Yhteiskunta muuttuu – muuttuuko matematiikan opetus?

Juuri julkistetun Teknologiateollisuus ry:n raportin (3.5.2018) mukaan suomalaiset teknologiayritykset kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita matemaattisten alojen osaajien rekrytoinnissa, kun alan opiskelijoita on merkittävästi vähemmän kuin avautuvia työpaikkoja. Tarvittavan osaamisen taso nousee ja työntekijöiltä vaaditaan myös entistä parempaa kykyä uudistaa osaamistaan koko työuran aikana. 

Myös yleisemmin yhteiskunnan ja työelämän muutos edellyttää uudenlaista osaamista. 

– Tulevaisuuden osaamisessa korostuu yleisten taitojen lisäksi joustavien matemaattisten taitojen, erityisesti määrällisten ja avaruudellisten suhteiden ymmärtämisen, algebrallisen ajattelun ja matemaattisen mallittamisen merkitys sekä ongelmaratkaisutaito. Matematiikan kouluopetuksen osalta tämä tarkoittaa siirtymistä laskurutiineiden korostamisesta kohti käsitteellistä ymmärrystä ja joustavaa menetelmäosaamista, professori Erno Lehtinen kuvaa. 

Kasvava huoli suomalaisten oppilaiden matemaattisesta osaamisesta 

Viimeaikainen matematiikan oppimisen tutkimus on syventänyt ymmärrystä lukukäsitteen pitkän aikavälin kehityksestä, lukukäsityksen laajennuksien haasteista ja niiden merkityksestä yleisemmin matemaattisten taitojen kehitykselle. Tutkimus on myös tuonut esiin aiempaa täsmällisempää tietoa algebrallisen ajattelun kehittymisestä. Joustavaa ja erilaisiin tilanteisiin mukautuvaa matemaattista ajattelua on mahdollista kehittää jo varhaiskasvatuksessa ja sitä voidaan tukea läpi myöhempien kouluvuosien.

Kotimaiset ja kansainväliset tutkimukset osoittavat suomalaisten oppilaiden huolestuttavan kehityksen, joka näkyy matemaattisen suoritustason laskuna, erojen kasvuna sekä matematiikkamotivaation heikkenemisenä. Perinteinen varhaiskasvatus ja kouluopetus eivät riittävästi tue joustavien matemaattisten taitojen muodostumista, ja vielä ylioppilastutkinnon vastauksista näkyy, että opiskelijat eivät lukiota päätettäessäkään ole matemaattisesti erityisen joustavia. Toisaalta puute näkyy myös vaikeutena soveltaa koulussa opittuja taitoja arjessa.

Ajankohtaisiin haasteisiin vastaava opettajien täydennyskoulutusohjelma käynnistyy syksyllä 

Millainen on oppilaan joustavan matemaattisen ajattelun kehityskaari varhaiskasvatuksesta lukioon? Miten varhaiskasvatuksessa tai opettajana voi tunnistaa ja tukea joustavaa matemaattista ajattelua? 

Joustavaan matematiikkaan on laaja, verkossa toteutettava täydennyskoulutusohjelma (15 op), joka on suunnattu varhaiskasvattajille ja opettajille varhaiskasvatuksesta lukioon. Sen tavoitteena on antaa opettajille yleisiä eväitä ja konkreettisia välineitä joustavan matematiikan opettamiseen. 

Uuden täydennyskoulutusohjelman koulutuksissa yhdistyy joustavan matemaattisen ajattelun ja eri sisältöjen oppimisen uusin tieteellinen tieto sekä tutkimusyhteistyössä suomalaisten opettajien ja varhaiskasvattajien kanssa kehitetyt menetelmät (mm. tuntisuunnitelmat, pelilliset ympäristöt, sähköiset harjoitusmateriaalit ja tehtävät). 

Täydennyskoulutusohjelman ensimmäinen osa ”Kohti joustavaa matemaattista ajattelua” (3 op) toteutetaan syyslukukaudella 2018 (17.9.–14.12.18). 

Lisätietoja koulutusohjelmasta ja ilmoittautuminen: http://www.flexibility.fi/

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 14.5.2018 10:15 ,  Päivitetty 14.5.2018 10:25

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto