Biomatemaatikko Laura Elolle tavoiteltu ERC-rahoitus

​Viisivuotinen ERC Starter Grant -rahoitus myönnetään uransa alkuvaiheessa olevalle huippututkijalle. Elon kehittää laskennallisia mallinnusmenetelmiä, joiden avulla seurantatutkimuksissa kerättyjä laajoja proteiinimittausdatoja voidaan hyödyntää yksilöidyn, ajan myötä muuttuvan sairastumisriskin määrittämiseen.

Turun biotekniikan keskuksen bioinformatiikan tutkimusjohtajana työskentelevä Laura Elo ja hänen tutkimusryhmänsä selvittävät muun muassa tyypin 1 diabeteksen varhaisia ennusmerkkejä, solunsalpaajahoitojen haittavaikutuksia sekä munuaissyövän käyttäytymistä molekyylitasolla. Lisäksi Elon tutkimusryhmä kehittää laskennallisia menetelmiä muun muassa biopankkien potilas- ja molekyylirekisterien tutkimukseen.

– Matemaatikkona tehtäväni on kehittää laskennallisia menetelmiä, joiden avulla etsimme lääketieteilijöiden kanssa näistä aineistoista erilaisia ennustemerkkejä. Voimme ennustaa eri potilasryhmissä esimerkiksi sairauksien puhkeamista, etenemistä tai potilaille annetun hoidon tehoa, Elo kertoo.

Tutkimuksen vaatima teknologia ja tutkijoiden kehittämät laskennalliset menetelmät ovat kehittyneet muutamassa vuosikymmenessä mittavin harppauksin. Ihmisen elimistöä ja sairauksia pystytään kuvaamaan ja tunnetaan yhä yksityiskohtaisemmin.

– Biologia on monimutkaista. Näennäisesti yksi sairaus voi molekyylitasolla ilmetä eri ihmisissä monin eri tavoin, ja eri potilaille tehoaa erilainen hoito. Me matemaatikot voimme auttaa lääketieteilijöitä tunnistamaan näitä tekijöitä, Elo sanoo.

Elon mukaan ilman matemaatikkojen työtä lääketieteessä olisi vielä monin paikoin vallalla käytäntö, jossa yhteen sairauteen sovelletaan kaikille potilaille samaa hoitoa.

– Meidän työmme avulla lääketiede voi kehittyä. Potilaille pystytään tulevaisuudessa tarjoamaan hoitomenetelmiä, jotka ovat yhä enemmän yksilöllisesti kohdennettu.

Elo sai toukokuun alussa myös Suomen Akatemian 0,5 miljoonan euron hankerahoituksen tutkimukselleen Kohti tehokkaita laskennallisia malleja sairaus- ja hoitoriskien yksilölliseen ennustamiseen.

 

Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuva: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 6.5.2016 11:00 ,  Päivitetty 6.5.2016 11:03

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto