SWiPE-hanke tuo tutkijat ja päättäjät aktiiviseen vuoropuheluun
​Päättäjätilaisuudessa käytiin aktiivista keskustelua erityisesti digitaalisuuden mahdollisuuksista, tutkimuksen kaupallistamisesta sekä työn järjestämisestä alustataloudessa.

​SWiPE-hanke tutkii työn ja yrittäjyyden muutosta alustatalouden aikakaudella monitieteisesti. Tutkimuskysymykset liittyvät muun muassa uusien teknologioiden ja työnteon uusien alustojen vaikutuksiin työn sisältöihin ja muotoihin sekä yrittäjyyteen.

‒ Tutkimuksemme keskiössä olevat asiat liittyvät muutokseen ja epävarmuuteen erityisesti talouden ja työn välisen yhteyden näkökulmasta. Tutkimme esimerkiksi sitä, mitä työnteko alustataloudessa on ja millaisia uusia ratkaisuja se vaatii, esimerkiksi joustavan sopimisen osalta. Entä miten yliopistot vastaavat siihen, että opiskelijat ja tutkijat löytävät yrittäjyyden, konsortion johtaja, professori Anne Kovalainen avasi hankkeen tutkimusteemoja.

Hanke esitteli alueen päättäjille tuoreimpia tutkimustuloksiaan kauppakorkeakoululla 29.1.2018.

‒ Digitaalisuus on alustataloudessa keskeistä. Esimerkiksi EU:n digitaalisuusindeksin mukaan Suomi on digitaalisuuden kärkimaita. Tuoreen tutkimushavaintomme mukaan digitaalisuus ei kuitenkaan ole kovin vahvasti suomalaisten pk-yritysten liiketoiminnan ytimessä. Digitaalisuuden merkitys on meillä yhteiskuntapoliittisesti ymmärretty, ja seuraava askel olisikin asettaa askelmerkit digitaalisuuden läpiviemiseen: tutkimustemme mukaan vahvasti digitalisaation liiketoimintaansa integroineet yritykset ovat myös kasvuhakuisempia, eli selkeä tulevaisuusorientaatio johtaa hyviin tuloksiin, Kovalainen totesi.

Päättäjätapaamisessa nostettiin esille myös yliopistojen innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen. Hankkeen konsortiojäsen ETLA:n tutkijat ovat tuoreessa tutkimuksessa selvittäneet tutkijoiden tutkimustulosten pohjalta syntyviä ja tehtyjä kaupallistamistoimia.

‒ Erityisen huolissamme olemme siitä, että 26 prosenttia kyselyyn vastanneista on kyllä tutkimuksessaan tehnyt kaupallistettavia löydöksiä, mutta ei ole edistänyt yhdenkään hyödyntämistä. Meidän intresseissämme on yhdessä yliopistojen ja päättäjien kanssa miettiä, millaisia rakenteita tarvitaan, jotta kaupallistamistoimien määrää saataisiin merkittävästi kasvatettua. Tässä joukossa piilee myös kansantalouden kannalta merkittäviä innovaatioaihioita.

Tärkeä osa Suomen Akatemian STN-rahoitusinstrumenttia on se, että tutkijat ja päättäjät keskustelevat keskenään tutkimuskysymyksistä.

‒ Olemme käyneet vierailulla esimerkiksi eduskunnan sivistysvaliokunnassa ja tulevaisuusvaliokunnassa, ja tarkoituksemme on jatkaa vierailuja muissa valiokunnissa sekä eduskuntaryhmissä ja kertoa tutkimustuloksista, professori Kovalainen toteaa.

Turun yliopiston tutkimuskumppaneina hankekonsortiossa ovat Etla ja Työterveyslaitos. Muita yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Sitra, Perheyritysten liitto, Kone Oyj, Setlementtiliitto. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös useiden kansainvälisten yliopistojen kanssa.

SWiPE-hankkeen verkkosivut: www.smartworkresearch.fi 

TS
Kuva: Antti Tarponen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 2.2.2018 15:20 ,  Päivitetty 2.2.2018 15:26

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto