Kemikaalionnettomuuden varalle kehitettyjä toimintamalleja testattiin kansainvälisessä meripelastusharjoituksessa

​Työskentely kemikaalionnettomuuden pelastustehtävissä vaatii erityistä osaamista ja tietoa vaarallisten aineiden käyttäytymisestä. Nyt luotujen toimintamallien avulla onnettomuustilanne pystytään hallitsemaan paremmin ja pelastustoimet ovat tehokkaampia.

Toimintamalleja testattiin ensimmäisen kerran kansainvälisessä meripelastusharjoituksessa Paldiskin edustalla Virossa 13.9.2018. Harjoituksessa simuloitiin vaarallisen aineen vuotoa Tallinkin Regal Star -aluksella. Harjoitukseen osallistuvat Suomen Rajavartiolaitos, Viron Poliisi ja Piirivalveamt, Ruotsin Kustbevakning, Tallink Oyj, yksiköitä Helsingin pelastuslaitokselta sekä joukko muita viranomaisia Virosta. Itämeren alueella sattuvat vakavat merionnettomuudet vaativat lähes aina usean eri maan meripelastushenkilöstöä, jolloin yhteneväisillä kansainvälisillä käytännöillä ja tieto-taidoilla on suuri merkitys pelastusoperaatioissa.


Kuva: Rajavartiolaitos

Toimintamalleista on tarkoitus tehdä kansainvälisesti yhteneväiset ja onkin erittäin tärkeää, että myös muut kuin Suomen meripelastusviranomaiset sitoutuisivat niiden käyttöönottoon.

Harjoitus keräsi myös kansainvälistä huomiota, sillä siihen osallistui tarkkailijoita Suomen ja Viron lisäksi Hollannista, Liettuasta, Puolasta, Ranskasta, Saksasta, Tanskasta ja Unkarista. – Saimme hyvin vietyä tietoa toimintamalleista eteenpäin, iloitsee Laitio.


Kuva: Mikko WesterlundKuva: Politsei ja Piirivalveamet

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksella on takanaan pitkäaikainen yhteistyö merenkulun eri viranomaisten kanssa. – Yhteistyö takaa sen, että me voimme keskittyä omaan osaamiseemme yliopistopartnerin hoitaessa EU-hankkeisiin liittyvän monimutkaisen hakuprosessin, hallinnon ja raportoinnin, kertoo Rajavartiolaitoksella hanketta vetävä komentajakapteeni Seppo Häkkinen. – Yhteistyö on ollut niin tuloksellista, että meillä on jo seuraavakin yhteinen hanke alkamassa, Häkkinen naurahtaa.

ChemSAR- eli Operational plans and procedures for maritime search and rescue in HNS incidents -hankkeessa on luotu yhtenäiset toimintamallit ja -ohjeet Itämeren alueen kansainvälisiin meripelastus- eli SAR-operaatioihin onnettomuustilanteissa, joissa on mukana vaarallisia aineita, ja tällä tavoin parantaa niiden turvallisuutta ja tehokkuutta. Hanke toteuttaa EU:n Itämeren alueen strategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on turvallinen merenkulku.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,4 M€ ja se on saanut EU:n Itämeriohjelman vastinrahoituksen vuosille 2016-2019. ChemSAR-hankkeessa on mukana yhdeksän partneria viidestä Itämeren alueen maasta. Hanketta koordinoi Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Muut hankepartnerit ovat Rajavartiolaitos, Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Sjöfart, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Ruotsin Kustbevakning, Estonian Police and Border Guard Board, Lithuanian Navy/Klaipeda University, Free and Hanseatic City of Hamburg ja Central Command for Maritime Emergencies (Saksa).

http://blogit.utu.fi/chemsar

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 21.9.2018 6:50 ,  Päivitetty 25.9.2018 9:03

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto