MIRACLE ja yhdistetty todellisuus mahdollistavat menneisyyden kokemista
​Technology Research Centerin sovelluksilla pääsee osaksi menneisyyden rekonstruktioita.

​Turun yliopiston Technology Research Centerin johtaman MIRACLE-hankkeen avainsana on yhdistetty todellisuus (engl. Mixed Reality). Yhdistetty todellisuus on eri teknologioilla toteutettavaa virtuaalisten näkymien ja todellisuuden liittämistä yhteen käyttäjän näkökentässä.

–Sovelluksissamme hyödynnetään kuvaan pohjautuvaa seurantaa, jossa tabletin kameran ottamaa kuvaa verrataan jo aiemmin sovelluksia varten otettuihin kuviin samasta paikasta. Tämän pohjalta lasketaan missä ihminen sijaitsee ja mihin suuntaan hän katsoo, selventää MIRACLE-hankkeen vastuullinen johtaja, erikoistutkija Teijo Lehtonen Technology Research Centeristä.

GPS:llä ihminen pystytään paikantamaan muutaman metrin tarkkuudella. Yllä kuvatulla tracking- eli paikannusteknologialla päästään muutaman sentin tarkkuuteen. Kun paikannus yhdistetään todellisen ympäristön rinnalle luotuun virtuaalitodellisuuteen, sovelluksen käyttäjä pystyy kävelemään omin jaloin menneisyyden rekonstruktiossa, jopa sen tapahtumiin osallistuen.

Uskonpuhdistus ymmärrettäväksi

Hankkeessa on tekeillä muun muassa sovellus, joka havainnollistaa uskonpuhdistuksen saapumista Suomeen. Turun tuomiokirkkoon sijoittuvaa sovellusta työstetään yhdessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa. Sovellus pyritään saamaan valmiiksi vuoteen 2017 mennessä, jolloin tulee kuluneeksi 500 vuotta Martti Lutherin teesien julkaisusta. 

– Pyrimme tuomaan näkyviin uskonpuhdistuksen tuloa Suomeen. Keskitymme paitsi siihen, miten vaikutus näkyi kirkollisessa elämässä, myös siihen miten se vaikutti kansan arkeen. Turun tuomiokirkko on paras paikka tämän tarinan kertomiseen, kuvailee Lehtonen.

Uskonpuhdistus tuli Suomeen hitaasti. Aihealue sisältää abstrakteja asioita, monitahoisia kysymyksiä ja pitkän aikajanan. Tämän kaltaisia hankalasti hahmottuvia kokonaisuuksia on mahdollista konkretisoida yhdistetyn todellisuuden teknologialla.

– Sovellukseen tulee dramatisoituja muutaman minuutin kohtauksia. Käsikirjoituksessa seurataan tavallisten ihmisten näkökulmasta 150 vuotta reformaation vaikutuksia tuomiokirkossa. Latinan kielen käyttö lakkaa, monet arvokkaat esineet katoavat kirkosta, pyhimyskappelit muuttuvat aatelin hautakappeliksi sekä suomenkielinen Raamattu ilmestyy, kertoo Suomen historian tutkija Lauri Viinikkala.

Monitieteinen hanke

Uskonpuhdistusta Turussa käsittelevä sovellus on vain esimerkki. MIRACLE-hankkeessa on työn alla kymmenkunta sovellusta, joissa tutkitaan yhdistetyn todellisuuden teknologioita eri ympäristöissä. Tavoitteena on luoda kustannustehokasta teknologiaa kulttuurimatkailuun ja luokkahuoneen ulkopuolella oppimiseen. Tämä edellyttää monitieteistä yhteistyötä ja hankkeessa onkin mukana tekniikan ja kauppatieteiden tutkijoiden lisäksi arkeologeja, historian tutkijoita ja museologeja. 


MIRACLE-hankkeen tekniikka tietää mihin ihminen katsoo ja kuinka pitkään. Tätä kautta voidaan esimerkiksi mukauttaa museokierrosta käyttäjän intressien mukaiseksi.

Hankkeessa uskotaan käyttäjän kokemuksen syntyvän sovellusten sisällöstä, mikä edellyttää humanisteilta suurta panosta. Liiketaloustieteisiin perehtyneiden tutkijoiden vastuulla on esimerkiksi tutkia sovellusten kustannustehokkuutta.

– Tavoitteenamme ei ole, että museot pystyttäisivät isoja yksittäisiä projekteja suurilla kustannuksilla. Pyrimme tutkimaan, miten tämänkaltaisia sovelluksia pystyisi tulevaisuudessa tuottamaan systemaattisesti käsikirjamaisten toimintaympäristöjen pohjalta. Tämä lisäisi lisätyn todellisuuden käyttöä, vähentäisi kustannuksia ja mahdollistaisi uutta liiketoimintaa, kuvaa projektipäällikkö Kaapo Seppälä.

MIRACLE pyrkii luomaan edullisia sovelluksia, joka on pienille museoille hyvä uutinen. Esimerkiksi Turun Luostarinmäen käsityöläismuseo on halunnut pitää fyysiset rakenteensa pitkälti alkuperäisessä muodossaan. Technology Research Centerin sovelluksien avulla voi kuitenkin tuoda virtuaalitodellisuuden puolelle myös menneisyyteen jääneitä asioita koskematta museon fyysisiin rakenteisiin.


Luostarinmäen käsityöläismuseolle kehitetyssä pelissä museovieras seikkailee itse museoalueen menneisyydessä.

Verkostoitumisessa on voimaa

Vuoden 2016 loppuun asti jatkuva MIRACLE on jatkoa tätä edeltäneelle kaksivuotiselle Futuristic History -projektille. Futuristic Historya varten koottiin tieteenalojen rajat ylittävä työyhteisö, jonka hedelmiä MIRACLE-hanke hyödyntää. 

– Kaikki kiteytyy siihen, että on tuotava yhteen monen alan ammattilaisia ja hyödynnettävä heidän osaamistaan. Nykyään suuret innovaatiot luodaan eri aloja yhteen törmäyttämällä, pohtii tutkimusavustaja Timo Korkalainen.

Tämän kaltaisia ajatuksia silmällä pitäen Technology Research Center järjestää kesäkuussa ARea15–konferenssin, joka on suomalaisten lisätyn todellisuuden tutkimuksen jokavuotinen tapahtuma. Teemana Turussa järjestettävässä konferenssissa on lisätty todellisuus kulttuurissa ja matkailussa. Konferenssissa luennoi teemaan perehtyneitä eri alojen asiantuntijoita niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Konferenssissa on myös näyttelyalue, jossa tutkimusryhmät ja yritykset esittelevät tuotteitaan.

MIRACLE-hankkeen päärahoittajana toimii Tekes. Yhteistyökumppaneita ovat evankelis-luterilaisen kirkon lisäksi muun muassa useat museot sekä Helsingin ja Tampereen yliopistot sekä VTT.

 

>>MIRACLE
>>Futuristic History
>>ARea15 -konferenssi

 

Teksti: Henri Kanervo
Kuvat: Futuristic History -hanke


Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 5.5.2015 17:10 ,  Päivitetty 5.5.2015 17:30

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto