RUSE selvittää peruskoulujen digitalisaation tilaa ja hallituksen tavoitteiden toteutumista

​Tammikuussa alkavan aineistonkeruujakson aikana kerätään RUSEn RoSA-laboratioriossa kehitetyn ICT-taitotestin avulla tietoa suomalaisperuskoulujen oppilaiden ja opettajien digivalmiuksista.

– Parhaillaan käynnistyvä aineistonkeruu kohdistuu ensisijaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) määrittelemään 68 otoskuntaan. RUSEn osuus tutkimuksesta liittyy opetushenkilöstön sekä yläkoulujen oppilaiden digitaitoihin, kertoo professori Osmo Kivinen RUSEsta.

Opettajien ja nuorten digitaitoja hankkeessa arvioidaan RUSEn RoSA-laboratoriossa kehitetyn ICT-taitotestin avulla. Testi on syksyn aikana uudistettu perusteellisesti vastaamaan syksyllä voimaan tulleiden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tieto- ja viestintäteknologian osaamiskokonaisuuden tavoitteita.

– Testi uudistettiin täysin niin sisällöllisesti kuin teknisestikin. Testitehtävät johdettiin opetussuunnitelman tavoitteista ja tehtävätyypeissä tavoiteltiin mahdollisuuksien mukaan simulaatiotehtäviä perinteisten monivalintojen sijaan, kertoo kehitystyötä vetänyt suunnittelija Meri-Tuulia Kaarakainen RoSA-laboratoriosta.

Testi on aiemmasta poiketen saatavissa nyt myös ruotsin kielisenä.

– Kaikki palvelun tuottamat raportit ja osaamisprofiilit on automatisoitu ja testi tehtiin täysin responsiiviseksi. Lisäksi kehitystyön keskiöön nostettiin vuoden 2018 toukokuussa voimaan tulevaa EU:n tietosuoja-asetusta ennakoiden henkilöiden tietosuojakysymykset. Tämä nähtiin tärkeäksi etenkin, koska tutkimuksessa aineistoa kerätään myös alaikäisiltä, Kaarakainen sanoo.

Kehitystyötä on tehty syksyn 2016 aikana opetus- ja kulttuuriministeriön vetämän ohjausryhmän alaisuudessa. Ohjausryhmään on kuulunut RUSEn ja TRIMin edustajisto sekä asiantuntijoita Opetushallituksesta, Karvista ja valtionvarainministeriöstä.

Tampereen yliopiston TRIM-keskuksen koordinoima RUSEn ja TRIMin Digiajan peruskoulu –hanke käynnistyi viime toukokuussa ja jatkuu vuoden 2018 loppuun. Valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittamassa hankkeen tavoitteena on selvittää perusopetuksen digivalmiuksia sekä arvioida hallituksen toimien vaikuttavuutta suomalaisissa peruskouluissa. Aineistonkeruu tapahtuu vuosien 2017 ja 2018 alussa.

Hankkeen väliraportti valmistuu tämän vuoden syksyyn mennessä ja loppuraportti toimitetaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Alustavia tuloksia esitellään todennäköisesti jo keväällä ITK-päivillä yhdessä TRIM-keskuksen tutkijoiden kanssa.

>> Taitotesti​


Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuva: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 10.1.2017 10:35 ,  Päivitetty 10.1.2017 13:13

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto