Hoitotiedettä Turussa 30 vuotta
​THL Helena Leino-Kilven (vas.) väitöstilaisuus vuonna 1990. Keskellä kustos, professori Sirkka Lauri ja oikealla vastaväittäjä professori Kathleen (Kay) Arpin.

Hoitotieteen alkutaival

Kuluneen kolmen vuosikymmenen aikana on hoitotieteellisessä peruskoulutuksessa tapahtunut muutoksia sekä tieteen kehityksen että terveys-, koulutus- ja yhteiskuntapoliittisten linjauksien myötä.
 
Turun yliopiston hallituksen vuonna 1981 asettama työryhmä ehdotti koulutuksen käynnistämistä terveydenhuollon opettajan koulutusohjelmalla päävastuullisena tieteenalana hoitotiede ja sijoituspaikkana lääketieteellinen tiedekunta. Koulutus alkoi vuonna 1986 ja laajeni terveydenhuollon koulutusohjelmalla vuonna 1987.
 
Uraauurtavaa maassamme oli vuonna 1991 käynnistetty hoitotyön asiantuntijakoulutus, joka aloitettiin vanhusten hoitotyön alueella. Vuonna 1993 asiantuntijakoulutus laajeni akuutin kliinisen hoitotyön ja vuonna 2014 mielenterveyteen suuntautuvan hoitotieteen opinnoilla.
 
Alusta asti hoitotieteen koulutuksen tärkeänä kumppanina on ollut vuonna 1987 perustettu opiskelijoiden ainejärjestö Adaptus ry.
 

Hoitotieteen pioneerit ja nykyvaikuttajat 

FT Sirkka Lauri nimitettiin hoitotieteen ensimmäiseksi professoriksi 1.7.1988 lukien. Hoitotieteen laitos puolestaan perustettiin 1.1.1989. Ensimmäiset kolme terveydenhuollon kandidaattia valmistuivat keväällä 1989 ja ensimmäinen valmistunut tohtori hoitotieteessä oli alkuvuodesta 1990 väitellyt THL Helena Leino-Kilpi.
 
Kuluneena 30 vuotena on valmistunut kaikkiaan 917 terveydenhuollon kandidaattia ja terveystieteiden maisteria, 33 lisensiaattia ja 103 tohtoria – eli laitos on tuottanut maahamme runsaasti uutta osaamista ja asiantuntijoita.
 
Koulutuksesta valmistuneet ovat alusta alkaen sijoittuneet työelämään erinomaisesti. Kaikkiin asiantuntijakoulutusvaihtoehtoihin sisältyy nykyisin johtamiskoulutus, joka mahdollistaa valmistuneiden työskentelyn hoitotyön esimiestehtävissä.
 
Opettajan koulutusvaihtoehdosta valmistuvat sijoittuvat nykyisin opettajiksi ammattikorkeakouluihin ja ammatti-instituutteihin sekä yliopistosairaaloihin.
 
Viimeisin hoitotieteestä 1.4.2016 väitellyt terveystieteiden maisteri Hannakaisa Niela-Vilén.
 

Tutkimusta ajankohtaisiin tarpeisiin

Hoitotieteellinen tutkimus käynnistettiin erityisesti tieteellisen jatkokoulutuksen alettua syksyllä 1988. Ensimmäinen tutkimusohjelma laadittiin vuonna 1991, ja viimeisin ohjelma on laadittu vuosille 2012–2016.
 
Tutkimuksen lähtökohta oli terveystieteellinen, ja tutkimus kohdistui hoidollista toimintaa koskevan tiedon eri alueille.
 
Tutkimus arvioitiin vuonna 2015 osana Turun yliopiston laajaa tutkimuksen kokonaisarviointia. Arviointi osoittaa hoitotieteellisen tutkimuksen yliopistossa laadukkaaksi ja sen tulevaisuudennäkymät vaikuttavat optimistisilta. Tuoreessa kansainvälisessä QS Rankingin tieteenalakohtaisessa vertailussa Turun yliopiston hoitotiede yltää maailman huipulle ollen sijalla 24 ja eurooppalaisista yliopistoista sijalla viisi.
 

Tulevaisuutta kohti

Kolme vuosikymmentä ei tieteenalan kehittymisessä ole pitkä aika, mutta sinä aikana on luotu hoitotieteellisen tutkimuksen perusta, tieteenala on seurannut aikaansa ja tutkimusmetodiikkaa on jatkuvasti kehitetty.
 
Erityisen merkittävää on se, että laitos on kasvattanut erinomaisen tutkijajoukon. Tieteenalan rakentamisessa keskeisintä ovatkin innostuneet, sitoutuneet ja osaavat opiskelijat sekä opettajat.
 

Keväällä 2016 valmistuvat terveystieteiden maisterit yhteisessä konferenssipäivässään 4.4.2016.

Juhlavuosi täynnä tapahtumia

Hoitotieteen laitoksen juhlavuotta vietetään useiden eri tapahtumien yhteydessä.
 
Pitkin vuotta toteutettava Studia Generalia -yleisöluentojen sarja esittelee laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden sekä vierailevien luennoitsijoiden voimin teemoittain läpileikkauksen hoitotieteestä laitoksen tutkimukseen ja koulutukseen pohjautuen.
 
Yleisöluentoja on hoitotieteen teoriasta, hoitotyön johtamisesta, ikääntyneisiin ja mielenterveyteen suuntautuvasta sekä kliinisestä hoitotieteestä, terveysalan koulutuksesta ja etiikasta.
 
Yksi juhlavuoden päätapahtumista on 28.–29.9.2016 Logomossa järjestettävä XIV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Odotamme konferenssiin satoja osallistujia ympäri Suomea. 30-vuotiasta hoitotiedettä juhlistetaan niin itse konferenssissa kuin Radisson Blu Marina Palace -hotellissa järjestettävässä iltajuhlassa.
 
Juhlavuonna järjestetään myös monia muita tapahtumia yhteistyössä hoitotieteen laitoksen yhteistyökumppaneiden kanssa.
 
Toukokuussa pureudutaan tehohoitotyöhön ja sen tutkimukseen Turun yliopistollisessa keskussairaalassa järjestettävässä tutkijatapaamisessa.
 
Elokuussa huomio kiinnittyy terveysalan ohjattuun harjoitteluun ja oppimisympäristöihin, jolloin tutkijoita kokoontuu Helsingin Meilahteen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyössä järjestettävään tapaamiseen.
 
Muistelemme 30-vuotiasta hoitotiedettä – tulevaisuutta unohtamatta – myös hieman vapaamuotoisemmassa juhlassa 25.5.2016, jolloin Kupittaan Paviljonkiin on kutsuttu kaikki Turun yliopistosta hoitotiede pääaineenaan väitelleet tohtorit ja lisensiaatit. Juhlan tavoitteena on iloinen yhdessäolo ja kuulumisten vaihtaminen.
 
Odotamme kuluvana vuonna hoitotieteen laitokselta valmistuvan myös useita uusia terveystieteiden tohtoreita. Juhlavuoden kunniaksi onkin lupa odottaa runsaasti uutta tietoa laitoksen eri tutkimusalueilta.
 
Juhlavuoden ohjelma täydentyy jatkuvasti ja tarkempia tietoja tapahtumista on luettavissa hoitotieteen laitoksen verkkosivulta.
 
Kutsumme kaikki hoitotieteen ystävät ja sidosryhmät osallistumaan erilaisiin juhlatilaisuuksiimme ja rakentamaan yhdessä tulevaisuutta!
 
 
Teksti: Maija Hupli, Helena Leino-Kilpi ja Sanna Salanterä
Värikuvat: Anna Mäkinen
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 11.4.2016 10:30 ,  Päivitetty 11.4.2016 14:00

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto