Geenitieto auttaa jo lapsuudessa tunnistamaan korkean riskin sairastua kakkostyypin diabetekseen

​Useat lapsuusajan riskitekijät, kuten esimerkiksi ylipaino tai lihavuus, korkea systolinen verenpaine, sukuhistoria sekä äidin suuri painoindeksi, vaikuttavat riskiin sairastua aikuisiällä tyypin 2 diabetekseen. Osaltaan sairastumisalttiuteen vaikuttaa myös perimä.

Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen tutkijat käyttivät geneettisen riskiprofiilin määrittämisessä yli 70 geenimerkkiä, jotka liittyvät riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Geenimerkit on tunnistettu aiemmin kansainvälisten konsortioiden tekemissä genominlaajuisissa assosiaatiotutkimuksissa.

‒ Yksittäisten geenimerkkien vaikutukset ovat pieniä, mutta useasta geenimerkistä koostettu geneettinen riskiprofiili yhdistettynä tietoon perinteisistä riskitekijöistä voi parantaa sairastumisriskin ennustemalleja, sanoo Sydäntutkimuskeskuksen erikoistutkija Niina Pitkänen.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että geneettisen riskiprofiilin antama lisäarvo sairastumisriskin ennustamisessa aikuisiässä on rajallinen. Nyt julkistettu tutkimus osoittaa, että geneettisestä profiloinnista saattaa olla hyötyä erityisesti nuorissa ikäluokissa, joissa perinteisillä riskitekijöillä on vähemmän merkitystä.

‒ Koska terveellisillä elämäntavoilla voidaan vähentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen, on tärkeää löytää keinoja, joilla voidaan jo varhaisessa vaiheessa tunnistaa henkilöt, joilla riski on suurentunut. Näille henkilöille voitaisiin mahdollisesti kohdentaa tehostettua elämäntapaohjausta ja seurantaa.

Tutkimus on osa Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen koordinoimaa valtakunnallista Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -tutkimusta (Young Finns Study). Tutkimuksessa seurattiin 24‒31 vuoden ajan yhteensä 2 298 henkilöä, jotka olivat tutkimuksen alussa 3‒18-vuotiaita. Tutkimuksen aikana 79 henkilöä sairastui tyypin 2 diabetekseen ja 484 henkilöllä todettiin tyypin 2 diabeteksen esiaste eli heikentynyt paastosokeri. Tutkittavien geneettinen riskiprofiili määritettiin 76 tunnetun tyypin 2 diabeteksen geenimerkin perusteella.

Tutkimuksessa todettiin, että geneettinen riskiprofiili on yhteydessä riskiin sairastua diabeteksen esiasteeseen sekä tyypin 2 diabetekseen aikuisiällä. Lisäksi geneettisen tiedon lisääminen ennustemalleihin, joissa oli mukana perinteiset lapsuusajan riskitekijät, paransi mallien erottelukykyä sekä luokittelutarkkuutta mitattuna erilaisilla tilastollisilla menetelmillä.

>> Tutkimustulokset on julkaistu American Diabetes Associationin Diabetes Care -julkaisussa

TS
Kuva: igemhq

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 14.6.2016 9:55 ,  Päivitetty 14.6.2016 10:05

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto