevalmentajan ohjaus. Tällä hetkellä mielenterveyskasvatus on kansanterveyden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Digitaaliset menetelmät tarjoavat uusia keinoja näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Olemme tällä hankkeella osoittaneet, että se on mahdollista ja toimii, Sourander sanoo.

Tavoitteena on vahvistaa myönteistä käytöstä

Keskeinen teema Voimaperheet-ohjelmassa on lapsen hyvän käytöksen vahvistaminen ja myönteisten asioiden huomaaminen. Vanhempia ohjeistetaan muun muassa jättämään lievä huono käytös huomiotta ja ennakoimaan siirtymätilanteita. Usein lapsi kohtaa uudet tilanteet onnistuneemmin, kun ne suunnitellaan hänen kanssaan etukäteen.

– Ohjelman alussa asetetaan tavoitteet, joihin hoito tähtää. Osalla perheistä ongelmat katosivat kokonaan ja toisilla ne helpottuivat merkittävästi. Vanhemmat saivat välineitä arjen ongelmien ratkaisuun ja monet oppivat arvostamaan uudella tavalla lastaan, jonka aikaisemmin olivat kokeneet vaikeana, perhevalmentaja Jenni Vuorio kertoo.

Internetin ja puhelimen välityksellä annettavaa tukea voidaan tarjota nopeasti laajoille ryhmille. Joillakin paikkakunnilla apua tarvitsevat perheet ovat jo aikaisemmin voineet osallistua ryhmämuotoiseen vanhempainohjaukseen, mutta niihin voi osallistua vain rajattu määrä ihmisiä.

– Tämä on matalan kynnyksen palvelu, joka tuotetaan kotiin, joten perheiden on helppo tulla mukaan. Vanhemmat voivat käyttää aikaansa ohjelmaan niin paljon kuin itse haluavat. Perheet ovat kokeneet puhelimitse tapahtuvan yhteydenpidon myönteisenä. Etähoito tarjoaa perheille yksityisyyttä eivätkä he leimaudu ongelmaperheiksi, projektipäällikkö Terja Ristkari sanoo.

Ohjelma laajenee eri puolille Suomea

Ensi vuonna Voimaperheet-hanke jatkuu Varsinais-Suomen ohella myös uusissa kunnissa eri puolella Suomea. Jatkossa tutkimuksessa ei ole mukana vertailuryhmää, vaan kaikki kunnan osoittamat perheet pääsevät mukaan ohjelmaan.

– Ohjelmamme on tehokas ja yhteiskunnallisesti merkittävä, koska se tavoittaa perheitä, joita olemassa olevat palvelut eivät tavoita. Ohjelma edistää alueellista ja sosiaalista tasa-arvoa, on edullinen sekä tarjoaa mahdollisuuden ennaltaehkäisevään ja varhain toteutettuun hoitoon, Sourander huomauttaa.


Atte Sinokki, Andre Sourander, Juha-Pekka Virtanen, Elina Jokiranta, Anna-Marja Ilola, Jukka Huttunen, Terja Ristkari, Lotta Lempinen, Lauri Sillanmäki ja Auli Suominen ovat olleet mukana luomassa Voimaperheet-ohjelmaa.

Teksti: Jenni Valta
Kuvat: sathyatripodi, Jenni Valta


Tilaa uutiskirje
Seuraa uutisia (RSS)

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 9.12.2014 10:00 ,  Päivitetty 18.12.2014 11:14

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto