Kliinisiä tutkimuksia tekevä CRST ponnisti plussalle
Toimitusjohtaja Antti Iitiä (vas.) seuraa kun tutkimushoitaja Tuulia Vihervuori on poikkeuksellisesti saanut tutittavakseen markkinointijohtaja Ville Ranta-Panulan.

​Clinical Research Services Turku (CRST) toimi aiemmin reilut 19 vuotta Turun yliopiston palvelutoimintayksikkönä. Huhtikuussa 2014 CRST:stä muodostettiin osakeyhtiö, jossa yliopisto on mukana vähemmistöosakkaana

 Ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihto oli miljoona euroa ja aiemmin tappiota tehnyt yksikkö nousi plussalle. Vuoden 2015 liikevaihto kohosi 1,7 miljoonaa euroon ja tulosta kertyi verojen jälkeen 133 tuhatta euroa.

– Toiminnan kehittämisessä avainasemassa on ollut markkinoinnin tehostaminen, pienemmän toimintayksikön edut sekä prosessien työstäminen aiempaa tehokkaimmaksi, toimitusjohtaja Antti Iitiä sanoo.
 
CRST Oy:n asiakkaina on kotimaisia ja kansainvälisiä lääketehtaita sekä kliinisiä tutkimusorganisaatioita, jotka hakevat päteviä palveluntarjoajia massiivisten tuotekehitysohjelmiensa tueksi. CRST Oy keskittyy puhtaasti asiakasyrityksille tehtävään kliiniseen palvelututkimukseen.
 
– Meillä on korkeatasoista lääketieteellistä osaamista erityisesti keskushermostosairauksien kuten Alzheimerin osalta. Muistisairaudet ovat ala, johon kohdistuu yhä aktiivista lääkekehitystä, monien sairauksien kohdalla kiinnostus ei ole yhtä suurta. Toinen kiinnostava ala ovat syöpäsairaudet ja kehitämme palveluita myös niiden lääkekehitykseen, Iitiä sanoo.

Facebook tavoittaa vapaaehtoisia 

CRST Oy:ssä tehdään vuosittain noin 15–20 kliinistä tutkimusta, joihin osallistuu sekä jo sairastuneita henkilöitä että terveitä tutkittavia. Yksi yrityksen vahvuus on tutkimuksiin osallistuvien onnistunut rekrytointi. Siinä avuksi on otettu myös uudet viestintäkanavat.
– Olemme somen kautta hakeneet tutkimuksiin mukaan terveitä, vapaaehtoisia tutkittavia. Meillä on 3000 seuraajaa Facebookissa ja sen lisäksi lähetämme tutkimuskohtaisia mainoksia valikoiduille ryhmille, markkinointijohtaja Ville Ranta-Panula kertoo.

Rekrytointia, kuten yrityksen muutakin toimintaa, ohjaa vahvasti viranomaisten lupakäytännöt. Kaikki kokeet edellyttävät sekä Eettisen toimikunnan että lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lupaa. Esimerkiksi somessa käytetään jo toimikunnan hyväksymää tekstiä.
Toiminta pohjaa aina mukana olevien tutkittavien vapaaehtoisuuteen. Tutkittavaksi lupautunut voi halutessaan irrottautua tutkimuksesta milloin vain. Vapaaehtoisia on kuitenkin riittänyt, sillä heistä moni on lähipiirissään nähnyt sairauksien vaikutukset ja heillä on halu edistää uusien lääkehoitojen kehitystyötä.

Yliopisto ja yrityselämä lähentyvät 

CRST:n siirtyminen yliopiston palvelutoimintayksiköstä yritykseksi oli kahden samaan tavoitteeseen pyrkivän toimijan kohtaaminen. Yliopistolla oli halu päästää yksikkö kasvamaan yritykseksi, Antti Iitiä ja CRST Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimiva Reijo Kunelius halusivat ottaa pidempikestoisen vastuun teknologiayrityksen kehittämisestä,
– Sekä Reijolla että minulla on pitkä kokemus bioalan yritysten kaupallistamisesta ja ylösajosta. Meillä on kaupallinen näkemys, yliopistolla oli tieteellinen osaaminen.  Asioidessamme yliopiston liiketoiminnan kehittämispäällikön kanssa CRST nousi esille potentiaalisena yrityskehityskohteena, Iitiä muistelee.
Yliopiston UTU Holding Oy omistaa yhä neljänneksen CRST Oy:stä. Iitiän mukaan yhteys yliopistoon on yrityksen etu. Esimerkiksi yrityksen tieteellisenä asiantuntijana toimivan Turun yliopiston farmakologian, lääkekehityksen ja lääkehoidon professori Mika Scheinin on arvostettu tutkija  maailmalla. Alzheimertutkimuksen saralla professori Juha Rinne toimii CRST Oy:n erityisasiantuntijana. 
–Turun alueella on paljon erikoistuneita toimijoita, joiden tarjoamat palvelut, kuten  Valtakunnallisen PET-keskuksen tarjoamat PET- ja muut kuvantamispalvelut, ovat osa vahvuuksiamme, Iitiä sanoo.
Turun yliopistosta, biotekniikan suuntautumisvaihtoehdosta tohtoriksi väitellyt  ja oppiaineessa assistenttinakin työskennellyt Iitiä kannustaa tutkijoita siirtymään yrityselämään ja päinvastoin.

– Siirtymien mahdollistaminen olisi aika yksinkertainen tapa edistää tutkimuksen ja yritysten välisten yhteistöiden syntymistä ja onnistumista. Molempien puolien näkeminen rikastuttaa näkökulmaa, Iitiä sanoo.

>> CRST:tä voi seurata Facebookissa ja Twitterissä.
 
Erja Hyytiäinen

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 11.3.2016 10:35 ,  Päivitetty 11.3.2016 10:51

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto