Aktiivinen kollegiuus hyvinvoivan työyhteisön keskiöön

​‒ Ihminen on modernin työelämän keskiössä. Nykypäivän organisaatioiden onnistuminen riippuu ihmisosaajien hyvinvoinnista ja siitä, missä määrin he haluavat ja jaksavat tehdä töitä, kehittävät luovia ratkaisuja ja kukoistavat jatkuvan muutoksen keskellä. Tällöin arkinen työ ja yhdessä tekeminen ovat mitä keskeisimpiä työssä onnistumisen kannalta, sanoo hankkeen johtaja, professori Satu Teerikangas.

Kaksivuotinen Yhteistyön työyhteisö – TYÖ2 -tutkimushanke tarkastelee aktiivisen kollegiuuden ilmenemistä ja sen vaikutuksia työyhteisöjen arkipäivän toimintaan.

‒ Haluamme lisätä ymmärrystä siitä, miten eri organisaatiotasoilla ja rooleissa toimivat paikalliset työyhteisön jäsenet eli kollegat vaikuttavat työyhteisön menestymiseen ja hyvinvointiin. Meitä kiinnostavat erityisesti vuorovaikutuskäytännöt, asenteet ja tietoinen toimijuus. Tavoitteenamme on tunnistaa ja kehittää keinoja, jotka edistävät aktiivista kollegiuutta työyhteisöissä. Toimiva työyhteisö johtaa parempiin työsuorituksiin sekä myös tuloksellisempaan organisaatioon, Teerikangas sanoo.

Muutosagenttius ja jaettu johtaminen ovat hankkeen keskeisiä käsitteitä. 

‒ Jaetusta johtajuudesta on puhuttu pitkään. Silti johtajuuteen liittyvät työkäytänteet ovat pysyneet pitkälti muuttumattomina. Näyttäisi siltä, että yksittäisen työntekijän vaikutusta työyhteisön onnistumiseen ei riittävästi arvosteta. Tavoitteenamme on selvittää tapoja ja muotoja, joilla jokainen työyhteisön jäsen voi toimia oman työyhteisönsä muutosagenttina ja aktiivisena kehittäjänä.

Yhteistyön työyhteisö – TYÖ2 -tutkimushankkeessa tarkastellaan aktiivisen kollegiuuden ilmenemistä ja sen vaikutuksia työyhteisöjen arkipäivän toimintaan. Tavoitteena on myös kehittää aktiivisen kollegiuuden käsitettä. Hanke toteutetaan haastattelujen, havainnoinnin ja toimintatutkimuksen kautta viidessä kohdeorganisaatiossa. Hankkeen toteuttaa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin oppiaine. Työsuojelurahasto on myöntänyt hankkeelle 150 000 euron rahoituksen vuosille 2018‒2019.

Hankkeen tutkimusagenda on muodostunut tutkimusryhmän jäsenten aikaisemman tutkimuksen, työkokemuksen, opetuskokemuksen ja kiinnostuksen pohjalta. Hanketta johtaa professori Satu Teerikangas. Hankkeen projektipäällikkö on tutkijatohtori Arto Ryömä. Hankkeen muut tutkijat ovat tutkijatohtori Maarit Laiho ja tutkijatohtori Suvi Satama.

TS
Kuva: Pixabay

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 5.2.2018 14:20 ,  Päivitetty 5.2.2018 14:25

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto