Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Funzi loivat tulevaisuuslukutaidon mobiilikurssin nuorille

​Get that future -mobiilikurssi opettaa nuorille henkilökohtaista ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä ja tarjoaa työkaluja oman tulevaisuuden rakentamiseen. Kurssi tuo viimeisimpään tutkimukseen perustuvat sisällöt sisällöt ja parhaat käytännöt kohderyhmien ulottuville mobiilioppimista hyödyntäen.

Kurssi koostuu ennakoinnin ja tulevaisuusajattelun perusteista kuten aika- ja muutoskäsityksistä, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisesta, itsetuntemuksesta ja kestävästä kansalaisuudesta globaalien megatrendien ja muuttuvan maailman keskellä. Tulevaisuuslukutaidon eli ennakoivan ajattelutavan, proaktiivisen tulevaisuusasenteen ja henkilökohtaisen resilienssin kehittäminen tukee yksilön menestymistä niin tulevaisuuden työelämässä kuin laajemminkin elämän eri osa-alueilla.

Kurssia voi hyödyntää joko itsenäisenä mobiilikurssina tai luokkahuoneopetusta tukevana työkaluna. Pilottikouluina keväällä 2018 toimivat UNESCO-professuurin suomalaiset kumppanilukiot. Kurssin laaja kansainvälinen levitys on suunnitteilla syksyksi 2018.

‒ Monimutkaistuvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitsemme kaikki henkilökohtaiseksi navigointivälineeksi tulevaisuuslukutaitoa. Tulevaisuusopettamisen voimaannuttavana lähtökohtana voidaan pitää sitä, että tulevaisuus on aina avoinna edessämme ‒ sitä ei voi ennustaa eikä sitä ole ennalta määrätty. Sen sijaan omat toimemme ja päätöksemme nykyhetkessä määrittävät pitkälti sen, millaiseksi tulevaisuus lopulta muotoutuu, sanoo Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuksen professori, UNESCO-professori Markku Wilenius.

Yhteistyö Get that future -mobiilikurssin rakentamisessa pohjaa Funzin ja UNESCO-professuurin jakamaan missioon hyvinvoinnin lisäämisestä ja positiivisen sosioekonomisen kehityksen edistämisestä maailmanlaajuisesti.

‒ Me Funzilla suhtaudumme innolla vaikuttavien kumppanuuksien luomiseen yli sektorirajojen, jotta saavutamme tavoitteemme laadukkaan oppimisen tarjoamisesta kaikille. Samoin meitä innostaa mahdollisuus tämän kumppanuuden kautta oppia lisää siitä, miten mobiilioppiminen voi parhaiten tukea virallista koulutussektoria: opettajia ja oppilaita luokkahuoneessa, painottaa Funzin toimitusjohtaja ja perustaja Tero Salonen.

Yhteistyö Funzin kanssa lanseerattiin Education Experience Lab -konseptin avajaisissa Opetushallituksessa torstaina 19.4.2018. t Education Experience Lab on pop up -laboratorio, joka tulee tarjoamaan Suomeen saapuville koulutusviennin delegaatioille mahdollisuuden tutustua suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja koulutusvientituotteisiin.

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO on myöntänyt Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen työn tukemiseksi tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wileniukselle nelivuotisen UNESCO-professuurin, jonka teemana on Learning Society and Futures of Education. Get that future -mobiilikurssi toteutetaan osana UNESCO-professuurin toimintaa. http://unescochair.utu.fi/

Funzi on palkittu suomalainen mobiilioppimispalvelu, joka tuo oppimisen kaikkien saataville ‒ ilmaiseksi suoraan matkapuhelimella. Funzin mobiilipedagogian suunnittelussa on hyödynnetty tietoa muista mobiilipalveluista ja sillä opiskelu tuottaa todistetusti samanlaista käyttäytymistä kuin menestyneimmä mobiilipelit. Funzi on saatavilla suoraan selaimessa osoitteessa www.funzi.mobi. http://funzi.fi

TS

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 19.4.2018 9:35 ,  Päivitetty 19.4.2018 12:08

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto