Spark Up Portti -hanke tiivistää oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä

​Keväällä pilotoitavan Spark Up Portti -hankkeen avulla pyritään lisäämään korkeakoulujen, opiskelijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä. Turun kuudessa korkeakoulussa opiskelevat 40 000 opiskelijaa ovat valtava potentiaali yrityksille, mutta yritykset eivät välttämättä osaa hyödyntää opiskelijoiden osaamista.

Tähän haasteeseen pyrkii vastaamaan Turun yliopiston Brahea-keskuksen Kehittämispalveluiden koordinoima Spark Up Portti -hanke.

– Turun korkeakouluissa on kehitetty monia toimivia tapoja opiskelijoiden ja yritysten välisen yhteistyön lisäämiseen, esimerkkeinä Projektiässät- ja Korkeakoulukumppani-palvelut, ICT-Portti ja eGreenNet-ympäristöosaamisverkosto. Spark Up Portti on luotu välineeksi, joka palvelee näitä jo olemassa olevia projekteja, ei kilpaile niiden kanssa, korostaa projektipäällikkö Tero Keva Brahea-keskuksesta.

Innovaationa tuotteistetut palvelupaketit

Hankkeen innovaatio ovat palvelupaketit, joiden avulla opiskelijoiden osaaminen voidaan tuotteistaa yrityksille selkeiksi kokonaisuuksiksi. Palvelupaketteja on tällä hetkellä kolme ja ne keskittyvät markkinoinnin, tietotekniikan sekä ympäristöliiketoiminnan teemoihin. Paketteja markkinoidaan yritysten ohella yritysneuvojille ympäri Varsinais-Suomea.

Yritykset tilaavat haluamaansa palvelupakettiin liittyvän toimeksiannon, jonka pohjalta kootaan monialainen työryhmä eri oppilaitosten ja tieteenalojen opiskelijoista.

Koulutuspäällikkö Ari Koski toivookin eri alojen opiskelijoita rohkeasti mukaan toimintaan.

– Kannustamme opiskelijoita tuomaan monialaiseen ryhmään koko osaamisensa ja ymmärryksensä, ei ainoastaan opinnoissa saavutettua tietämystä. Haluamme muistuttaa opiskelijoita siitä, että myös muun elämän kerryttämä osaaminen ja yleissivistys on yhtä tärkeää kuin opinnoista saatava teoreettinen tieto.

Työelämätaitoja ja hulluja ideoita

Hankkeen tavoitteena on saada aikaiseksi palvelu, joka hyödyttää yhtä lailla sekä opiskelijoita että yrityksiä. Opiskelijat saavat opintopisteiden lisäksi arvokkaita työelämätaitoja ja kokemusta aidoista yritysmaailman projekteista. Yritykset puolestaan saavat opiskelijoilta tuoreita ja ennakkoluulottomia näkemyksiä, kun hullujakaan ideoita ei heti hylätä.

– Pyrimme osaltamme myös häilyttämään niitä ennakkoluuloja ja pelkoja, mitä työelämään siirtymiseen opiskelijoilla liittyy, Tero Keva toteaa.

Sekä Keva että Koski toivovat, että palvelumalli jää elämään käytännössä vielä kaksivuotisen hankkeen päätyttyäkin. Spark Up Portti -hanke edistää omalta osaltaan myös Turun pyrkimyksiä olla Itämeren kiinnostavin opiskelukaupunki.

Lisätietoja Spark Up Portti -hankkeesta

 "Turku haluaa olla Itämeren kiinnostavin kaupunki. Turun kuudessa korkeakoulussa opiskelee noin 40 000 opiskelijaa – joka neljäs turkulainen on korkeakouluopiskelija tai korkeakoulun asiantuntija. Tavoitteena on, että Turku on Itämeren innostavin opiskelukaupunki, jossa on hyvä asua, työskennellä ja yrittää valmistumisen jälkeen. Ready, Study, Go Turku (RSGT) -toimintaa toteuttavat yhteistyössä Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun AMK, opiskelija- ja ylioppilaskunnat sekä elinkeinoelämän edustajat. "

"Åbo vill vara Östersjöregionens intressantaste stad. Det finns ungefär 40 000 studerande i Åbos sex högskolor – var fjärde Åbobo är högskolestuderande eller högskolesakkunnig. Målet är att Åbo ska vara Östersjöregionens mest inspirerande studiestad, där det är bra att bo, arbeta eller starta eget också efter avslutade studier. Ready, Study, Go Turku (RSGT) är ett samarbete mellan Åbo stad, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, studerande- och studentkårerna, samt representanter för näringslivet."

Marja Uusirasi
Kuvat: Hanna Oksanen

Julkaistu 11.3.2015

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 12.3.2015 8:15 ,  Päivitetty 12.3.2015 16:11

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto