Yliopistopedagogiikka-lehden teemajulkaisu lääkärikoulutuksesta
​– Lääketieteessä on perinteisesti ollut vahvaa pedagogista kehittämistä, joten siihen keskittyvä teemanumero on kiinnostava muidenkin tieteenalojen näkökulmasta, Murtonen (kuvassa keskellä), Kääpä ja Kortekangas-Savolainen toteavat.

​Kirjoita Yliopistopedagogiikka-verkkolehteen!

Peda-forumin Yliopistopedagogiikka-verkkolehti etsii kirjoittajia vuoden 2015 ensimmäiseen julkaisuunsa. Lehti tarjoaa ilmaiseksi lukijoilleen tutkimustietoa, johon yliopisto-opetus entistä suoremmin perustuu.

– Kokemuksia opetuksen kehittämisestä on tärkeä jakaa yliopistojen opettajien kesken, sillä niistä saa ideoita omaan opetukseen, lehden päätoimittaja Mari Murtonen toteaa.

Tuleviksi teemanumeroiksi on kaavailtu esimerkiksi oppimisympäristöihin ja monikulttuurisuuteen liittyviä teemoja.

– Toimitusneuvostomme on kiinnostunut kuulemaan kaikkia ideoita mahdollisesta teemanumerosta, Murtonen jatkaa.

​Yliopisto-opetukseen ja oppimisen kysymyksiin erikoistunutta Yliopistopedagogiikka-verkkolehteä julkaisee Peda-forum, joka on avoin valtakunnallinen yliopistopedagogiikan yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto.

Lääketieteen opetukseen keskittynyt vuoden 2014 toinen numero oli lehden ensimmäinen teemajulkaisu. Lehden ensimmäiset vierailevat päätoimittajat olivat Turun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta professori emeritus Pekka Kääpä sekä lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikön (TUTKE) johtaja, dosentti Outi Kortekangas-Savolainen.

– Teemanumeron artikkelien kirjoittajat edustavat koko suomen lääketieteen osaamista ja mukaan kirjoittamaan on saatu kansainvälinen oppimisen huippututkijakin, Murtonen kertoo.

Lääketieteellinen opetus murrosvaiheessa

Yliopistopedagogiikka-lehden lääketieteen koulutuksen teemanumeron pääkirjoituksessaan Kääpä ja Kortekangas-Savolainen toteavat, että julkaisun ilmestyminen osuu suomalaisen lääkärikoulutuksen aktiiviseen ja innovatiiviseen vaiheeseen.

– Lähes kaikissa Suomen lääketieteellisissä tiedekunnissa tehdään tällä hetkellä tutkinnon uudistamistyötä. Oppimisympäristöt ja menetelmät ovat muutoksessa sähköisten oppimisympäristöjen vallatessa alaa. Koulutus on lisääntyvässä määrin poikkitieteellistä ja moniammatillista; siinä painotetaan ammatillisuutta, humaaniutta sekä psykososiaalisia tekijöitä, vierailevat päätoimittajat kertovat.

Kääpä ja Kortekangas-Savolainen selventävät, että lääkärikoulutuksessa pyritään jatkossa entistä suurempaan työelämävastaavuuteen ja potilaslähtöisyyteen. He korostavat myös elinikäisen oppimisen merkitystä.

– Lääketieteessä tieto ja työympäristöt muuttuvat koko ajan vauhdilla. Siksi oppimaan oppimisen taidot ovat äärimmäisen tärkeitä ja ne tulisi opetella jo opiskelun aikana.

Turun yliopiston lääkärikoulutus huipputasoa

Turun yliopiston lääketieteellinen opetus on korkeatasoista sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Murtonen antaa erityistä arvoa Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan pedagogiselle kehitystyölle ja siihen keskittyneelle TUTKElle.

– Tiedekunnassa on otettu käyttöön kaikkien opiskelijoiden henkilökohtainen ja kattava tuutorointijärjestelmä sekä portfoliotyöskentely. Näin voidaan tukea ja seurata opiskelijoiden edistymistä ja kasvua lääkäriksi. Tiimityöhön ja kommunikaatioon on panostettu erityisesti. Opiskelijat ovat keskeisesti mukana opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa, Kääpä ja Kortekangas-Savolainen kertovat.

Voimakas kehitystyö on huomattu myös valtakunnallisesti: korkeakoulujen arviointineuvosto myönsi Turun lääkärikoulutukselle, ainoana Suomessa, yliopistokoulutuksen laatuyksikköstatuksen vuosille 2010–2012.

Uusimman Yliopistopedagogiikka-lehden voit lukea tästä.

Lisätietoa:

Yliopistopedagogiikka

Peda-forum

TUTKE

Yliopistopedagogiikan yksikkö


Heikki Kettunen

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 16.1.2015 13:30 ,  Päivitetty 16.1.2015 14:02

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto