Meriliitto ja Turun yliopisto laativat ajankohtaista meriklusteriselvitystä

​Tämän johdosta Meriliitto ry toteuttaa yhteistyössä Turun yliopiston kanssa parhaillaan selvitystä Suomen meriklusterin nykytilasta ja sen tulevaisuudesta. Selvitys on osa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelmaa.

Hankkeessa selvitetään meriklusterin nykyinen laajuus, päivitetään sen vaikuttavuusluvut, analysoidaan klusterissa tapahtuneet muutokset, arvioidaan ulkomaisen omistuksen vaikutusta ja Suomen investointi-ilmapiiriä sekä kilpailukykytekijöitä vuoteen 2020 mennessä.

– Meriteollisuus, varustamot ja satamat ovat olleet nopeassa muutoksessa ja niistä on paljon esitetty mielipiteitä myös mediassa. Kuitenkaan käytettävissä ei ole ollut tuoretta, luotettavaa klusterin vaikuttavuustietoa. Siksi on merkittävää, että uusi selvitys on saatu liikkeelle TEM:n ja elinkeinojen yhteistyöllä. Samalla meille on avautunut myös mahdollisuus arvioida klusterin tulevaisuuden menestystekijöitä, korostaa Meriliitto ry:n puheenjohtaja Mikko Niini.

Tutkijat suorittavat parhaillaan yrityshaastatteluja ja analysoivat yli 2000 alan toimijalle lähetettyjä kyselyitä. Loppuraportti toimialan tilasta julkaistaan keväällä 2016.

 

Kuva:Ville Järvinen

LR


Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 10.9.2015 9:35 ,  Päivitetty 14.9.2015 9:34

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto