10 kirjoitusta Euroopasta pureutuu unionin haasteisiin ja mahdollisuuksiin
Keskustelupaperin lähtökohtana on ajatus siitä, että monien haasteiden ja kriisien kanssa kamppaileva Euroopan unioni on historiallisessa risteyskohdassa. EU:n eteen aukeaa monenlaisia vaihtoehtoisia kehityskulkuja syvenevästä integraatiosta aina jopa koko unionin purkautumiseen.

Keskustelupaperi johdattaa lukijansa Turussa 30.8.-1.9. järjestettävään Eurooppa-foorumin aihepiiriin. Ensimmäistä kertaa järjestettävässä tapahtumassa pohditaan Suomen roolia Euroopassa ja Euroopan unionissa.

Julkaisussa Eduskuntatutkimuksen keskuksen tutkijat johdattavat aihepiiriin kirjoituksellaan Kriittinen kansalaiskeskustelu Euroopan tulevaisuuden suuntaajana. Muut kirjoitukset ovat
  • oikeusministeri Antti Häkkänen: Oikeusvaltioperiaatetta tulee vahvistaa EU:ssa monella rintamalla
  • dosentti, valtiotieteen tohtori, erikoistutkija Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitos Tommi Koivula: Heikentynyt turvallisuusympäristömme vaatii uudenlaista puolustusyhteistyötä
  • SAK:n, STTK:n ja YTN:n EU-edustuston FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto: Eurooppalainen markkina edellyttää eurooppalaisia ratkaisuja
  • EK:n EU- ja kauppapolitiikka -yksiköstä johtaja Taneli Lahti ja asiantuntija Ilari Kallio: Avoin ja älykäs Eurooppa nojaa sisämarkkinoihin
  • puolustusministeri Jussi Niinistö: Muuttunut turvallisuusympäristö vaatii tiiviimpää puolustusyhteistyötä
  • Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik: Kohti eurooppalaista puolustusta
  • Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen uudistaminen on Suomenkin etu
  • eduskunnan ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja, Suomen EU- jäsenyyden pääneuvottelija Pertti Salolainen: Turvallisuus noussut keskeiseksi teemaksi EU:ssa
  • ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen: Suomi on hyötynyt Euroopan sisämarkkinoista
Keskustelupaperin johdannossa tutkijat toteavat EU:n olevan historiallinen saavutus, mutta kysyvät riittääkö se enää tänä päivänä.

– Eurooppalaisen projektin menestyksekkyys on paradoksaalisesti tehnyt ydinarvoistamme niin itsestään selviä ja syvään juurtuneita, ettemme välttämättä enää huomaa pysähtyä pohtimaan niiden perustavaa laatua olevaa merkitystä eurooppalaisen identiteetin ja ajattelutavan muotoutumisessa, tutkijat kirjoittavat.

He toteavat, että niin tärkeää kuin eurooppalaisten arvojen puolustaminen onkin, se ei enää tänä päivänä yksinään riitä legitimoimaan Euroopan unionin olemassaoloa.

– Tarvitaan rehellistä keskustelua siitä, missä EU on onnistunut, missä puolestaan epäonnistunut, missä sen pitäisi toimia toisin ja paremmin, mitkä integraation lohkot mahdollistavat ja kaipaavat yhteistyön syventämistä, missä taas syvenevälle integraatiolle ei ole tarvetta eikä tilaustakaan. Keskittyykö unioni oikeisiin asioihin, tutkijat kysyvät kuin pohjaksi julkaisun muille kirjoituksille sekä Eurooppa-foorumille.

Eurooppa-foorumi järjestetään nyt ensimmäistä kertaa, mutta siitä ollaan luomassa vuosittaista poliittisen sesongin avausta, jossa tarjotaan ajankohtaista EU-tietoa sekä edistetään avointa, tutkittuun tietoon perustuvaa laajaa keskustelua kansalaisten ja päättäjien kesken.

Eurooppa-foorumissa tapaavat ihmiset elämän eri osa-alueilta: eri näkemyksiä edustavat poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämä, työmarkkinajärjestöt, asiantuntijat ja kansalaiset. Tapahtuman erityisenä tavoitteena on kansalaiskeskustelun lisääminen Euroopan unionin nykytilanteesta ja tulevaisuudesta.

Paperia voi lukea myös itsenäisenä johdatuksena Euroopasta, Euroopan unionista, eurooppalaisesta politiikasta ja Suomen roolista EU:ssa. Se ei ole kannanotto Euroopan unionin tai tietynlaisen integraatiokehityksen puolesta tai niitä vastaan vaan keskusteluavaus.

Turun Eurooppa-foorumissa käytyjen keskustelujen jälkeen Eduskuntatutkimuksen keskus laatii tapahtumassa käytyihin keskusteluihin pohjaten uuden keskustelupaperin, joka toimii keskustelu- ja tausta-asiakirjana syksyn 2019 Eurooppa-foorumille. Tuolloin Suomi toimii Euroopan unionin puheenjohtajamaa. 

>> Lue keskustelupaperi
>>
Lisää tietoa Eurooppa-foorumista

Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuva: Futureatlas
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 20.8.2018 13:00 ,  Päivitetty 20.8.2018 13:13

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto