Uusi professuuri vahvistaa jokiprosessien ja tulvariskien mallintamista

​Turun yliopisto on jokiprosessien tutkimuksen edelläkävijä Suomessa. Alhon pitkäaikaiseen tutkimustyöhön perustuen professuuri vahvistaa muun muassa jokien tulvariskien tutkimusta ja vesiosaamisen koulutusta Turun yliopistossa.

‒ Olemme jo yli kymmenen vuoden ajan tehneet töitä erityisesti jokien virtausprosessien mittaamisessa ja mallintamisessa sekä olleet mukana kansainvälisissä yhteistutkimuksissa, jotka tähtäävät tulvalaajuuksien ja -riskien vertailun mahdollistamiseen EU-tasolla, kertoo Petteri Alho.

Mallinnus kiinnostaa yrityksiä ja viranomaisia

Vesivoimaan valjastetut joet aiheuttavat törmiin enemmän sortumia kuin luonnontilaiset joet, ja yritykset ovat velvoitettuja korvaamaan maa-alan menetykset maanomistajille.

‒ Esimerkiksi kehittämämme mallinnussovellukset, joiden lähtöaineistona käytetään laserkeilausaineistoja, mahdollistavat hyvin tarkan kolmiulotteisen maastomallin laatimisen jokitörmästä ja mallinnuksen virtausprosesseista. Tällöin maapinta-alojen tarkka kartoitus ja niiden muutoksien mallintaminen onnistuu. Tämä on yksi käytännön esimerkki siitä, miksi ala kiinnostaa.

Jokiuomien dynamiikkaan liittyvälle osaamiselle on myös kansainvälistä kysyntää.

Alhon tutkimusryhmä tekee yhteistyötä ruotsalaisen hydrometeorologisen instituutin kanssa, jossa mallinnetaan isojen arktisten jokien, kuten siperialaisen Lenan tai kanadalaisen Mackenzien, tulvaennustetta pitkiin historiallisiin aikasarjoihin ja ilmastonmuutosskenaarioihin perustuen.

‒ Seuraava askel tutkimuksessamme liittyy vesirakentamiseen, ja muun muassa siihen miten vesivoimalat ja tulvasuojelurakenteet vaikuttavat jokien dynamiikkaan.

Soveltava geoinformatiikan osaaminen vetää työmarkkinoille

Professuuri vahvistaa myös geoinformatiikan ja erityisesti kaukokartoituksen tutkimusta ja opetusta maantieteen ja geologian laitoksella.

‒ Soveltavalle geoinformatiikka- ja kaukokartoitusosaamiselle on kysyntää. Panostamme koulutuksessa käytännön sovellusten, kuten laserkeilauksen, hallintaan.

Hydrogeografian ja kaukokartoituksen professuuriin käytetään Turun yliopiston varainhankinnassa luonnontieteelliselle koulutusalalle kohdennettuja lahjoituksia, joita ovat tehneet muun muassa Paikkatietokeskus, jonka kanssa Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen tutkijat ovat tehneet yhteistyötä yli 10 vuoden ajan, Maa- ja vesitekniikan tuki ry sekä GWM Engineering oy, jotka osallistuvat yli 60 000 eurolla Turun yliopiston käynnissä olevaan varainhankintaan.

Lisää aiheesta:

>> Virtavesien tutkimusryhmän verkkosivut
>> www.utu.fi/lahjoita

Teksti: Taru Suhonen
Kuva: Petteri Alho

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 31.8.2015 12:25 ,  Päivitetty 1.9.2015 10:30

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto