Haku uusiin Monikulttuurisuus opetustyössä ja Kouluhyvinvointi -erikoistumiskoulutuksiin käynnistynyt
​Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutuksen vastuuopettaja Jenni Alisaari (vas.) on tehnyt yhteistyötä Turun normaalikoulussa opettajana toimivan Katri Takon kanssa. Erikoistumiskoulutuksen erikoispiirre on yhdistää tuorein tieteellinen tieto ja käytännön työelämä.

​Erikoistumiskoulutus on kaksi vuotta sitten lainvoiman saanut uusi työelämälähtöinen koulutusmuoto, jolla opettaja voi osoittaa työelämässä hankittua osaamista ja edistää osaamistaan hyödyntäen monialaista uusinta tutkimustietoa. Oman asiantuntijuuden kehittämisen lisäksi koulutus antaa valmiudet työyhteisölliseen ja alueelliseen kehittämiseen valitulla erityisasiantuntija-alueella.

Sekä Kouluhyvinvointi että Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutukset toteutetaan Turun yliopistossa toista kertaa. Ensimmäiset koulutukset ovat saaneet opiskelijoilta erinomaista palautetta.

Molemmat koulutukset toteutetaan monimuotoisena opetuksena. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ensimmäisiä erikoistumiskoulutuksia, joten molemmat koulutukset voidaan toteuttaa monikanavarahoituksella. Ensimmäisiin koulutuksiin useat opiskelijat saivat tukea myös työnantajalta, sillä koulutuksen anti kertyy parhaimmillaan koko kunnan koulutoimen hyväksi.

hyvinvointi-480.jpg
Tiina Annevirta, Jaanet Salminen ja Niina Junttila johdattavat ensimmäiset Kouluhyvinvointi-erikoistumiskoulutukseen osallistuneet vahvistamaan ammattitaitoaan.

Kouluhyvinvointi-erikoistumiskoulutuksen hakuaika on 3.4.–5.5., Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutuksen hakuaika on 10.4.–11.8.. Molemmat koulutukset käynnistyvät syksyllä 2017.  Lisätietoja hakukelpoisuudesta ja valintakriteereistä löydät sivustolta www.utu.fi/ope-erko.

Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutuksen suorittanut saa valmiuksia kulttuuri- ja kielitietoisen opetuksen toteuttamiseen sekä yleisemmin kulttuurienväliseen viestintään.

– Opintokokonaisuus antaa osallistujille välineitä kehittää koulua ja koulutuksia siten, että ne nykyistä paremmin vastaavat kielellisesti, kulttuurisesti ja etnisesti moninaistuvan yhteiskunnan tarpeita, erikoistumiskoulutuksen vastuuopettaja Jenni Alisaari kertoo.

Kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksen suorittanut opettaja osaa tunnistaa psykososiaaliseen hyvinvointiin, osallisuuteen ja eriarvoistumiseen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä prosesseja ja mekanismeja. Osallistuja tuntee tieteellisen tutkimuksen tuottamaan evidenssiin pohjautuvat menetelmät ja välineet ja hänellä on korkeatasoiset taidot organisoida ja toimia osana moniammatillista asiantuntijayhteistyötä, jonka tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten elämäntilanteen tunnistaminen ja oppilaiden negatiivisten kehityspolkujen suunnan muuttaminen.

– Erikoistumiskoulutus tuottaa opetusalan asiantuntijoita, joilla on tiedolliset ja taidolliset välineet kehittää koulua siten, että se nykyistä paremmin vastaa oppilaiden ja perheiden haasteellisista lähtökohdista nouseviin tarpeisiin, vastuuopettaja Niina Junttila kertoo.

Lisätietoja ja hakuohjeet nettisivustolta www.utu.fi/ope-erko.

Erja Hyytiäinen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 11.4.2017 9:20 ,  Päivitetty 12.4.2017 15:22

Ensimmäisestä Monikulttuurisuus opetustyössä -koulutukseen osallistuvien kommentteja

Kurssi on tukenut monikulttuuristen oppilaiden kohtaamista ja opettamista. On ollut hyödyllistä saada tutkimustietoa aiheesta ja sen myötä kehittää omaa opettajuutta. Olen saanut paljon hyviä ideoita S2-opetukseen. Kurssi on tarjonnut myös tukea verkostoitumiseen samaa työtä tekevien opettajien kanssa. Arvostan kurssin monipuolisuutta ja sitä, että mukana on ollut paljon eri kulttuurien edustajia.

Opinnot ovat tukeneet opettajuuttani paljon, koska olen saanut lisää tietoa, mutta ennen kaikkea olen saanut tukea ja vahvistusta sille opettajuudelle, jota olen rakentanut ja jota koko ajan kehitän. Suuntani on oikea.
S2-opettajana joutuu väistämättä toimimaan pioneerina ja tahtomattaankin ”taistelemaan” oppilaiden oikeuksien puolesta. Täältä olen saanut tukea ja tietoa, jotka toimivat työkaluinani arjen työssä.
Sopii S2-opettajille hyvin erityisesti, jos työkokemusta ei ole vielä kovin paljoa.
Täällä muistan aina, kuinka tärkeää, työtä teen.
Konkreettisia välineitä ja vinkkejä opetustyöhön.
Hyvät kouluttajat.

Olen saanut paljon keinoja monikulttuurisen opetusryhmän kohtaamiseen.
Teoria ja käytäntö ovat hyvässä tasapainossa.
Kouluttajat ovat kokeneita ja koulutuksen rakenne on erinomaisesti suunniteltu työn ohessa toteutettavaksi.
Olen kehittynyt opettajana ja löytänyt uusia lähestymistapoja opetettavaan aineeseeni.
Olen ollut tyytyväinen koulutukseen kokonaisuutena ja saanut uusia verkostoja.

Opetuksen sisältö on vastannut sitä, mitä koulutuksen opetussuunnitelma lupaa.
Olen oppinut paljon kielitietoisuudesta, kulttuurista, identiteetin ja oman äidinkielen merkityksestä ja kehityksestä.
Tehtäviä on pystynyt toteuttamaan samalla omien oppilaiden kanssa -> teoriasta suoraan käytäntöön
Koulutus on antanut paljon uusia näkökulmia ja ajatuksia monikulttuurisuudesta ja monikulttuuristen lasten / oppilaiden / perheiden kohtaamisesta
Voin ehdottomasti suositella kaikille monikulttuuristen ihmisten kanssa (ikään katsomatta) työskenteleville!

Työelämälähtöistä opiskelua; kehität itseäsi ja omaa työtäsi
Koulutus lisää tietoisuutta eri kulttuureista
Koulutuksen myötä oma ajattelu avartuu (ajattelutaitojen tärkeyttä korostetaan muutenkin uuden opsin hengessä)
Oppimiskäsitys uudistuu on monta, enemmän, tapoja oppia!
S2-opetukseen eväitä!
ryhmä nykykoossa tukee omaa oppimista
keskusteluille on varattu hyvin tilaa
Mahdollisuus tehdä oppimistehtäviä eri tavoilla; omille toteutustavoille mahdollisuus

Koulutus on antanut paljon työkaluja ja käytännön ideoita arjen opetustyöhön.
Teoria, käytäntö ja keskustelevuus sopivassa suhteessa ovat tukeneet opettajuuteni kehitystä.
Kurssin tehtäviä on omassa työssä päässyt heti kokeilemaan käytännössä.

Ensimmäisestä Kouluhyvinvointi-erkosta sanottua

Koulutuksen myötä olen työstänyt myös omaa ammatillista identititeettiäni ja pohtinut paljon omaa tapaani tehdä töitä. Pystyn paremmin määrittelemään oman työnkuvani ja vastuuni ja minulla on paremmat taidot nähdä oma roolini työyhteisössämme.

Olen ollut yllättynyt siitä, kuinka antoisaa ja voimaannuttavaa koulutukseen osallistuminen on ollut. Yleensä lähden lähijaksoilta kotiin ”aivan pähkinöinä” eli pää täynnä ajatuksia ja uusia ideanpoikasia.

Kouluhyvinvoinnin opinnot ovat olleet todella mielenkiintoisia, sisällöt ovat olleet ajantasaisia, vierailut ja vierailijat erinomaisia. Olen saanut paljon ajatuksia ja kehittämissuunnitelmia arjen työhön ja monia asioita on viety eteenpäin sekä omassa koulussani että laajemmin kunnassani. 


20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto