Uuden FinPharmaNet-tutkijakoulutusverkoston vetovastuu Turun yliopistoon
Neljä verkostomuotoista lääkealan tutkijakoulua (Farmasia, Kliininen lääketutkimus, Lääkekehitys ja Toksikologia) muodostivat vuosina 2007 - 2011 FinPharmaNet -yhteistyöverkoston.

Suomen Akatemian aloitteesta nämä neljä tutkijakoulua yhdistyivät v. 2012 alusta Suomen lääketutkimuksen tohtoriohjelmaksi (FinPharma Doctoral Program, FPDP). Sen vastuuyliopistona oli Helsingin yliopisto ja mukana olivat Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi.

FPDP toimi vuosina 2012 - 2015 ja kattoi valtaosan Suomen lääkealan ja toksikologian tutkijakoulutuksesta. FPDP muodostui neljästä jaoksesta, joiden toiminnalliset keskukset olivat farmasia (Helsinki ja Kuopio), lääkekehitys (Turku), kliininen lääketutkimus (Helsinki) ja toksikologia (Kuopio).

Tohtorikoulutusjärjestelmän muutoksen johdosta Suomen Akatemian rahoittamien tohtoriohjelmien toiminta loppui vuoden 2015 lopussa. Uuden järjestelmän mukaisesti tohtorikoulutuksen järjestämisvastuu on yliopistoilla, ja Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistot päättivät perustaa omat lääketutkimuksen tohtoriohjelmansa vuoden 2014 alusta.

Yliopistojen nykyisessä taloustilanteessa lääketutkimuksen ja alan tohtorikoulutuksen verkostoituminen ja opetusresurssien jakaminen eri yliopistojen välillä on entistä tärkeämpää. Näin ollen oli tärkeää perustaa FPDP - verkostolle jatkaja - uusi entistä laajempi FinPharmaNet -yhteistyöverkosto.

Nykyisten lääketutkimuksen tohtoriohjelmien kolme isäntäyliopistoa muodostavat FinPharmaNet -verkoston perustan. FinPharmaNetin koordinaatiovastuuta kierrätetään näiden yliopistojen välillä samoin kuin verkostolle tärkeän yhteisen vuosiseminaarin isännöintivastuuta. Verkostoon kuuluu kouluttajia ja opiskelijoita myös Jyväskylän, Oulun ja Tampereen yliopistoista ja Åbo Akademista. 

Verkoston toimintaan osallistuu myös kumppaneita yliopistojen ulkopuolelta, tärkeimpinä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääketeollisuus ry ja lääkealan yrityksistä esim. Bayer ja Orion Pharma. Lisäksi yhteistyötä kehitetään tieteellisten seurojen, etenkin Suomen Farmakologiyhdistyksen (SFY), Suomen Farmaseuttisen yhdistyksen, Suomen Toksikologiyhdistyksen (STY) ja Suomen Kliinisen Farmakologian Yhdistyksen (SKFY) kanssa.

Uuden FinPharmaNet -verkoston johtajaksi valittiin 17.3.2016 professori Mika Scheinin Turun yliopiston Farmakologian, lääkekehityksen ja lääkehoidon oppiaineesta. Turun yliopistossa koordinaattorina toimii FT Eeva Valve, verkoston muut koordinaattorit ovat FT Ilkka Reenilä Helsingin yliopistossa ja FT Riikka Pellinen Itä-Suomen yliopistossa.

Uuden verkoston ensimmäinen vuosikokous 10th Annual FinPharmaNet Meeting järjestetään Turussa, PharmaCityn Auditoriossa 29. - 30.8.2016, teemalla ”Career development”. Jälkimmäisenä päivänä kokoukseen osallistuu myös Karolinska Institutetin tohtorikoulutettavia ja tutkijoita. Tohtorikoulutettavat organisoivat osan seminaarin ohjelmasta ja järjestävät tohtorikoulutettavien illanvieton.

 

>> FinPharmaNet-verkoston nettisivut

 
Teksti: Mika Scheinin ja Eeva Valve
Kuvat: Hanna Oksanen
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 30.3.2016 12:30 ,  Päivitetty 31.3.2016 8:14

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto