Life Science -kiihdyttämö vauhdittaa korkeakoululähtöisten tutkimusprojektien kaupallistamista

Life Science -kiihdyttämö vauhdittaa alan korkeakoululähtöisten tutkimusprojektien kaupallistamista sekä varhaisvaiheen yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Kiihdytysohjelmia käynnistetään vuosittain kaksi ja niihin voi hakea jatkuvasti kaikkialta Suomessa. Ohjelma on kestoltaan enimmillään 12 kuukautta, ja se jakaantuu systemaattiseen liiketoimintakonseptin kehittämisjaksoon ja sitä seuraaviin räätälöityihin täsmätoimiin.

Lääke- ja diagnostiikkakehitys keskiössä

Kiihdyttämötoiminnan kohteena ovat erityisesti lääke- ja diagnostiikkakehitys sekä näihin läheisesti liittyvät toimialat.

– Tavoitteenamme on tunnistaa kiihdyttämöön hakevien joukosta lupaavimmat yritykset tai yritysaihiot, altistaa ne reaalimaailman kriteereille ja järjestelmällisesti etenevällä mentoroinnilla kypsyttää raakileista kelpo toimijoita kansainvälisille kasvumarkkinoille, teollisille kumppaneille tai pääomasijoittajille, kertoo Life Science -kiihdyttämön operatiivisesta toiminnasta Turku Science Park Oy:ssä vastaava Tom Palenius.

– Life science -ala on yksi Turun seudun vahvuuksista, joten on luontevaa, että aloite toimialan kansallisenkin kilpailukyvyn ja kasvun vahvistamiseksi tulee juuri Turusta, toteaa Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen.

Mentorit sparraavat liiketoimintakonsepteja

Jokaisella tiimillä oma mentorinsa, joka tarjoaa säännöllisesti tukeaan. Tiimejä mentoroidaan muun muassa rahoituksen hankintaan, teollisten yhteistyökumppaneiden hankintaan ja kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa.

Life Science Acceleratorilla on laaja kumppaniverkosto ja se toimii tiiviissä yhteistyössä myös eri yliopistojen innovaatiopalvelujen kanssa.

Ensimmäisen ohjelman kick-off -tilaisuus järjestettiin maanantaina 27.3.2017, jolloin kahdeksan kiihdytysohjelmaan valittua aihiota esittäytyvät.

>> Tutustu tiimeihin

Kiihdyttämö käynnistyi aluksi EAKR-rahoitteisena hankkeena, joka päättyy vuoden 2018 lopussa. Hanketta koordinoi Turku Science Park Oy. Alueellisina hankepartnereina ovat Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Åbo Akademi. Hankkeen jälkeen Life Science -kiihdyttämö jatkaa organisoituneena toimintana osana alueen innovaatioekosysteemiä.

>> Life Science Acceleratorin sivut


TJ

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 3.4.2017 15:00 ,  Päivitetty 3.4.2017 15:03

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto