Kiihdytysohjelmahanke Springboard ylitti tavoitteensa

​Central Baltic Startup Springboard -projekti alkoi vuoden 2015 lopulla. Hankekonsortio muodostui Tallinnassa, Riiassa ja Turussa toimivista paikallisen yliopiston ja Science Park -toimijan muodostamista yhteistyöpareista. Turussa parin muodostivat Turun yliopisto ja Turku Science Park Oy.

Turussa hanke jatkoi Turun yliopiston ja Turku Science Parkin yhteistyötä paikallisen ja Itämeren alueen kasvuyritysten kehittämiseksi. Koko projektiin osallistui kaikkiaan 82 tiimiä ja niissä yhteensä 214 tiimin jäsentä kolmessa eri kaupungissa. Hankkeen aikana tuettiin yhteensä 18 kotimaan rajat ylittävän yhteistyöyrityksen rakentumista. Niistä neljässä oli avainresursseja kotimaan rajojen ulkopuolelta.

‒ Hanke osoittaa, että yliopistot voivat olla mukana yrityskehityksessä aktiivisina toimijoina, eivät ainoastaan innovaatioiden tuottajina. Turun yliopisto tuki projektissa strategiansa mukaisesti uusien yritysten kehittämistä ja yhteistyön syventämistä yliopistojen ja yrityskehitysorganisaatioiden välillä sekä paikallisesti että Itämeren alueella, toteavat hankkeen puuhamiehet Veijo Pönni ja Vesa Hautala Turun yliopistosta.

Turussa hankkeeseen osallistui 29 mukaan valittua tiimiä tai jo perustettua yritystä kolmessa 10-viikkoisessa kiihdytysohjelmassa. Turkulaisen Grail Group Ltd:n hallituksen puheenjohtaja ja e-Sports Manager Ville Nikola kertoo yrityksensä hyötyneen muun muassa kiihdytysohjelman myötä laajentuneista kontaktiverkostoista. Kaikkein arvokkaimpana hän on kokenut kansainvälisistä mentoroinneista kertyneen palautteen, jonka myötä yritys rohkeni kehittää ideaansa ja perustajat saivat lisää puhtia oman unelmansa toteuttamiseen.

Jo perustetuille ja alkuvaihettaan eläville yrityksille hanke tarjosi lisäksi apuja oikeiden business to business -kontaktien löytämiseen.

‒ Erityisen hienoa oli nähdä kuinka tiimit tekivät yhteistyötä toinen toistensa auttamiseksi. Yhdessä startupissa saattoi olla ohjelmointiosaamista, toisessa taas viestinnän ja markkinoinnin taitoja. Mukaan mahtui myös startupeja, jotka rekrytoivat uusia jäseniä sellaisista tiimeistä, joiden idea ei tällä kertaa noussut siivilleen, toteaa Springboardin projektipäällikkö, erityisasiantuntija Johanna Puhtila Turku Science Park Oy:stä.

FAKTOJA JA LUKUJA:

 • Hanke alkoi marraskuussa 2015 ja päättyi lokakuussa 2017
 • Kolme yhteistyönä toteutettua startupien kiihdytysohjelmaa Turussa, Tallinnassa ja Riiassa
  - osallistujina yhteensä 82 startup-tiimiä tai -yritystä (tavoite 45–90)
  -  tiimeissä yhteensä 214 jäsentä (tavoite 150)
  - 18 rekisteröityä rajat ylittävää yhteistyötä tekevää yritystä (tavoite 15)
  - näistä neljässä oli avainresursseja kotimaan rajojen ulkopuolelta (tavoite 2–4)
 • Hankkeen rahoitus EU:n Central Baltic 2014–2020 -rahoitusohjelmasta
 • Partnerit
  - Turku: Turun yliopisto ja Turku Science Park Oy
  - Tallinna: Tallinnan teknillinen yliopisto ja Tallinn Science Park Tehnopol
  - Riika: Riian teknillinen yliopisto ja Latvia Tehcnology Park

Central Baltic Startup Springboard hanke tuki uusien start-upien kehitystä Turussa, Tallinnassa ja Riikassa sekä näiden alueiden välistä rajojen ylitse tapahtuvaa yhteistyötä. Projektin kokonaisbudjetti oli 1.338.502 euroa, josta 1.078.053 euroa oli EAKR-rahoitusta. Projektin kesto oli 24+3 kuukautta ajanvälillä 01.11.2015-31.01.2018TS
Kuva: Andres Raudjalk

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 13.11.2017 14:00 ,  Päivitetty 13.12.2018 14:15

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto