Brahea-keskus tekee selvityksen maahan tulleiden lasten edustajajärjestelmästä

​Turvapaikanhakijana ilman huoltajaa maahan tullut lapsi saa nimetyn edustajan, joka käyttää huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa lapsen henkilöä ja varallisuutta koskevissa asioissa. Ilman huoltajaa Suomeen tuleva ulkomaalainen lapsi on alaikäisenä vajaavaltainen, joten hän tarvitsee laillisen edustajan hänen henkilöään ja varallisuutta koskevissa hallinto- ja tuomioistuinasioissa.

Edustajajärjestelmää ylläpitävät ja kehittävät Maahanmuuttovirasto ja Työ- ja elinkeinoministeriö. Ministeriön asettama edustajajärjestelmän kehittämisen alatyöryhmä on valinnut Turun yliopiston Brahea-keskuksen tekemään järjestelmästä selvityksen, jonka on määrä valmistua elokuussa 2018.

– Selvitys tutkii edustajajärjestelmän lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia rakenteita, sekä sitä, miten järjestelmä olisi tarkoituksenmukaisinta organisoida. Vertailukohtina tutkitaan myös muita edustajajärjestelmäkäytäntöjä eri Euroopan maissa, projektipäällikkö Kia Lundqvist kertoo.

Suomeen saapuu vuosittain 100–3000 alaikäistä turvapaikanhakijaa ilman vanhempiaan

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrän vaihtelu muodostaa jatkuvan haasteen viranomaisten varautumiselle. Vuonna 2015 maahan tuli yli 3000 lasta.

– Haaste on ollut suuri vastaanottoa ohjaaville viranomaisille, mutta myös edustajajärjestelmälle. Vuonna 2015 tarvittiin edustajaksi myös ihmisiä, joilla ei ollut aiempaa kokemusta tehtävissä, Lundqvist kertoo.

Poikkeuksellisissa oloissa lapselle määrätty edustaja voi olla ratkaisevassa asemassa lapsen oikeuksien toteutumiselle.

– Yksin maahan tulleet lapset ovat erityisen haavoittuva ryhmä. Heille suunnattuja palveluita on tärkeä kehittää. Edustajajärjestelmän toimivuus on siinä keskeisessä asemassa ja sen kehittäminen on rajoja ylittävää toimintaa, jossa ratkotaan lainopillisten asioiden lisäksi myös kulttuurisensitiivisiä ja eettisiä haasteita, Lundqvist sanoo

Ilman huoltajaa tulleiden lasten vastaanottoon liittyviä hankkeita on toteutettu vuodesta 2007 lähtien Turun yliopiston Brahea-keskuksessa. Keväällä 2017 keskus laati Työ- ja elinkeinoministeriölle esiselvityksen alaikäisinä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden oleskeluluvan saaneiden tuen ja asumisen hallinnoinnista maakuntauudistuksen jälkeen. Selvitys löytyy sähköisenä osoitteesta:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-208-8

 

Teksti: Ellinoora Havaste

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 7.3.2018 8:30 ,  Päivitetty 7.3.2018 8:51

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto