SANORD tukee eteläisen Afrikan ja Pohjoismaiden välistä korkeakouluyhteistyötä

​SANORDin tavoitteena on edistää monenvälistä yhteistyötä yhdistämällä jäsenyliopistojen akateemisen ja hallinnollisen henkilökunnan lisäksi yliopistojen johdot, millä luodaan mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset verkoston toiminnalle.

Verkosto tukee jäsenkorkeakoulujen välistä yhteistyötä esimerkiksi välittämällä tietoa ja kontakteja yhteisiin tutkimus- ja koulutusyhteistyöhankkeisiin. Rahallisesti SANORD tukee jäsenyliopistoja esimerkiksi jakamalla siemenrahaa tutkimusryhmille yhteistyöhön, jonka katsotaan merkittävällä tavalla tukevan SANORDin tavoitteiden toteutumista sekä uudella apurahaohjelmalla, jolla tuetaan opiskelijaliikkuvuutta Pohjoismaihin päin.

Apurahalla kehitetään kestävän kehityksen koulutusta

Tulevaisuuden tutkimuskeskukselle ja kahdelle eteläafrikkalaiselle kumppaniyliopistolle, Rhodes Universitylle ja University of Cape Townille , on myönnetty 50 000 ZAR (n. 4000 EUR) siemenrahaa yhteiseen hankkeeseen “Simulation for sustainability education (SISU-EDU)”.

Yliopistot yhdistävät hankkeessa asiantuntemuksensa uusien työkalujen ja opetusmenetelmien tutkimukseen ja kehittämiseen kestävän kehityksen koulutuksessa.

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää kestävän kehityksen koulutukseen työkalu, joka olisi mahdollista ottaa käyttöön koulutuksen eri tasoilla eteläisen Afrikan korkeakouluissa.  Hanke käynnistyy helmikuussa 2015 Rhodes Universityssä simulaatiopelin suunnittelulla ja räätälöinnillä.

– Tulemme työskentelemään Rhodes Universityn opiskelijoiden kanssa ja kokoamme materiaalia kestävän kehityksen simulaatiopeliin. Tavoitteenamme on työskennellä opiskelijoiden kanssa jokaisessa simulaatiotyökalun kehitysvaiheessa varmistaaksemme, että kehittämämme työkalu vastaa sekä opiskelijoiden että koulutuksen antajien tarpeisiin, kertoo projektipäällikkö Johanna Ollila Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

SISU-EDU-hankkeen tuloksia on tarkoitus esitellä SANORD-konferenssissa joulukuussa 2015, jonka jälkeen tavoitteena on jatkaa isommalla tutkimus- ja kehityshankkeella ja hakea siihen muuta rahoitusta.

Yhteistyötä jo pitkään

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Rhodes Universityn yhteistyö alkoi 10 vuotta sitten. Yliopistot ovat ennenkin kehittäneet yhdessä simulaatiotyökaluja, kuten African Catchment Game-multipelaajasimulaation, jonka kautta opiskelijat hahmottavat maaperän rappeutumisen ja vesistöjen hallinnan merkityksiä ja syy- ja seuraussuhteita eteläisessä Afrikassa.

Tämän simulaation pohjalta kehitettiin sittemmin myös Get a Life -online-simulaatiotyökalu, joka kehitettiin Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa urasuunnittelun ja -ohjauksen tueksi vuosina 2009‐2013. Tämän työkalun avulla opiskelijat, vastavalmistuneet ja neuvontahenkilökunta pystyvät ennakoimaan ja arvioimaan työelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden suuntia.

Tukea opiskelijaliikkuvuuteen

SANORDin uusi apurahaohjelma on saanut nimensä University of the Western Capen pitkäaikaisen rehtorin, SANORDin perustajan, professori Brian O’Connellin mukaan. O’Connell on ollut avainasemassa verkoston kehittämisessä ja toimi pitkään myös SANORDin hallituksen puheenjohtajana.

Brian O’Connellin apurahaohjelman ensimmäinen haku oli syksyllä 2014 ja se oli suunnattu eteläisen Afrikan SANORD-jäsenyliopistoissa kirjoilla oleville maisteritason opiskelijoille. Apurahoja myönnettiin seitsemälle opiskelijalle vaihtojaksoon pohjoismaisessa SANORD-jäsenyliopistossa.

Ohjelman puitteissa tullaan vastaanottamaan kaksi opiskelijaa Turun yliopistoon syksyllä 2015 – toinen University of the Western Capestä ja toinen University of Namibiasta.

>> SANORDin verkkosivut

>> SANORD-konferenssi

>> Tulevaisuuden tutkimuskeskus

>> Get a Life -urasuunittelutyökalu

Teksti: Pia Le Grand

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 27.1.2015 12:10 ,  Päivitetty 4.12.2015 10:12

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto