CIMO rahoittaa suomalais-kiinalaista terveyden ja teknologian yhteistyöhanketta
Oikealta: Dosentti Anna Axelin (TY/hoitotiede); yhteistyösuunnitteluryhmän pj, prof Riitta Suhonen (TY/hoitotiede); varadekaani Xia Haiou (Fudanin yliopisto/hoitotiede); dekaani Hu Yan (Fudanin yliopisto/hoitotiede); laitoksen johtaja Helena Leino-Kilpi (TY/hoitotiede); laitoksen johtaja ja varadekaani Tapio Salakoski (TY/IT-laitos); yliopistonlehtori Juha Plosila (TY/IT-laitos); Alexa (Fudan yliopisto); yliopistotutkija Tomi Westerlund (TY/IT-laitos); varajohtaja Sanna Salanterä (TY/hoitotiede)

​CIMOn rahoittaa 40 000 eurolla Turun ja Fudanin yliopistojen välistä FUTURE-hanketta. Hanke toimii yliopistojen välisen koulutus- ja tutkimusyhteistyön kehittämiseksi ja opiskelijavaihtojen edistämiseksi. Lisäksi tavoitteena on synnyttää yhteisiä tutkimusprojekteja ja jakaa tuotettua tutkimusaineistoa.

– Olemme juuri olleet suunnittelemassa yhteistä maisteriohjelmaa yhdessä Fudanin yliopiston hoitotieteen ja informaatioteknologian yksiköiden kanssa, kertoo juuri Shanghaista palannut professori Riitta Suhonen hoitotieteen laitokselta.

Monitieteinen ja -kansallinen hanke

Mukana hankkeessa on kaikkiaan neljä yksikköä: Turun yliopistosta hoitotieteen laitos ja informaatioteknologian laitos sekä Fudanin yliopistosta Shanghaista hoitotieteen yksikkö ja informaatioteknologian laitos.

– Pidän laitosjohtajana erityisen tärkeänä monitieteistä yhteistyötä, joka hyödyntää kaikkia osapuolia ja tuo mahdollisuuksia monipuoliselle yhteistyölle, summaa hoitotieteen laitoksen johtaja Helena Leino-Kilpi.

Yhteistyöhankkeen vahvuutena on kahden hyvin erilaisen toimintaympäristön kokemusten jakaminen. Verrattain pienen Suomen ja väkirikkaan Kiinan kokemusten vertailu mahdollistaa haasteiden ja mahdollisuuksien kartoittamisen hyvin erilaisissa olosuhteissa.

FUTURE tähtää tulevaan

Hankkeessa yhdistyy teknologiaohjelmisto- ja laitteistokehityksen sekä hoitotieteen projektien yhteistyö, jonka toivotaan johtavan uusiin innovaatioihin. Tavoitteena onkin kehittää myös terveydenhuollon tietojärjestelmiä.

Hankkeen puitteissa pyritään lisäksi kehittämään ratkaisuja, joilla voitaisiin integroida tehokkaammin sosiaali- ja terveysalan palveluja.

FUTURE-hankkeen tavoitteena on myös edistää tulevaisuuden terveydenhuoltojärjestelmien korkealaatuista tutkimusta ja tuottaa terveysteknologian osaamista, jota jatkuvasti kasvava terveysteollisuuden ala tarvitsee.

Hanke tukee yliopiston strategiaa

Turun yliopiston strategia painottaa koulutus- ja tutkimusyhteistyön kehittämistä Itä-Aasiassa, mitä yhteistyön tiivistyminen yliopiston kanssa osaltaan tukee.

Myös lääketieteellisen tiedekunnan myöntämä strateginen toimintarahoitus on ollut mahdollistamassa FUTURE-hankkeen puitteissa tapahtuvan Fudan-yhteistyön kehittämistä.

CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. CIMO myönsi korkeakoulujen Kiina-yhteistyöhankkeille rahoitusta elokuun lopussa päättyneessä haussa yhteensä 575 000 euroa.

Aasia-ohjelman tuki on tarkoitettu siemenrahaksi, joka mahdollistaa alkuvaiheen lupaavan tai uudentyyppisen yhteistyön käynnistämisen korkeakoulujen välillä.

Lue lisää

>> CIMO:n Aasia-ohjelma

 

Teksti ja kuva: Tilda Junko

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 24.11.2015 12:35 ,  Päivitetty 24.11.2015 12:43

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto