Äidin raskausajan DDT-altistus on mahdollisesti yhteydessä jälkeläisten autismiriskiin

​Tutkimuksessa analysoitiin raskauden alkuvaiheessa otetut verinäytteet vuosina 1987–2005 Suomessa synnyttäneiltä äideiltä. Näytteistä analysoitiin DDE, joka on DDT:stä aineenvaihdunnassa syntyvä tuote, sekä PCB-yhdisteet, jotka ovat myös ympäristömyrkkyjä. Aineisto sisälsi 778 lapsuusiän autismidiagnoosin saanutta lasta.

– Kehitysvammaan liittyvän autismin riski oli yli kaksinkertainen lapsilla, joiden äitien DDE-pitoisuudet kuuluivat korkeimpaan 25 prosentin ryhmään. Kaikkiaan autismiriski oli lähes kolmanneksen suurempi niillä, jotka olivat altistuneet äidin kohonneille DDE-pitoisuuksille, toteaa tutkimusta Suomessa johtanut lastenpsykiatrian professori Andre Sourander.

Tulokset säilyivät myös silloin, kun otettiin huomioon sellaisia sekoittavia tekijöitä, kuin äidin aiemmat psyykkiset sairaudet ja ikä raskauden aikana. Äidin veren PCB-pitoisuuksien ja autismin välillä ei ollut yhteyttä.

Vaikka DDT- ja PCB-yhdisteet on kielletty esimerkiksi Suomessa jo vuosikymmeniä sitten, väestö altistuu niille edelleen. Näitä kemikaaleja on edelleen ravintoketjussa, koska niiden hajoaminen on hyvin hidasta. Kemikaalit kulkeutuvat istukan läpi suurempina pitoisuuksina kuin niitä on äidin veressä.

Sourander pitää tulosten perusteella mahdollisena, että syntymää edeltävä altistus DDT:lle voi perintötekijöihin ja muihin ympäristötekijöihin yhdistettynä laukaista autismin.

– Mahdollinen selitys on, että äidin DDE-altistus oli yhteydessä lapsen pieneen syntymäpainoon, joka on toistuvasti todettu autismin riskitekijäksi. Äidin PCB-altistus sen sijaan ei ollut yhteydessä pieneen syntymäpainoon eikä autismiin.

Tutkimusta rahoittivat yhdysvaltalainen National Institute of Environmental Health Sciences sekä Suomen Akatemia.

Alan S. Brown, Keely Cheslack-Postava, Panu Rantakokko, Hannu Kiviranta, Susanna Hinkka-Yli-Salomäki, Ian W. McKeague, Heljä-Marja Surcel, Andre Sourander: Association of Maternal Insecticide Levels With Autism in Offspring From a National Birth Cohort. The American Journal of Psychiatry. https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2018.17101129  

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 17.8.2018 8:10 ,  Päivitetty 17.8.2018 8:29

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto