Suomi 100 juhlisti promootion
​Vararehtori Kalle-Antti Suominen johdatti humanistisen tiedekunnan ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan filosofian ja tekniikan tohtorit konserttitalolta tuomiokirkolle.

​Rehtori Kalervo Väänänen muistutti tervehdyspuheessaan, että Turun yliopisto on varttunut yhtä jalkaa sata vuotta täyttävän itsenäisen Suomen kanssa.

– Kuukausi ennen Suomen itsenäiseksi julistautumista, eli 3. päivänä 1917 perustettiin virallisesti Turun Suomalainen Yliopistoseura, joka puolestaan vajaa kolme vuotta myöhemmin perusti Turun yliopiston, Väänänen totesi.

Hän muistutti myös yliopiston perimmäisestä tehtävästä eli uuden tiedon tuottamisesta ja siirtämisestä eri tavoin yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.  Tärkein ja ylivoimaisesti tehokkain tapa uuden tiedon siirtämiseen ovat yhteiskuntaan siirtyvät kandidaatit, maisterit ja tohtorit.
uusihatut.jpg
Tänä vuonna promovoitiin 136 nuorta tohtoria. Heidän lisäkseen tiedekunnat
ja Turun kauppakoreakoulu kutsuivat yhteensä 12 merkittävän elämäntyön tehnyttä henkilöä. Väänänen totesi kiitossanoissaan uskovansa, että kunniatohtoreiden elämänsä eri alueilla saavuttamat työn tulokset toimivat rohkaisevana esimerkkinä ja kannustimena perjantaina promovoiduille tohtoreille.

Kunniatohtorit ovat tehneet elämäntyönsä joko tieteen tai muutoin yhteiskunnan hyväksi. Lääketieteellisen tiedekunnan kunniatohtori Makoto Nakaon (kuvassa keskellä)  toimii GC Corporationin pääjohtajana. Yritys on yksi maailman suurimmista hammaslääketieteellisiä biomateriaaleja valmistavista yhtiöistä.
uusikunniatohtori.jpg

 Tämä on minulle merkittävin henkilökohtaisesti saamani tunnustus, lukuisia kansainvälisiä huomionosoituksia yritysmaailmasta, tiedeyhteisöiltä ja valtioilta saanut Nakao totesi.

Hän muisteli aloittaneensa yhteistyön Turun yliopiston kanssa 1999, ja se on tiivistänyt yhtiön perustaman Stick Tech -yhtiön myötä. Yksi hänen läheisimmistä yhteistyökumppaneistaan on Turun kliinistä biomateriaalikeskusta johtava professori Pekka Vallittu, joka muistutti pääjohtaja Nakaon johtaman yrityksen hallitsevan suurta osaa maailman hammasbiomateriaalien työstöstä, tuotannosta ja markkinoinnista. Vallittu toivookin, että tiivistyvä yhteistyö antaa yliopiston tutkijoille aina vain varhaisemmassa vaiheessa epäsuorastikin tietoa siitä, millaisia tarpeita teollisuudella on.

uusikulkue-480.jpg

Tohtoripromootiolla on pitkät perinteet. Niitä järjestettiin jo Turun Akatemian aikana, Turun yliopiston ensimmäinen tohtoripromootio järjestettiin 1927 Akatemiatalolla. Tuolloin yliopistossa oli kaksi tiedekuntaa. humanistinen ja luonnontieteellinen, nyt tiedekuntia on kuusi sekä Turun kauppakorkeakoulu. Vararehtori Kalle-Antti Suominen totesi puheessaan, että monialaisuus on ollut Turun yliopiston strategian punaisena lankana jo vuosia.

– Kansainvälisyyteen ja avoimuuteen yhdistettynä monialaisuus antaa yliopistolle parhaan mahdollisen perustan edistää sivistystä ja vapaata tiedettä sekä antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta, Suominen totesi.

Hän myös kehotti nuoria tohtoreita haastamaan nykyiset totuudet.

Talouden näkökulma hallitsee hyvin paljon ajatteluamme - mutta tuleeko sen olla päätöksissä kaikkein ohjaavin tekijä? Globaalit haasteet kohdistuvat ihmiskunnan olemassaolon turvaamiseen - mutta onko myös tilaa puhtaalle tiedonjanolle ongelmanratkaisun ohessa? Tutkijat ovat laskeutuneet norsunluutorneistaan ollakseen yhä enenevässä määrin vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Tämä on hyvä asia niin tutkijoille kuin yhteiskunnalle. Mutta samalla meidän on huolehdittava, ettemme kadota kykyämme katsoa pidemmälle ja nähdä laveammin, Suominen totesi.

uusivaakakulkue-480.jpg
Suuri joukko kaupunkilaisia oli saapunut Aninkaistenkadun ja Hämeenkadun alun varrelle seuraamaan akateemista kulkuetta. Juuri promovoitu filosofian tohtori Jussi Lehtonen totesikin kulkueen olleen hieno yliopiston yhteinen näyttäytyminen. Tohtorille kulkue oli ainutlaatuinen kokemus kadun varsilla heiluttavine lapsineen.

Tuomikirkon jumalanpalveluksen jälkeen Jussi Lehtonen ja filosofian tohtori Tuija Lehtikunnas laskivat promovoitujen puolesta seppeleet sekä Henrik Gabriel Porthanin että kaatuneiden haudoille. Lehtikunnas paljasti sukututkijoiden löytäneen tiedot siitä, että Porthan on hänen esi-isiään.
uusiporthan480.jpg

  Oli kunnia tulla promovoiduksi juuri Suomen juhlavuonna. Erityislaatuista oli myös se, että samassa tilaisuudessa myös tyttäreni Katri Gadd promovoitiin. Minä väittelin onneksi hieman aiemmin, Tuija Lehtikunnas paljasti.

Juhla jatkui illallisilla Turun linnassa.

 

>> Promootion kuvagalleria

>> Turun yliopiston 12 kunniatohtoria

Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuvat: Hanna Oksanen, Erja Hyytiäinen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 26.5.2017 19:20 ,  Päivitetty 1.6.2017 15:17

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto