Yliopisto kouluttaa opettajista digitaalisuuden ja kouluhyvinvoinnin erikoisosaajia

​Vuoden alussa voimaan tullut yliopistolainmuutos mahdollistaa uudenlaisen erikoistumiskoulutuksen järjestämisen myös opettajille. Turun yliopiston peruskoulujen sekä lukioiden opettajille suunnattava koulutus rakennetaan nykyisen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.

Turun yliopiston ensimmäiset opettajien erikoistumiskoulutukset käynnistyvät maaliskuussa, haku käynnistyy tammikuussa. Kumpikin erikoistumiskoulutuskokonaisuus, Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä sekä Kouluhyvinvointi, ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä ja opetus kestää noin puolitoista vuotta. Opetus tapahtuu monimuoto-opetuksena, osin jopa opettajan omassa koulussa.

– Jokainen koulutukseen osallistuva saa tuekseen sekä akateemisen että työelämän ohjaajan, jotka auttavat opettajaa soveltamaan saamansa tietoa oman työyhteisönsä hyväksi. Koulutuksen jälkeen opettaja pystyy toimimaan erikoisalansa asiantuntijana omassa kunnassaan laaja-alaisesti, yli koulurajojen, yliopistotutkija Tuire Palonen kertoo.

Digikoulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet seurata opetuksen ja opiskelun kannalta merkityksellistä teknologista kehitystä sekä soveltaa sitä omassa opetuksessa ja tietoa jakaen kollegoiden kanssa omassa koulussa laajemminkin. Erityisasiantuntijalla on koulutuksen jälkeen valmiudet uudenlaisten oppimisympäristöjen, erilaisten sovellusten ja opetusmateriaalien kehittämiseen.

Koulutuksessa huomioidaan vahvasti myös se, etteivät digitaaliset ympäristöt eivät ole vain teknologiaa. Teknologian käytöllä on aina vaikutus myös sosiaalisiin käytäntöihin ja toimintaan. Tämän vuoksi koulutuksessa keskitytään myös vuorovaikutuksen, oppimisen prosessien ja motivaation merkitykseen oppimisympäristöjä suunniteltaessa. Erikoistumiskoulutuksen käynyt asiantuntija pystyykin esimerkiksi osallistumaan digitaalisia sovelluksia kehittäviin moniammatillisiin tiimeihin pedagogiikan asiantuntijana.

Kouluhyvinvoinnin erikoistumiskoulutus tuottaa opetusalan asiantuntijoita, joilla on tiedolliset ja taidolliset välineet kehittää koulua siten, että se nykyistä paremmin vastaa oppilaiden ja perheiden haasteellisista lähtökohdista nouseviin tarpeisiin. Koulutuksessa tuodaan esille se, miten arjessa varmistetaan uuden perusopetuksen opetussuunnitelman, lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman ja muiden ajankohtaisisten asiakirjojen esille tuomat vaatimukset oppilaiden psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä ja hyvinvoinnista.

Kouluhyvinvointi-erikoistumiskoulutuksen suorittanut opettaja osaa tunnistaa psykososiaaliseen hyvinvointiin, osallisuuteen ja eriarvoistumiseen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä prosesseja ja mekanismeja. Hän tuntee tieteellisen tutkimuksen tuottamaan evidenssiin pohjautuvat menetelmät ja välineet ja hänellä on korkeatasoiset taidot organisoida ja toimia osana moniammatillista asiantuntijayhteistyötä, jonka tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten elämäntilanteen tunnistaminen ja oppilaiden negatiivisten kehityspolkujen suunnan muuttaminen.

Lue lisää opettajien erikoistumiskoulutuksesta nettisivulta: www.utu.fi/ope-erko

Teksti: Erja Hyytiäinen
Kuva: Hanna Oksanen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 17.11.2015 13:00 ,  Päivitetty 17.11.2015 14:04

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto