Uusi tiedekirja esittelee kumouksellisen vision uusiutuvan energian yhteiskunnasta

Uutuusteoksessa kuvataan visio uusiutuvan energian yhteiskunnasta sekä neljä muutosskenaariota kertomuksina erilaisista muutoksen poluista. Näin tehdään aikamatka yhteiskuntaan, joka on sähköistetty uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen, ja avataan vaihtoehtoisia näkymiä koko energia-alan tulevaisuuden pohdintaan.

Kirjassa esitellään usean vuoden ennakointityön ja kymmenien energiatutkijoiden uraauurtavat tulokset. Tiedekirjan pääaineistot pohjautuvat Tekes-rahoitteisen Neo-Carbon Energy -tutkimusprojektin (2014–2017) tuloksiin. Hankkeessa muun muassa hahmotettiin ensimmäistä kertaa periaatteet kokonaan uusiutuvaan energiaan pohjautuvalle energiajärjestelmälle.

Yhteiskunnallinen näkemys uusiutuvan energian, sähköistymisen sekä vertaisuuden periaatteiden yhteen kietoutumisesta

Kirja avaa uusiutuvan energian, etenkin aurinko- ja tuulienergian esiinmarssin moninaisia mahdollisuuksia ja seurauksia. Kansalaisista tulee energiantuottajia. Aurinkoenergia yleistyisi Suomessakin seuraavina vuosikymmeninä, samalla tapaa kuin matkapuhelimet aikanaan. Asennetun aurinkoenergian määrä vastaisi noin sataatuhatta suurta katolle asennettavaa aurinkovoimalaa ja tuulisähkön määrä 20-kertaistuisi nykyisestä vuoteen 2050 mennessä.

Lisäksi liikenteen sähköistymisen myötä Suomessa olisi tuolloin 3 miljoonaa sähköautoa. Synteettisten polttoaineiden tuotanto sekä polttokennojen ja mikroturbiinien kehitys avaisivat mahdollisuuden hyödyntää aurinko- ja tuulienergiaa pohjoisissakin oloissa ympärivuotisesti.

– Uuden ilmastoraportin myötä energia-aihe on nyt kuuma peruna. Haluamme heittää lisää vettä myllyyn, sillä esitetyn uusiutuvan energian vision ja käytännön toimien välillä ammottaa valtava kuilu. Energia-alan muutospaineissa tarvitaan yhteiskunnallista keskustelua ja ajatusmallien ravistelua. Tähän asti keskustelusta on puuttunut uusiutuvien energianlähteiden käyttöönoton mahdollisuuksia ja reunaehtoja laaja-alaisesti esittelevä tutkimustietoon pohjaava teos. Tällä kirjalla haluamme vastata esitettyyn haasteeseen, sanovat kirjan kirjoittajat professori Sirkka Heinonen ja väitöskirjatutkija Joni Karjalainen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Kirjan keskiössä on uusiutuva energia tuoreimman tieteellisen tiedon näkökulmasta. Samalla pohditaan uusiutuvan energian laajamittaisen käyttöönoton taloudellisia, teknologisia ja yhteiskunnallisia reunaehtoja ja vaikutuksia.

Työskentelyn lähtökohtana on ollut havainto siitä, että yhteiskunnassa ja erityisesti energia-alalla kytee pinnan alla monenlaisia muutospaineita. Tarkoituksena on hahmottaa näiden kolmen keskinäistä vuorovaikutusta ja roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kirjalle onkin erityistä sen tulevaisuustähtäys ja nousevan vertaisyhteiskunnan pohdinta.

Uuden tiedekirjan ovat kirjoittaneet professori Sirkka Heinonen ja väitöskirjatutkija Joni Karjalainen. Kirja julkaistiin Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisusarjassa ja julkistettiin tiistaina 30.10. tiedekeskus Heurekassa. Teos  on osa tiedeviestintähanketta, jota rahoittavat STEK ry, Sitra ja Turun yliopisto.

Lisätietoa:

Kirjan pdf-versio on luettavissa yliopiston palvelimelta

-

HK
Kuva: Katja Makkonen ja Maiju Kolisoja

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 30.10.2018 13:40 ,  Päivitetty 30.10.2018 14:02

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto