Turkuun luodaan Eurooppa-foorumi areenaksi Eurooppa-vuoropuhelulle
​Eurooppa-foorumissa pohditaan Suomen roolia Euroopassa ja Euroopan unionissa pidemmän aikavälin perspektiivistä. Tapahtuman erityisenä tavoitteena on kansalaiskeskustelun lisääminen Euroopan unionin nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Foorumissa tapaavat ihmiset elämän eri osa-alueilta: eri näkemyksiä edustavat poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämä, työmarkkinajärjestöt, asiantuntijat ja kansalaiset.
 
Ensimmäisen Eurooppa-foorumin teemoja ovat kaupunki ja talous, päättäjät ja kansalaiset sekä ilmasto ja luonto. Puhujiin ja esiintyjiin lukeutuvat Euroopan komission varapuheenjohtaja, komissaari Jyrki Katainen, pääministeri Juha Sipilä sekä Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. EU-asioiden käsittelystä eduskunnassa vastaava suuri valiokunta kokoontuu Turussa foorumin aikana ja pitää harvinaisen avoimen kuulemistilaisuuden.
 
Turun yliopiston on yksi tapahtuman järjestäjistä. Muita ovat eduskunta, valtioneuvoston kanslia, Euroopan komission Suomen-edustusto, Turun kaupunki, Turun Yliopistosäätiö, Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi, Varsinais-Suomen liitto, Turku Science Park, Turun kauppakamari, Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto, Suomen Pankki, sisäministeriö, Eurooppatiedotus, EK, SAK, STTK, Akava, MTK ja Schuman-seura.
 
Tapahtumaa emännöivä Turun kaupunginjohtaja Minna Arve muistuttaa, että suomalainen Eurooppa-prosessi alkoi monilta osin Turussa 1980- ja 1990-lukujen taitteessa Eurooppa-akatemia-nimisen projektin myötä.
 
– Eurooppa-akatemialla oli kansallisesti merkittävä rooli Eurooppa-keskustelun avaajana. Tästäkin taustasta johtuen Turulle on luontevaa ja mieluisaa toimia Eurooppa-aiheisen foorumin isäntänä. Turku on myös aina ollut Suomen portti Eurooppaan ja ajatustenvaihdolle, Arve sanoo.

Yliopistojen rooli merkittävä ymmärryksen lisääjänä

– Eurooppalaisen parlamentarismin tutkiminen on tärkeää, jotta voisimme ymmärtää erilaiset parlamentarismin tulkinnat ja niiden vaikutukset demokratiaan ja demokraattisten valtioiden kehittymiseen. Erityisesti nyt, kun eri puolella Eurooppaa on nähtävissä pyrkimystä demokratian perusarvojen kyseenalaistamiseen, jopa niistä luopumiseen. Eurooppa-foorumi on yksi tapa pitää yllä niin suomalaista keskustelua kuin hakea siihen vaikutteita muualta Euroopasta, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen sanoo.
 
Arven mukaan Turun vahvuus ja osittain myös Lounais-Suomen nykyisen voimakkaan taloudellisen kasvun salaisuus on tiivis yhteistyö korkeakoulujen, yritysten ja muiden paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.
 
– Samalla yhteistyöreseptillä luomme nyt yhdessä Eurooppa-foorumin vuosittaiseksi poliittisen kauden avaukseksi ja Eurooppa-asioiden keskusteluareenaksi. Uskomme, että tällaiselle avoimelle, kansalaiset osallistavalle ja moniarvoiselle kansalliselle keskustelufoorumille on tarvetta, kun Suomen ja unionin tulevaisuutta suunnitellaan, kaupunginjohtaja Arve sanoo.
 
Samaa ajatellaan turkulaisyliopistoissa.
 
– Tällainen laajakatseinen Euroopan asioihin keskittyvä seminaari Turussa kesän päätteeksi on oikein kiinnostava ja ajankohtainen aloite. Åbo Akademi on mielellään mukana omilla Eurooppa-kysymyksiin liittyvillä osaamisalueillaan seminaariohjelmia kehiteltäessä, Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa sanoo.

Jalostettu versio Ruotsin Hässleholmista

Suomessa ei entuudestaan ole yhteistä keskustelufoorumia sen paremmin suomalaisten EU-toimijoiden keskinäiselle julkiselle keskustelulle kuin suomalaisen yleisön ja suomalaisten päättäjien väliselle EU-keskustelulle.
 
Nyt koolle kutsutaan erityisesti julkisen vallan, Suomessa toimivien EU-instituutioiden, kansalaisyhteis-kunnan, elinkeinoelämän, poliittisten toimijoiden ja etujärjestöjen edustajia. Tapahtumaa vahvasti rakentamassa oleva Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä korostaa, että kaikki tulevaisuuspainotteisesta EU-keskustelusta kiinnostuneet ovat tervetulleita.
 
– Eurooppa-politiikan on koettu olevan etäällä ihmisten arjesta. Tapahtuman pääajatus on tuoda asia lähelle äänestäjiä sekä osoittaa konkreettisesti, miten ja ketkä Eurooppa-politiikkaa hoitavat, yksi tapahtuman pääjärjestäjistä, Jokisipilä sanoo.
 
Idean taustalla on Turun yliopiston alumnin, suurlähettiläs Matti Anttosen viime kesänä esittämä ajatus siitä, että Turussa pitäisi järjestää Ruotsissa järjestettävän Hässleholmin Europaforumin tyyppinen tapahtuma. Turun tapahtuma noukkiikin osan naapurin mallista, mutta tuo siihen myös oman lisänsä.
 
– Ruotsissa Hässleholm on nimenomaan kansallinen tapahtuma. Me emme lähde ajatuksesta, että suomalaiset keskustelevat vain keskenään, vaan haluamme mukaan korkeita toimijoita myös EU:n ja sen muiden jäsenmaiden piiristä. Fokus toki on aina Suomen Eurooppa-politiikassa, Jokisipilä sanoo.

Eurooppa-osaamista vahvistetaan Turussa pysyvämminkin. Aiemmin Suomen politiikkaan keskittynyt Eduskuntatutkimuksen keskus vahvistaa Eurooppa-osaamistaan ja -tutkimustaan ihan arkityössä. Ensimmäisen 15 toimintavuotensa aikana keskus keskittyi Suomessa tehtävään politiikkaan, nyt katsantokantaa laajennetaan Eurooppa-politiikkaan. Uutena rekrytointina on parhaillaan haussa EU-politiikkaan ja sen tutkimiseen keskittyvä erikoistutkija.
 
Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuva: Christiaan Colen
 
 
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 8.5.2018 9:55 ,  Päivitetty 8.5.2018 11:12

Tapetilla Suomen ja Euroopan tulevaisuus

Seminaareissa, paneelikeskusteluissa, kyselytunneilla ja kansalaiskeskusteluissa käydään rakentavaa vuoropuhelua Euroopasta ja Euroopan unionin merkityksestä ja kehityksestä. Eurooppa-foorumin ohjel-maan lukeutuvat muun muassa:
 • Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen johdolla käytävä avoin kansalaiskeskustelu
 • Suomen Pankin Eurooppa-aiheinen talousseminaari
 • Turku Science Parkin, Turun seudun elinkeinoelämän ja yhteiskumppaneiden seminaari
 • Sisäministeriön turvallisuusaiheinen seminaari
 • Eurooppa- ja EU-aiheisia luentoja pääkirjaston Studiossa
 • Schuman-seuran organisoima Eurooppa-tori, jolla kansalaisjärjestöt esittäytyvät ja järjestävät torilavalla omia tilaisuuksiaan. 
 • Sisäministeriön näyttely
 • Mitä kuuluu Eurooppa? – Eduskuntatutkimuksen keskuksen järjestämä alustus foorumin teemoihin
 • Eurooppa ja me -keskustelutilaisuus. Yhteistyössä Euroopan komission Suomen edustusto, Euroopan parlamentin Suomen-toimisto ja suomalaiset europarlamentaarikot.Eduskunnan suuren valiokunnan ja pääministerin julkinen kuuleminen
 • Eurooppaministerin kyselytunti – ministeri Sampo Terho vastaa kansalaisten kysymyksiin.
 • Kun tutkittu tieto ja politiikka kohtaavat – Tutkijoiden ja europarlamentaarikkojen keskusteluja foorumin teemoista
 • Työmarkkinajärjestöjen ja elinkeinoelämän yhteinen seminaari. SAK, STTK, AKAVA ja EK.
 • Puhutaan EU:sta -kansalaiskeskustelu – Eurooppa -tiedotuksen järjestämä keskustelutilaisuus
 • Eurooppa ja EU-aiheisia luentoja pääkirjaston Studiossa

Lue lisää: www.europeforum.fi
20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto