Erkki Liikanen: Talouspolitiikan perustuttava faktoihin

​Pääjohtaja Erkki Liikanen peräänkuulutti tieteellisesti tuotetun tiedon tärkeyttä päätöksenteossa. Luennon teemana Liikanen kuljetti sosiologi Patrick Moynihanin lausahdusta siitä, että jokaisella on oikeus mielipiteisiinsä, muttei omiin faktoihinsa.

– Demokraattisen päätöksenteon kannalta on tärkeää, että päätöksenteon pohjaksi pyritään luomaan objektiivinen tietoperusta. Siihen tuskin koskaan täysin päästään, mutta sen tulisi olla asiantuntijoiden tavoite.

Liikasen mukaan talouspolitiikassa tehdään faktoihin perustuen arvolatautuneita päätöksiä, kuten kaikilla muillakin politiikan alueilla. Rationaalinen päätöksenteko vaatii kuitenkin pohjakseen sen, etteivät asiantuntijat myötäile päätöksentekijöitä joko yhteisen arvopohjan vuoksi tai oman asemansa vankistamiseksi.

– Asiantuntijan integriteetin tulee olla sellainen, että hallituksen ja päättäjän vaihtuessa hänen kantansa ei vaihdu. Se vaihtuu vain, kun uusia faktoja tai uutta tutkimustietoa tulee saataville, Liikanne linjasi.

Talouden taantuma ja rakenteelliset ongelmat tehostavat toisiaan

Liikanen kommentoi luennon aikana Suomen nykyistä talousahdinkoa. Hän muistutti, että vaikka Suomen talous kasvoi vuosina 1997–2007 vauhdikkaasti, on vuodesta 2008 Suomen talouskehitys ollut läntisen Euroopan heikointa. 2008 alkanut maailmanlaajuinen finanssikriisi ja Suomen talouden rakennekriisi osuivat samaan kohtaan, minkä vuoksi jälkimmäistä ei aluksi tunnistettu. Talouskurimuksen jatkumista Liikanen pitää rakenteellisena ongelmana.

– Finanssi- ja rakennekriisin vuoksi tapahtuneen notkahduksen myötä kuntien ja valtion menojen alijäämä nousi 10 miljardiin euroon. Ero on pysynyt tässä suuruusluokassa seitsemän vuotta. Tämä on rakenteellinen muutos, jossa tulojen ei voida olettaa palaavan aikaisemmalle tasolle.

Pääjohtaja muistutti luennon aikana Suomessa olevan kuitenkin pohjaa uudelle talouskasvulle.

– Meillä on läpinäkyvät julkiset instituutiot, Suomen innovaatiojärjestelmä on huippuluokkaa, koulutusjärjestelmä on erinomainen, pankkijärjestelmä on kehittynyt ja suomalainen infrastruktuuri on korkeatasoinen.

Perustelut luovat uskottavan politiikan

Liikasen luentoa kommentoi tuoreeltaan kansantaloustieteen emeritusprofessori Paavo Okko. Hän kiinnitti huomiota päätöksenteon avoimuuteen myös perustelujen osalta. Okon mukaan poliitikot voisivat selkeämmin kertoa päätöstensä taustoista oman uskottavuutensa lisäämiseksi.

– Poliittisessa päätöksenteossa ei aina riittävän hyvin kerrota päättelyketjua, jonka kautta päätösten taloudellinen vaikuttavuus muodostuu. Silloinhan syntyy helposti ajatus, etteivät päättäjät ymmärrä, mistä on kysymys.

Turun korkeakoulujen yhteiskunnallistaloudellinen tutkimusyhdistys on järjestänyt Mauno Koivisto -luentoa vuodesta 2003 alkaen. Vuosittaisella luennolla puhujavieras käsittelee ajankohtaista taloudellista tai yhteiskunnallista aihetta.

Mauno Koivisto toimi Suomen Pankin pääjohtajana vuosina 1968–1982. Vuodesta 2004 virassa toiminut Erkki Liikanen on Koiviston jälkeen pitkäaikaisin Suomen Pankin pääjohtaja toisen maailmansodan jälkeisenä aikana.

 

Teksti ja kuvat: Ilkka Hemmilä

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 30.11.2015 16:15 ,  Päivitetty 1.12.2015 17:23

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto