Smart Work in Platform Economy ottaa työn ja yrittäjyyden muutoksen aiempaa laajempaan tarkasteluun

​Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa kolmivuotisessa  tutkimushankkeessa Turun yliopiston, Etlan ja Työterveyslaitoksen tutkijoiden johdolla tarkastellaan muun muassa talouden globaalia muutosta, uusia teknologioita ja työnteon uusia alustoja. Hankkeessa selvitetään näiden ilmiöiden vaikutuksia työn sisältöön ja muotoihin, työn tekemiseen ja yrittäjyyteen sekä koulutustarpeisiin.

– SWiPE on ensimmäinen näin laajamittainen työn ja yrittäjyyden muutosta tutkiva kokonaisuus Suomessa, sanoo SWiPE-tutkimushankkeen johtaja, professori Anne Kovalainen Turun yliopistosta.

– Aiomme olla alusta alkaen avoimessa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien ja erityisesti päättäjien kanssa, jotta tutkimuksen tulokset ovat yhteiskunnan käytössä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, Kovalainen jatkaa.

Kolmivuotinen tutkimushanke käynnistyi tänään Helsingissä järjestetyssä kansainvälisessä Business & Work in the Era of Digital Platforms -seminaarissa. Tilaisuudessa kansainväliset ja kotimaiset tutkijat pohtivat yhdessä eri sidosryhmien kanssa muun muassa alustatalouden vaikutuksia tulevaisuuden työhön samoin kuin siihen liittyviä odotuksia ja realiteetteja sekä mahdollisuuksia ja tulevaisuuden visioita.

– Tutkimuskonsortiolla on laaja ja monitieteinen kansainvälinen ja kotimainen osaaminen. SWiPE-tutkimuksen teemoja ovat työn tulevaisuus ja uudet merkitykset, uudet yrittäjyyden alat ja toimintatavat sekä alustatalouden edellyttämät uudet taidot ja kyvyt. Näiden ohella tuotetaan tietoa yliopistoinstituution muutoksesta, tulevaisuuden koulutuksesta sekä maahanmuuttajien yrittäjyydestä ja palkkatyöstä. Tutkimme näitä merkittäviä yhteiskunnallisia teemoja ennakoivasti, ennakkoluulottomasti ja laaja-alaisesti, Kovalainen sanoo.

– Digitaalisten alustojen kautta vaihdettavan työn arvo on jo nyt miljardeja dollareita. Vaikka Suomessakin toimii alustojen kautta työtä tarjoavia yrityksiä, asiaa tunnetaan meillä huonosti, toteaa Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Mervi Hasu.

– Julkinen keskustelu on ollut jopa hämmästyttävän vähäistä ajatellen sitä, kuinka radikaalisti ilmiö levitessään murtaa perinteistä työmarkkinamallia. Tutkimme murrosta myös työntekijöiden näkökulmasta, jatkaa Hasu.

– Tutkimme SWiPE-hankkeessa alustatalouteen liittyviä monia mahdollisuuksia, jotka toivottavasti lisäävät myös yhteiskunnallista keskustelua alustatalouden myönteisistä vaikutuksista. Vaikka digitaalisten alustojen kautta tehtävä työ lisääntyy koko ajan, säilyy normaali palkkatyö vielä pitkään pääasiallisena työn tekemisen muotona, sanoo Etlan tutkimusjohtaja Petri Rouvinen.

SWiPE, Smart Work in Platform Economy ‒ Fiksu työ alustatalouden aikakaudella on Suomen Akatemian rahoittama strategisen tutkimuksen hanke vuosille 2016–2019.

Fiksusta työstä alustatalouden aikakaudella käytävään keskusteluun voi osallistua ja tutkimushanketta seurata osoitteessa www.smartworkresearch.fi ja Twitterissä @swipe_STN.

Teksti: TS
Kuva: ijmaki

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 30.8.2016 10:45 ,  Päivitetty 5.9.2016 15:26

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto