Turun yliopisto kehittää tulevaisuuden lääke- ja hoitomuotoja osana laajempaa ekosysteemiä

​Orion Oyj on yhdessä valittujen suomalaisten yliopistoryhmien ja yritysten kanssa koonnut Business Finlandin tukeman ”Uudet toiminta- ja soveltamistavat” -ekosysteemin. Yhtenä ekosysteemin tavoitteena on parantaa biologisten lääkeaineiden kehitysedellytyksiä Suomessa. Isot biomolekyyleihin perustuvat lääkkeet, kuten vasta-aineet ja nukleiinihapot, ovat avanneet uusia terapiamahdollisuuksia sairauksiin, joihin perinteiset pienmolekyylilääkkeet eivät sovellu.

Ekosysteemissä uusia lääketeknologioita tutkivat kaksi ryhmää Turun yliopistosta. Orgaanisen kemian professori Pasi Virta ryhmineen kehittää uusia menetelmiä vasta-aineiden kemialliseen muokkaamiseen, jossa pyrkimyksenä on niiden solu- ja kudosspesifisten ominaisuuksien hyödyntäminen muiden lääkemolekyylien kohdentamiseen.

– Kuljetuksen kohteena ovat ensisijaisesti tietyt RNA-terapioihin perustuvat lääkeainekandidaatit, joille ei ole toimivaa täsmälääkestrategiaa. Kehitettävä teknologia pyrkii tehostamaan näiden isojen biomolekyylihybridien valmistamista siten, että menetelmät olisivat pitkälti automatisoitavissa ja laajennettavissa yhdistekirjastojen valmistukseen. Tämä mahdollistaa potentiaalisten lääkeainekandidaattien laajamittaisemman aktiivisuusseulonnan, Virta kertoo.

Biotekniikan apulaisprofessori Urpo Lamminmäki ryhmineen puolestaan kehittää menetelmiä tuottaa täsmälääkkeiksi soveltuvia proteiinimolekyylejä. Keskeinen tutkimuskohde on rekombinanttiset sitojamolekyylikirjastot, joiden avulla voidaan tuottaa kohteensa tarkasti tunnistavia proteiinimolekyylejä suunnitelmallisesti ja nopeasti.

– Hankkeessa kehitetään uusista sitojamolekyylikirjastoista saatavien vasta-aineiden ja muiden sitojaproteiinien soveltuvuutta lääkekehitykseen. Lisäksi tutkimme menetelmiä, joilla sitojaproteiinien ominaisuuksia voidaan tehokkaasti optimoida, sekä tapoja tuottaa useita erilaisia toiminnallisia aktiivisuuksia sisältäviä sitojamolekyylejä, Lamminmäki sanoo.

Lääketutkimuksen ja -kehityksen ohella hankkeen tulosten odotetaan hyödyttävän myös muun muassa diagnostiikka-alan tutkimusta ja teollisuutta, jotka tarvitsevat korkealaatuisia vasta-aineita.

Turun yliopiston lisäksi ekosysteemissä ovat mukana Helsingin yliopistosta akatemiaprofessori Anu Wartiovaara ja professori Anna-Elina Lehesjoki sekä Itä-Suomen yliopistosta professorit Pasi Karjalainen ja Reetta Kälviäinen. Lisäksi ekosysteemiin osallistuu Folkhälsanin tutkimuslaitos. Kaikki yliopistoryhmät kouluttavat huippuasiantuntijoita uusien hoitomuotojen kehittämiseksi Suomessa.

Tulevaisuuden kokonaisvaltaisten lääke- ja hoitomuotojen ekosysteemi tähtää sairauksien patologian ja ilmentymän ymmärtämiseen ja hoitamiseen kehittämällä uusia isoja lääkemolekyylejä ja diagnostisia tuotteita sekä jatkuvan seurannan laitteita. Orionin lisäksi yrityksistä ovat mukana Perkin-Elmer, Syrinx Bioanalytics, AdmeScope, Petsofi, Forendo Pharma ja InMe Oy.


HK

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 17.9.2018 11:55 ,  Päivitetty 17.9.2018 12:01

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto