Turku uudistaa osallisuuden toimintamalliaan yhteistyössä tutkijoiden kanssa
​Turku uudistaa osallisuuden käytäntöjä yhteistyössä kaupunkilaisten, järjestöjen, virkamiesten, kaupungin johdon ja tutkijoiden kanssa. Osallisuusmallin uudistamisessa on kyse kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksien määrittelyn lisäksi myös siitä, miten kaupunki organisaationa toteuttaa osallisuutta ja sen periaatteita omassa toiminnassaan.

– Yksi ydinkysymys on se, miten osallisuudesta tulee osa perusrakenteita ja virkamiesten arkityötä. Osallisuuden tulee olla arvo, ja se on aidon asiakaslähtöisyyden edellytys, toteaa Turun kaupungin osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala.

Tutkimustieto uudistamistyön tukena

Turun osallistuusmallin uudistamisessa erityistä on kaupungin ja yliopistojen yhteistyö. Mukana on Osallistuminen pitkäkänteisessä päätöksenteossa (PALO) -hankkeen tutkijoita Turun ja Tampereen yliopistoista sekä Åbo Akademista.

Yhteistyötä tehdään kaupungin ja toimialojen johdon ja avainhenkilöiden haastatteluiden sekä vuoden 2019 alussa toteutettavan kuntalaiskyselyn jäsentämisessä ja analysoinnissa. Katsauksen ja haastatteluiden tuloksia hyödynnetään keväällä yhteisessä työpajassa, jossa keskustellaan osallisuuden kehittämisestä. Yhteistoiminnassa syntyviä aineistoja käytetään myös tieteellisessä tutkimuksessa.

Osa yhteistyötä on lisäksi nyt julkaistava tutkimuskatsaus, jossa esitellään viime vuosikymmeninä yleistyneitä suoran kansalaisosallistumisen muotoja.
Asukkaiden kokemukset ja osaaminen käyttöön

lauri rapeli.jpg– Tutkimuskatsaus osoittaa, että kansalaisilla on usein päättäjiä paremmat tiedot heidän arkeaan läheisesti koskettavista asioista, ja huomioimalla tämä asukkaiden oma asiantuntijuus jo valmisteluvaiheessa voidaan parantaa päätösten laatua. Mahdollisuus osallistua suoraan päätösten valmisteluun lisää myös päätösten hyväksyttävyyttä kansalaisten keskuudessa, kertoo tutkijayhteistyötä koordinoiva tutkimusjohtaja Lauri Rapeli Åbo Akademista.

Päätösten lisäksi osallistuminen voi vaikuttaa myönteisesti osallistujiin ja myös niihin, jotka eivät itse osallistu. 

– Osallistuminen laajentaa tietopohjaa ja antaa valmiuksia muodostaa puntaroituja kantoja asiakysymyksiin. Osallistumiskanavat ovat myös yksi mittari, jolla kuntalaiset arvioivat kuntansa päätöksentekoa. Tarjoamalla uusia osallistumiskanavia voidaan lisätä kuntalaisten yleistä kokemusta päätöksenteon oikeudenmukaisuudesta riippumatta siitä, käyttävätkö kuntalaiset kyseisiä kanavia, Rapeli toteaa.

EH
Kuvat: Pixabay, Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 26.10.2018 13:00 ,  Päivitetty 26.10.2018 13:11

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto